Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO pořídili proto, aby významně zjednodušil lisování a ovíjení balíků

Zveřejněno: 28. 3. 2022

S cílem zajistit dojnicím to nejkvalitnější možné krmivo je při sklizni pícnin na farmě pana Václava Kubáta využívána technika Pöttinger. Lisování řádků pícnin a slámy zde od roku 2019 zajišťuje kombinovaný lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO s integrovanou ovíječkou.

Z praktického hlediska se majiteli líbí, že ovíjecí mechanismus lisu Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO umí plnohodnotně omotat balík i s jedním ramenem. Obsluha tak musí z traktoru vystoupit jen když dojde fólie na obou ramenech.

Pan Václav Kubát začal hospodařit v roce 1990 na pěti hektarech zemědělské půdy. V současnosti obhospodařuje 246 hektarů, z čehož 213 hektarů tvoří orná půda a zbytek trvalé travní porosty. Pozemky, jejichž výměra činí 1 až 29 hektarů, se nachází ve vyšší nadmořské výšce. Půdy jsou zde hlinité, písčité i těžké s velkým množstvím kamenů. Na farmě v Dobříčkově je chováno 45 kusů dojnic a věnují se zde pěstování klasických plodin, jako je řepka, potravinářská a krmná pšenice, krmný a sladovnický ječmen, oves, silážní kukuřice, jetel a hrách na zrno. S hospodařením panu Kubátovi pomáhá manželka a jeho tři děti. Majitel ohodnotil loňský rok jako ekonomicky nejlepší v celé historii farmy.

S hospodařením pomáhá technika Pöttinger

Již od 90. let minulého století, tedy od samého počátku svého podnikání pan Kubát používá zemědělskou techniku značky Pöttinger, na niž vsadil z důvodu blízkosti jejího servisního a prodejního střediska. V současnosti tuto techniku na farmu dodává společnost Agrozet České Budějovice (pobočka Tábor). Majitel farmy u společnosti Pöttinger oceňuje zejména její program s náhradními díly a to, že vyrábí stroje za rozumnou cenu.

„Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je na naší farmě prvním lisem, který opravdu řeže. Má opravdu kvalitní řezací ústrojí, které provádí hladké řezy.”
Václav Kubát

Ke zpracování půdy a setí na farmě používají čtyřmetrový diskový podmítač Pöttinger TERRADISC a šestimetrový secí stroj Pöttinger TERRASEM. Pozemky po sklizni řepky a hrachu jsou nejprve zpracovány diskovým podmítačem, načež přichází na řadu radličkový kultivátor a nakonec setí. Před setím kukuřice se osvědčuje hloubkové kypření podrývákem a na pozemcích před setím ječmene a řepky či po sklizni jetele je prováděna orba.

Prvním strojem značky Pöttinger dodaným na farmu byl před mnoha lety shrnovač. Pan Kubát již však při sklizni jetele a trav neuplatňuje postup shrnování posečené hmoty do řádku, ale využívá k tomu účelu dva žací stroje, jež nahradily předešlou techniku shodné značky (na farmě provozovanou předešlých patnáct let). V současnosti využívá čelně nesený žací stroj Pöttinger NOVACAT ALPHA MOTION a vzadu nesený žací stroj se středovým uchycením žací lišty Pöttinger NOVACAT se šnekovým dopravníkem Crosflow, který umožňuje během sečení dopravit materiál do jednoho řádku bez použití kondicionéru – materiál není nutné shrnovat. Jsou tedy eliminovány další pojezdy po poli a s materiálem je manipulováno jen v minimální možné míře, čímž nedochází ke zbytečné kontaminaci.

Lisování a ovíjení balíku při jediném přejezdu přináší úspory

Od roku 2019 jsou pícniny v Dobříčkově lisovány kombinovaným lisem Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO s integrovanou ovíječkou. Jezdí s ním sám majitel pan Kubát, který se lisování věnuje od 90. let minulého století. Na své farmě postupně vystřídal čtyři lisy, z nichž každý měl nějaké nedostatky. Lis Pöttinger se však zatím osvědčuje k plné spokojenosti majitele. Napomohl ke zvýšení podnikové produktivity, je spolehlivější a komfortnější. Lis s integrovanou ovíječkou zvolil majitel farmy proto, aby bylo možné celou sklizeň pícnin obstarávat ve dvou lidech a aby odpadla nutnost ovíjení balíků do fólie na farmě.

Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO disponuje řezacím ústrojím s nonstop jištěnými 32 noži s oboustranným ostřím (nože mají rozteč pouze 36 mm). Přístup k řezacímu ústrojí je snadný.
Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO disponuje řezacím ústrojím s nonstop jištěnými 32 noži s oboustranným ostřím (nože mají rozteč pouze 36 mm). Přístup k řezacímu ústrojí je snadný.

Sklizeň pícnin do kulatých balíků a jejich následné ovíjení do fólie začali na farmě praktikovat v polovině devadesátých let minulého století. V současnosti si formou služeb nechávají lisovat do kulatých balíků (a následně i ovíjet fólií) i silážní kukuřici. Tuto technologii začali uplatňovat poté, co se jim neosvědčilo skladovat krmivo v silážních jamách (kterých je navíc na farmě nedostatek). Pan Václav Kubát dělá vše pro to, aby bylo dojnicím, které jsou největším ekonomickým přínosem farmy, podáváno kvalitní krmivo. Sestává z travní a jetelové senáže, kukuřice a jádra složeného z pšenice, ovsa, ječmene, hrachu a řepkové pokrutiny.

Lisy Pöttinger IMPRESS se vyznačují horním tokem materiálu do lisovací komory. Hmota je dopravována dlouhým dopravním kanálem, čímž je zajištěno rovnoměrné plnění komory, bezproblémový start lisování balíku a bezvadná forma balíku.
Lisy Pöttinger IMPRESS se vyznačují horním tokem materiálu do lisovací komory. Hmota je dopravována dlouhým dopravním kanálem, čímž je zajištěno rovnoměrné plnění komory, bezproblémový start lisování balíku a bezvadná forma balíku.

Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO na farmě ročně slisuje téměř tisíc balíků pícnin (jetel, trávy, seno) a stejný počet kusů balíků slámy. Zatímco předchozí lisy na farmě dosahovaly maximálního výkonu 40 balíků za hodinu, lis Pöttinger jich za stejné časové období zvládá 58.

Balík přesně podle vlastních představ

Sběr hmoty z řádků obstarává 2,3 m široké řízené sběrací ústrojí s pěti řadami prstů. Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem umístěny po směru jízdy, což je chrání před poškozením drny a napomáhá zabraňovat vymršťování nečistot a zbytečnému opotřebení prstů. Sběrač se díky pohyblivým ramenům a příčnému výkyvu umí přizpůsobit nerovnostem pozemku a rotor si (dle jeho majitele) poradí s jakýmkoliv typem hmoty. Lis disponuje řezacím ústrojím s nonstop jištěnými 32 noži s oboustranným ostřím (nože mají rozteč pouze 36 mm). Plný počet nožů majitel nepoužívá, protože potřebuje, aby se balík při rozbalení nerozpadl a on jej mohl snadno uchopit a umístit do krmného vozu. Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je na naší farmě prvním lisem, který opravdu řeže. Má opravdu kvalitní řezací ústrojí, které provádí hladké řezy. Seno a slámu řežu se 4 až 6 noži a senáž 16 noži. Nože s oboustranným ostřím jsou velmi ostré a mají dlouhou životnost,“ uvedl majitel. Za zmínku také strojí komora zpětného vedení materiálu. Ta zajišťuje, aby odrolené části (v případě píce bohaté na list) byly vedeny zpět k čističi, a tím zpět do toku hmoty – tím jsou eliminovány ztráty.

Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je na farmě u Kubátů agregován s traktorem o výkonu 250 koní.
Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je na farmě u Kubátů agregován s traktorem o výkonu 250 koní.

Pan Václav Kubát si vybral lis s variabilní komorou, aby mohl tvořit balíky různých průměrů: lisované balíky od 0,80 do 1,55 m a ovíjené od 1,10 do 1,50 m. U senáže volí průměr balíku 1,20 m, aby se s ním lépe manipulovalo, zatímco u slámy 1,50 m. Pro přenos výkonu na startovací a lisovací válce je lis vybaven třemi nekonečnými pásy s hydraulicky nastavitelným předpětím napnutí. Lisy Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO se vyznačují horním tokem materiálu do lisovací komory. Hmota je dopravována dlouhým dopravním kanálem, čímž je zajištěno rovnoměrné plnění komory, bezproblémový start lisování balíku a bezvadná forma balíku.

Majitel oceňuje možnost nastavení míry slisovanosti jak v zóně jádra, tak ve středové i vnější zóně balíku. Lis nastavuje tak, aby měl balík se senem měkké jádro a balík senáže tvrdé jádro. Další výhodu majitel spatřuje například i v možnosti deaktivace řezacího ústrojí před koncem lisování. Výsledkem toho je balík pokrytý 13 cm vrstvou nenařezané hmoty, který se po rozbalení nerozpadne. Hmota v balíku si zachovává kvalitu i v případě, že jsou balíky skladovány venku.

Balík je vázán do sítě a následně za pomocí integrovaného ovíjecího mechanismu ovinut do fólie. V budoucnu by chtěl majitel vyzkoušet také vázání balíku sena do fólie, což je těsnější i kompaktnější řešení s lepší ochranou po obvodu. Přídavná kyslíková bariéra také zajišťuje lepší kvalitu balíku. Balík svázaný fólií umožňuje snadné vybalení i v mrazu.

Přesun balíku z komory na stůl ovíječky je zajištěn lineárně pohyblivou přenosovou jednotkou. Z ekonomického hlediska se majiteli osvědčuje ovíjení do tří vrstev fólie, čímž se také zkracuje čas potřebný k ovinutí balíku. O ovíjení se starají dvě ramena a překrytí fólie lze nastavit od 50 do 70 %. Z praktického hlediska se majiteli líbí, že ovíjecí mechanismus umí plnohodnotně omotat balík i s jedním ramenem. Obsluha tak musí z traktoru vystoupit jen když dojde fólie na obou ramenech. Pan Václav Kubát nejčastěji lisuje seno na svažitých pozemcích, a po ovinutí balíku tak musí sjet na bezpečné místo a až tam balík vyklopit. Díky lisu s ovíječkou může takto přepravit i dva balíky současně (jeden se nachází v komoře, druhý na stole ovíječky). V případě, že lisuje slámu, vypouští balík ze stolu ovíječky za jízdy – díky vzniklému protipohybu se nikam neskutálí.

Snadná údržba lisu Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO

Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je na farmě u Kubátů agregován s traktorem o výkonu 250 koní. Ovládání lisu je řešeno za pomocí systému Load Sensing. Lis Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO je provozován i v kopcovitém terénu, se stabilitou však podle obsluhy není žádný problém. Napomáhají tomu dvě nápravy, dostatečná šířka lisu a kvalitní brzdový systém. Lis disponuje centrálním automatickým mazáním ložisek i řetězů, jeho majitel si cení i snadné obslužnosti mechanismu při výměně sítě a nožů. Stranově výsuvný nosník nožů umožňuje výměnu nožů v úrovni pasu. V případě zahlcení lisu lze nože odsunout, případně vyklopit celý jejich držák. Užitečné jsou také další automatické funkce lisu, díky nimž se obsluha může soustředit pouze na ovládání pojezdu traktoru. Zatímco u jiných lisů musela obsluha neustále nastavovat nejrůznější parametry v závislosti na tom, jakou hmotu lisuje, u lisu Pöttinger IMPRESS 155 VC PRO jsou všechna potřebná nastavení uložena do jednotlivých programů, které lze po příjezdu na pozemek jednoduše vyvolat (tím lis nastaví potřebné hodnoty pro lisování daného materiálu).