Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 27.5. – svátek slaví Valdemar

Radlička AMAZONE C-Mix zajišťuje celoplošný rovnoměrný řez bez ohledu na půdní podmínky

Zveřejněno: 30. 3. 2022

Mělké zpracování půdy nabývá na stále větší důležitosti zejména díky rostoucím nárokům na půdní hygienu a citlivějšímu přístupu k ochraně půdní vody.

Pro radličkové kypřiče v produktových řadách AMAZONE Cenio a AMAZONE Cenius nabízí AMAZONE radličku AMAZONE C-Mix se šířkou 320 mm.

Na jedné straně by se neměla rozšiřovat semena plevelů a výdrolu, na druhé straně by měly být podříznuty zbytky původní plodiny. Celoplošný řez nejen bojuje s plevelem, ale současně přerušuje kapilaritu a tím šetří cennou půdní vlhkost pro růst následných plodin.

Pro splnění těchto požadavků se proto stále vyvíjí nové nástroje pro kultivaci půdy. V oblasti kultivátorů je šípová radlička (často nazývaná jako husí noha) vhodným nástrojem pro mělké a souvislé zpracování půdy. Ve srovnání s křídlovou radličkou lze šípovou radličku využít mnohem mělčeji. Pro radličkové kypřiče v produktových řadách AMAZONE Cenio a AMAZONE Cenius nabízí AMAZONE radličku AMAZONE C-Mix se šířkou 320 mm.

Varianta HD mnohonásobně prodlužuje životnost radličky AMAZONE C-Mix a zajišťuje optimální výsledky.
Varianta HD mnohonásobně prodlužuje životnost radličky AMAZONE C-Mix a zajišťuje optimální výsledky.

Při maximálním rozestupu radliček 30 cm je překryv radliček 2 cm. To zajišťuje celoplošný rovnoměrný řez bez ohledu na půdní podmínky. Radlička AMAZONE C-Mix je navíc extrémně plochá po celé šířce, takže zůstává rovnoběžná s povrchem země a stejnoměrně odřezává půdu v celém záběru. Klíčící plevele a vzcházející výdrol jsou čistě uříznuty, takže mohou následně uschnout.

Šípová radlička AMAZONE C-Mix.
Šípová radlička AMAZONE C-Mix.

Pro dosažení optimálních výsledků je extrémně důležitý stav opotřebení radličky. Pro delší životnost nyní AMAZONE nabízí šípovou radličku AMAZONE C-Mix HD z tvrdokovu s vysokou odolností proti opotřebení. Je opatřena deskami s naneseným tvrdokovem, které se při zpracování půdy neustále samy ostří. To výrazně prodlužuje životnost radličky a zajišťuje trvale čistý výsledek práce.

Autor: Mgr. Liliana Geisselreiterová
Foto: AMAZONE

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.