Kubota zemědělská technika
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

Senzor je schopen navádět sklízecí stroje na řádek posečené hmoty

Zveřejněno: 16. 2. 2021

Sklizeň je vrcholem zemědělské sezóny, kdy je ceněná každá pomocná ruka. Na trh přichází celá řada řešení pro zlepšení efektivity procesu sklizně. Jedním z nich je systém WGS (Windrow Guidance System) od společnosti SICK.

Tento vynález byl nominován organizací francouzského veletrhu SIMA na cenu za nejlepší inovaci roku 2021. Zdroj foto - tisková zpráva SICK / sickusablog

Za sklízecí mlátičkou po sklizni obilovin vznikají řádky slámy. Při sklizni pícnin posečenou hmotu do řádků nahrne shrnovač. Aby bylo možné tento materiál sklidit řezačkou nebo lisem, musí řezačka nebo traktor jezdit po řádku co nejefektivněji.

V praxi nejsou řádky hmoty konzistentní, vyskytují se různé mezery, zakřivení a výška řádku je často nepravidelná. Tato negativa mohou vést k ucpání lisu nebo řezačky či k nepravidelnému přísunu hmoty do těchto strojů. Výsledkem je promarněný čas a spousta práce potřebné k uvedení stroje zpět do provozu.

Asistenční systém WGS

Inteligentní asistent WGS se skládá z 2D LiDAR senzorů TiM351 (2D laserový skener) a také integrované softwarové aplikace pro detekci řádků. Systém naměřené výsledky posílá přímo do stroje a zároveň dokáže zpracovat informace o navádění a pojezdové rychlosti stroje. Senzor LiDAR je namontován na střeše kabiny stroje a snímá terén před ním kolmo ke směru jízdy. Ze shromážděných údajů WGS nejprve vygeneruje profil země, poté vypočítá polohu řádku vzhledem ke stroji a současně sleduje profil řádku. Pomocí shromážděných údajů o pohybu stroje systém detekuje řádky. Díky tomu získává informace o trajektorii řádku, řídicí systém stroje pak může automaticky řídit traktor podél řádku a manévrovat s ním do ideální polohy pro sběr materiálu. Systém je také schopen vypočítat objem řádku, což je nezbytný údaj pro automatickou regulaci pojezdové rychlosti traktoru či řezačky - rychlejší pojezd pro malé řádky, pomalejší pojezd pro velké řádky.

Inteligentní asistent WGS se skládá z 2D LiDAR senzorů TiM351 (2D laserový skener) a také integrované softwarové aplikace pro detekci řádků. Zdroj foto - tisková zpráva SICK / sickusablog
Inteligentní asistent WGS se skládá z 2D LiDAR senzorů TiM351 (2D laserový skener) a také integrované softwarové aplikace pro detekci řádků. Zdroj foto - tisková zpráva SICK / sickusablog

Hlavní výhodou je, že kompletní zpracování údajů se provádí v samotném senzoru WGS. Sběrnice CAN poskytuje naměřená data automatizačnímu systému traktoru nebo sklízecího stroje.

WGS enormně snižuje zátěž obsluh. Zejména v případě dlouhé pracovní doby je zajištěno, že řízení stroje je do značné míry bez stresu. Systém brání vzniku časově náročných a nákladných poruch u sklízecích řezaček nebo lisů a zároveň optimalizuje využití jejich kapacity a tím zkracuje čas strávený prací na poli.

Tento vynález byl nominován organizací francouzského veletrhu SIMA na cenu za nejlepší inovaci roku 2021.