Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.4. – svátek slaví Marek

CLAAS integroval aplikaci Terranimo do traktorového systému CEMOS. Ještě více chrání půdu

Zveřejněno: 21. 6. 2022

Uživatel má kromě možnosti sledování efektivity a produktivity traktoru nově k dispozici nástroj pro ochranu půdy. Od léta letošního roku je Terranimo® součástí standardní nabídky funkcí traktorového asistenčního systému CEMOS.

Terranimo® je simulační model, který vypočítává a vizualizuje riziko škodlivého utužení půdy.

Asistenční systém CLAAS CEMOS, který obsluze traktoru pomáhá optimalizovat pracovní činnosti, byl rozšířen o novou funkci Terranimo®. Tato aplikace bude od letošního léta plně integrována do systému CLAAS CEMOS, což umožní ještě více se zaměřit na ochranu půdy během správného nastavování traktoru.

Terranimo® je simulační model vyvinutý Vysokou školou aplikovaných věd v Bernu (BFH-HAFL) ve spolupráci s výzkumným ústavem Agroscope Reckenholz, Aarhuskou univerzitou v Dánsku a Švédskou univerzitou zemědělských věd, který vypočítává a vizualizuje riziko škodlivého utužení půdy. Algoritmy modelu vycházejí mimo jiné z desítek let nashromážděných odborných znalostí. V traktorovém systému CLAAS CEMOS jsou algoritmy kombinovány s aktuálními dostupnými parametry, jako je typ a stav půdy, pracovní hloubka během zpracování půdy, stav pole (neobdělávané, mělké nebo hluboké zpracování půdy), typ připojené závěsné techniky, pneumatik, závaží apod.

Na základě informací získaných systémem CEMOS vypočítá Terranimo® riziko zhutnění zvlášť pro tři vrstvy půdy.
Na základě informací získaných systémem CEMOS vypočítá Terranimo® riziko zhutnění zvlášť pro tři vrstvy půdy.

Na základě informací získaných systémem CLAAS CEMOS (např. statické a dynamické zatížení nápravy traktoru) vypočítá Terranimo® riziko zhutnění zvlášť pro tři vrstvy půdy. Na základě tohoto vyhodnocení může systém CLAAS CEMOS poskytnout obsluze další doporučení pro optimalizaci hmotnosti traktoru a optimalizaci tlaku v pneumatikách tak, aby zbytečně nedocházelo při jízdě po poli k poškozování půdy.

Jak CLAAS CEMOS funguje?

Na základě zvoleného nářadí a zamýšleného použití na poli navrhuje CLAAS CEMOS obsluze už na farmě nutná přídavná závaží a optimální tlak v pneumatikách. Dynamicky se učící systém sbírá další naměřené hodnoty během práce a přizpůsobuje svoje návrhy dalšímu použití. Druhou fází je základní nastavení na poli. Integrovaná databáze znalostí systému CLAAS CEMOS vysvětluje základní nastavení nářadí krok za krokem s ilustrovanými pokyny. Aktuálně existují asistenční systémy pro závěsnou techniku jako jsou pluhy a žací stroje. Třetí fází je optimalizace během práce. Dialog optimalizace je spuštěn obsluhou na poli. CLAAS CEMOS kontroluje všechna základní nastavení a předkládá návrhy cílů „výkonu“ a „účinnosti“, které může obsluha přijmout nebo odmítnout. Po každé změně nastavení a po zkušební jízdě CLAAS CEMOS signalizuje, zda a jak se zlepšil plošný výkon a spotřeba paliva.

Systém CLAAS CEMOS v prosinci roku 2020 získal certifikaci DLG, která garantuje konkrétní vlastnosti. Patří mezi ně zvýšení plošného výkonu až o 16,3 % při současné úspoře paliva až 16,8 % během zpracování půdy. Díky tomuto systému získal traktor CLAAS AXION 960 titul Sustainable TOTY 2021 udělovaný novináři z celého světa.