Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Nový stroj, více komfortu: Secí stroj Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s bránami Pöttinger LION 403 C

Zveřejněno: 16. 3. 2022

Přírodní podmínky v Třeboňské pánvi jsou specifické. Pozemky jsou tam rovinaté, půdy od písčitých po těžké jílovité a střídají se třeba i na jednom poli. Letos tam příroda nadělila nadprůměrné množství srážek, ale pěstitelům v této oblasti vyhovuje spíš sucho, jak nám sdělil podle dlouholetých zkušeností soukromý zemědělec Roman Moudrý z Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec.

Univerzální secí stroj Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s bránami Pöttinger LION 403 C.

Obhospodařuje 190 hektarů zemědělské půdy, z toho na 40 hektarech jsou trvalé travní porosty včetně pastvin pro masný skot. Na orné půdě pěstuje pšenici ozimou, tritikale, řepku ozimou, ječmen jarní nebo ozimý a druhým rokem mák. Pozemky se nacházejí v šesti katastrech na území tří okresů a celá výměra patří do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Má dva stálé zaměstnance.

Spolehlivou a kvalitní techniku od firmy Pöttinger využívá Roman Moudrý přes dvacet let. Na pícniny pořídil v roce 2005 žací stroj Pöttinger NOVADISC 305, který dodnes slouží a čtyřrotorový shrnovač Pöttinger EUROTOP 1251 využíval deset let. Pak následoval nákup obraceče Pöttinger EUROHIT 610 N v roce 2006, což byla dobrá volba. Stroj spolehlivě sloužil po dlouhou dobu při nízkých nákladech na náhradní díly. Až v roce 2013 byl vyměněn za osmirotorový obraceč Pöttinger EUROHIT 810 N. Pro sečení tehdy zvolil čelní žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION vybavený prstovým kondicionérem a později k němu přibyl Pöttinger NOVACAT 302 ED se stranovým uchycením, takže kombinace dvou žacích strojů již poskytuje dostatečnou plošnou výkonnost, a zároveň i kvalitní kopírování terénu. Na shrnování píce má dva shrnovače, starší dvourotorový stranový Pöttinger TOP 662 a novější dvourotorový středový Pöttinger TOP 842 C. Stroje na pícniny využívá nejen na svých pozemcích, ale i ve službách. Z techniky na zpracování půdy a setí využíval v minulosti rotační brány Pöttinger LION 4500, krátké talířové brány Pöttinger TERRADISC 3000 a na orbu je stále v provozu pluh Pöttinger SERVO 35 S s páskovými odhrnovačkami, který za sezonu zpracuje asi polovinu výměry. Zakládání porostů obstarával až do minulého roku třímetrový Pöttinger TERRASEM R3 FERTILIZER s možností cíleného ukládání startovací dávky hnojiva pod osivo při jedné pracovní operaci.

Dvourotorový stranový shrnovač Pöttinger TOP 662 má za sebou osm sezon a shrnovač Pöttinger TOP 842 C se středovým uložením řádku tři sezony.
Dvourotorový stranový shrnovač Pöttinger TOP 662 má za sebou osm sezon a shrnovač Pöttinger TOP 842 C se středovým uložením řádku tři sezony.

Vsadil na novinku a originál Pöttinger

V letošním roce se Roman Moudrý rozhodl pro čtyřmetrovou kombinaci rotačních bran Pöttinger LION 403 C a pneumatického secího stroje Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s čelním přetlakovým zásobníkem na osivo. „Vsadil jsem na dlouholeté zkušenosti s touto značkou. Kromě toho jsem podobný systém kdysi měl a byl jsem s kvalitou setí spokojený. Pöttinger AEROSEM je pro nás úplná novinka, teprve se s ním učíme pracovat v různých půdních podmínkách a věřím, že nás přesvědčí nejenom svou výkonností a jednoduchostí ovládání, ale také kvalitou práce a všestranným využitím. Nechtěl jsem secí stroj s větším pracovním záběrem, protože mezi parcelami musím techniku přepravovat po silnici první třídy. Přepravní šířka něco přes 2,5 metru je v tomto případě ideální,“ uvedl Roman Moudrý.

Zleva obsluha secí kombinace Vladimír Vácha, dále zástupce společnosti Pöttinger pro Českou republiku Ing. Zdeněk Bílý, soukromý zemědělec Roman Moudrý z Lomnice nad Lužnicí a Tomáš Láf, vedoucí prodeje strojů na pobočce v Jindřichově Hradci společnosti Agrozet České Budějovice, a. s.
Zleva obsluha secí kombinace Vladimír Vácha, dále zástupce společnosti Pöttinger pro Českou republiku Ing. Zdeněk Bílý, soukromý zemědělec Roman Moudrý z Lomnice nad Lužnicí a Tomáš Láf, vedoucí prodeje strojů na pobočce v Jindřichově Hradci společnosti Agrozet České Budějovice, a. s.

Variabilita a provozní jistota Pöttinger

Univerzálním secím strojem Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s bránami Pöttinger LION 403 C budou na farmě zakládat porosty řepky, obilovin, kukuřice, trav, přísevy luk a podle zájmu také set ve službách. Tato kombinace, zejména letos ve vlhkých podmínkách, je podle Romana Moudrého výborné řešení. Kratší konstrukce, větší opěrná plocha na pneumatiky, hmotnost je tedy optimálně rozložená. Zásobník je jednoduchý na 1 700 litrů, který plní osivem z vaků čelním nakladačem přímo na poli nebo drobná semena, jako je řepka, na farmě. Inteligentní distribuční systém IDS velmi usnadňuje nastavení setí a kolejových řádků přímo z kabiny traktoru vybaveném navigací, šetří osivo a tím i náklady. Samozřejmostí je ovládání všech funkcí při setí, přítlak i požadované množství osiva, kdy se výsevek automaticky upravuje či kontrola průchodnosti osiva s okamžitou signalizací na ovládacím terminálu.

Kombinace rotačních bran Pöttinger LION 403 C a pneumatického secího stroje Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s čelním zásobníkem v agregaci s traktorem 245 k při setí ozimé řepky. Tlakový zásobník osiva má objem 1 700 l.
Kombinace rotačních bran Pöttinger LION 403 C a pneumatického secího stroje Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s čelním zásobníkem v agregaci s traktorem 245 k při setí ozimé řepky. Tlakový zásobník osiva má objem 1 700 l.

„Práce s tímto secím strojem je rychlá, seje rovnoměrně a přesně do nastavené hloubky. Osvědčené dvoudiskové secí botky Pöttinger DUAL DISC jsou vhodné i pro setí v našich náročných podmínkách. Je to univerzální secí stroj, může kvalitně set i po orbě, takže odpadne jedna pracovní operace před setím, třeba srovnání pozemku kompaktorem. A že to funguje, jste viděli přímo na poli při setí řepky,“ podělil se o první zkušenosti s novým strojem farmář. Z důvodů deštivého počasí a nedostatku času se rozhodli hned po sklizni pro orbu a bez dalších operací následovalo setí. Secí stroj Pöttinger AEROSEM 4002 FDD s bránami Pöttinger LION 403 C v agregaci s traktorem 245 koní měl při setí řepky za uvedených podmínek průměrnou spotřebu 10 až 11 litrů nafty na jeden hektar při pracovní rychlosti 6 až 8 km v hodině.

Vladimír Vácha, který s technikou Pöttinger pracuje, nastavuje v daných půdních podmínkách hloubku a přítlak botek pro optimální uložení osiva řepky.
Vladimír Vácha, který s technikou Pöttinger pracuje, nastavuje v daných půdních podmínkách hloubku a přítlak botek pro optimální uložení osiva řepky.

„Na zoraném pozemku jsem musel jet pomaleji, aby setí bylo kvalitní,“ zmínil při povídání na poli traktorista Vladimír Vácha, který pozemek po sklizni zpracoval pluhem a potom sel ozimou řepku. Potvrdil, že spotřeba nafty na jeden hektar při orbě a setí, tedy dvě operace, nepřesáhla 25 litrů, což je výborný výsledek. „Jednoznačně by tento secí stroj Pöttinger AEROSEM 4002 FDD měl přinést lepší pracovní podmínky, to se týká i dopravy a přepravy po silnicích, měla by se zvýšit výkonnost a kvalita setí, rovnoměrné uložení osiva a úspora pracovní operace. Brány Pöttinger LION při zpracování půdy mají lepší drobitelnost těžkých půd, spolehlivě likvidují hroudy a připraví půdu na setí. To vše by se mělo pozitivně projevit na výnosu. U pšenice, když bude osivo kvalitně uložené, si dovolíme nižší výsevek kolem 160 kg, i toto vyzkoušíme,“ dodal Roman Moudrý.