DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 22.2. – svátek slaví Petr

John Deere vyvíjí motor, který spaluje různé druhy paliv

Zveřejněno: 16. 9. 2022

Vzhledem k obecnému požadavku na snížení emisí CO2 ze zemědělství nabývá používání paliv na bázi rostlinných olejů na významu. Motor MultiFuel umožňuje používat biopaliva (čistý rostlinný olej, bionaftu, obnovitelnou motorovou naftu), standardní motorovou naftu nebo směsi paliv.

Motor traktoru John Deere plní emisní normu Stage V i přes spalování všech kombinací různých paliv.

Při výrobě biopaliv obvykle vznikají jako vedlejší produkt vysoce kvalitní nosiče bílkovin, které se používají jako krmivo pro zvířata a nahrazují tak dovoz sóji ze zámoří. Využívání biopaliv tedy nemusí být nutně v rozporu s produkcí potravin.

John Deere, Technologické a propagační centrum Straubing a Technická univerzita v Kaiserslauternu vyvíjí v rámci projektu "Development and Field Test of an Exhaust Gas Stage 5 MultiFuel tractor (Must5-Trak)" motor MultiFuel. Tento vývoj byl financován německým Spolkovým ministerstvem pro výživu a zemědělství a podporován Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (agenturou pro obnovitelné zdroje).

Díky řešení "jedné nádrže", která je vhodná pro jakékoliv palivo v čisté i směsné formě, lze použít i rostlinné oleje vyprodukované na farmě.
Díky řešení "jedné nádrže", která je vhodná pro jakékoliv palivo v čisté i směsné formě, lze použít i rostlinné oleje vyprodukované na farmě.

Různé senzory standardního spalovacího motoru a systému pro zpracování výfukových plynů poskytují data pro matematicko-fyzikální model a umělé inteligenci, která rozpoznává různé palivové směsi. Na základě toho elektronická řídicí jednotka motoru zvolí vhodné softwarové nastavení pro optimální provoz motoru a pro splnění emisní normy EU Stage V/US Tier 4.

Vývoj motoru MultiFuel.
Vývoj motoru MultiFuel.

Toto řešení umožní zemědělským a lesnickým provozům snížit emise CO2 a reagovat na kolísání cen nebo proměnlivou dostupnost na trhu s palivy. Emisní předpisy EU Stage V lze splnit při použití všech kombinací paliv. To umožňuje zemědělcům využívat vysoký podíl obnovitelných paliv šetrných ke klimatu a zvyšuje odolnost prvovýroby potravin díky vysoké míře nezávislosti na používání fosilní nafty.