Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

FendtONE Offboard pro snadné plánování, organizování a dokumentování pracovních činností na farmě

Zveřejněno: 16. 1. 2023

Zemědělci tráví stále více času plánováním, organizováním a dokumentováním své práce. Firma Fendt prostřednictvím svého digitálního systému FendtONE Offboard nabízí řešení pro jednoduchou organizaci práce a dokumentaci dat. FendtONE Offboard se bude postupně rozrůstat o nové funkce a možnosti na základě aktuálních a budoucích potřeb zemědělců.

S FendtONE Offboard lze pracovní příkazy naplánovat pomocí funkce "Fendt Task Doc: Create Job" a odeslat je přímo do stroje.

Každá zemědělská farma má jiné nároky na plánování práce a dokumentaci dat. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků, zákonných omezení a stále kratších sklizňových oken musí zemědělci využívat svůj čas co nejefektivněji.

Rostoucí náklady na pohonné hmoty, hnojiva a chemikálie i na pracovní sílu zatěžují farmy po celém světě. Průměrně 45 % pracovní doby v zemědělském podniku připadá na produktivní práci se strojem a 15 % na údržbu a péči o stroje (zdroj: Betriebsdatenauswertung BB Göttingen). Z toho vyplývá, že 60 % pracovní doby připadá na práce spojené se stroji.

Zbývajících 40 % pracovní doby zabírají především organizační činnosti, jako je správa pozemku, plánování práce se stroji, rozmisťování pracovních sil a dokumentace práce. Právě zde poskytuje podporu systém FendtONE Offboard, který dokáže jednoduchými řešeními snížit množství času stráveného těmito úkoly.

Když je správný čas, zemědělci musí maximálně využít dostupná časová okna pro polní práce. Zdlouhavá příprava na tyto práce stojí cenný čas, který by se dal využít užitečněji. Díky systému FendtONE lze všechny pracovní úkoly vytvořit ještě před začátkem sezóny, čímž se tvorba úkolů během sezóny výrazně urychlí. Systém FendtONE Offboard obsahuje oblast "Tým", kde se evidují všichni zaměstnanci na farmě. Tam lze každé osobě přiřadit konkrétní roli. Traktory, nářadí a samojízdné stroje jsou přehledně uloženy spolu s údaji o nich v oblasti "Stroje". FendtONE Offboard má možnost výběru aplikovaného produktu, který vloží do úkolu pro daný stroj. Prostřednictvím systému lze ukládat hranice polí. Tyto hranice a naváděcí linie lze předem zkontrolovat v systému FendtONE Offboard a poté je vzdáleně odeslat přímo do stroje.

Když je správný čas, zemědělci musí maximálně využít dostupná časová okna pro polní práce. Zdlouhavá příprava na tyto práce stojí cenný čas, který by se dal využít užitečněji.
Když je správný čas, zemědělci musí maximálně využít dostupná časová okna pro polní práce. Zdlouhavá příprava na tyto práce stojí cenný čas, který by se dal využít užitečněji.

Strojní linky pro sklizeň plodin pracují efektivně, když nejsou prostoje. Prostoje způsobené nedostatkem paliva nebo neznalostí místní oblasti jsou podle firmy Fendt s FendtONE Offboard vyloučeny. Zemědělské podniky se značně rozptýlenými pozemky, stejně jako s mnoha stroji nebo dokonce měnícími se řidiči mohou využít výhod funkce "Map+". Map+ zobrazuje veškerá provozní data stroje, například stav motohodin, stav pohonných hmot, polohu zvedacího zařízení, otáčky motoru, výkon motoru a další, pokud je traktor vybaven základním telemetrickým balíčkem firmy Fendt.

V současné době většina podniků organizuje pracovní úlohy papírově, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí. S FendtONE Offboard lze pracovní příkazy naplánovat pomocí funkce "Fendt Task Doc: Create Job" a odeslat je přímo do stroje. Na začátku pracovního dne jsou ve stroji uloženy všechny informace, jako je typ nářadí, oblast, která má být zpracována, a přesný pracovní příkaz. Vytvořením zakázky lze docílit toho, že pracovník při příjezdu na pracovní parcelu nebude muset přemýšlet, jak a v jakém směrem parcelu zpracovávat. Agronom, mechanizátor nebo pověřená osoba má možnost si nyní rozvrhnut a promyslet co nejefektivnější způsob práce na parcele v klidu domova nebo kanceláře. Tím odpadá stresová situace a časové prodlevy přímo na poli.

Zemědělské podniky, které nemají systém pro řízení farmy, mohou s FendtONE Offboard snadno a intuitivně vstupovat do digitální dokumentace.
Zemědělské podniky, které nemají systém pro řízení farmy, mohou s FendtONE Offboard snadno a intuitivně vstupovat do digitální dokumentace.

Společenské a právní požadavky na šetrné využívání půdy rostou. Souběžně s tím roste i rozsah a poptávka po dokumentaci prováděných prací a opatření na hnojení a ochranu rostlin. Ta se často provádí na konci sezóny nebo po jejím skončení. Pracovní výkazy v systému FendtONE Offboard automaticky obsahují důležité informace o každém poli, jako je rozsah obdělané plochy nebo aplikovaná dávka. Pracovní výkazy lze uložit, ale také exportovat ve formátu PDF. Tyto informace usnadňují dokumentaci v souladu s platnými zákonnými požadavky a výrazně zkracují dobu potřebnou k evidenci těchto prací.

Zemědělské podniky, které nemají systém pro řízení farmy, mohou s FendtONE Offboard snadno a intuitivně vstupovat do digitální dokumentace. Podniky se stávajícím systémem jej mohou doplnit o snadno použitelné řešení FendtONE Offboard.

FendtONE Offboard je zatím k dispozici ve Velké Británii, Německu, Francii a Itálii. Později bude systém postupně rozšiřován do dalších států.