Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Novou oblastí použití aktivního senzoru ISARIA PRO je přísev travních porostů

Zveřejněno: 23. 10. 2020

Při obnově travních porostů můžeme zvolit radikální způsob obnovy, tj. zaorání nekulturního porostu a následnou úpravu stanovištních podmínek nebo přesev, resp. přísev. I posledně jmenované pracovní operace lze provádět velmi přesně přes senzor ISARIA PRO a luční brány Einböck PNEUMATICSTAR.

Přísev travních porostů už lze provádět přesně. Pomůže ISARIA a Einböck

Přesev spočívá v rozsívání vhodného osiva na mezerovitý drn tzv. na široko. Půda se obvykle nezpracovává nebo jen povrchově. Je-li původní travní drn narušen, hovoříme o přísevu. Přísev se provádí speciálními stroji, pomocí kterých je osivo zapraveno do původního drnu, který je tímto částečně narušen. Stroje se liší dle technologie, kterou používají. Různé technologie využívané při přísevu travních porostů umožní vytvoření úzkých štěrbin, širokých brázd nebo úplné zfrézování původního travního porostu. Vyšší míra narušení původního travního drnu zvyšuje úspěšnost přísevu. Samotný přísev je vhodné realizovat na jaře. Stejně jako v případě přesevu jsou letní přísevy limitovány dostatkem srážek. Před přísevem je vhodné travní porost posekat a posečenou biomasu z travní plochy odklidit.

 ISARIA PRO Active připojený k pneumatickému secímu stroji P-BOX-STI a řízení SPEED TRONIC
ISARIA PRO Active připojený k pneumatickému secímu stroji P-BOX-STI a řízení SPEED TRONIC

Pro výše zmíněné pracovní operace může posloužit pneumatický secí stroj P-BOX-STI a řízení SPEED TRONIC firmy Einböck. Aby byl přesev velmi přesný, Einböck se spojil se specialistou na vývoj a výrobu aktivních senzorů ISARIA. Aktivní senzor ISARIA PRO se již mnohokrát osvědčil v oblasti hnojení dusíkem. Nyní také zajišťuje výrazně zvýšenou účinnost a přesnost při přesevu travních porostů.

Obě společnosti nedávno představily senzor ISARIA PRO Active připojený k pneumatickému secímu stroji P-BOX-STI a řízení SPEED TRONIC. Senzor ISARIA se nachází v přední části traktoru a přesně určuje správné výsevní množství pro příslušnou oblast na pozemku. Informace pak putují do terminálu secího stroje. Terminál vypočítává, kolik osiva by mělo být znovu zaseto na příslušnou dílčí plochu na pozemku. Terminál firmy Einböck přebírá vypočítané výsevní množství a průběžně jej upravuje pro konkrétní oblasti. Pneumatický secí stroj P-BOX-STI firmy Einböck přesně dávkuje vypočítané množství osiva. Poslední operací je přesný výsev vypočtené dávky osiva přes luční brány PNEUMATICSTAR taktéž firmy Einböck.

Uživatelsky přívětivé, přesné a efektivní

Praktická manipulace se stroji je velmi jednoduchá – po kalibrační zkoušce se do terminálu ISARIA zadá počet dní, které uplynuly od posledního sekání louky a požadovaný výsevek s minimálním a maximálním limitem. Zbytek práce se provádí kombinací nářadí samostatně a s vysokou úrovní efektivity, a tím zajišťuje, že opětovné setí na louce je efektivní a zvyšuje výnos. Systém je zaměřen především na podniky služeb, ale nabízí také zajímavou možnost pro zemědělské podniky s velkou výměrou trvalých travních porostů. Kombinace zařízení je aktuálně k dispozici po konzultaci s Einböck nebo ISARIA.