Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

STAGRA otevřela nové středisko Horsch v Chodové Plané

Zveřejněno: 18. 3. 2024

Společnost STAGRA dne 29. února 2024 slavnostně otevřela své v pořadí třetí obchodně-servisní středisko. Nachází se v Chodové Plané u Mariánských Lázní. Otevření střediska se zúčastnili nejen zemědělci z okolí, ale i zástupci z firmy Horsch. Návštěvníci si prohlédli vystavené stroje a poslechli si zajímavé přednášky.

Nové středisko STAGRA se nachází v Chodové Plané u Mariánských Lázní.

Společnost STAGRA byla založena v roce 1992 s cílem provozovat rostlinnou i živočišnou výrobu. Hospodaří na zhruba 1 850 ha v okolí Studené a v České Kanadě v okolí Českého Rudolce. Chová 1 100 kusů holštýnského skotu a 450 dojnic. V roce 2012 byla uvedena do provozu bioplynová stanice v Jilmu o výkonu 620 kW. Od roku 2015 hospodaří i v podniku Jistuza na výměře 1 000 ha se 1 100 kusy skotu a 360 dojnicemi. Obchoduje také s pesticidy a je spolumajitelem společnosti N.U.Agrar CZ. Rovněž se zabývá rybníkářstvím a myslivostí. Vedle toho se věnuje práci ve službách a obchodu se zemědělskými stroji. Techniku značky Horsch společnost dováží do České republiky od roku 1992. Stroje této značky sama provozuje a testuje na svých pozemcích.

Hlavní sídlo společnosti STAGRA se nachází v obci Studená v okrese Jindřichův Hradec. V roce 2022 bylo otevřeno nové obchodně-servisní středisko ve Strakonicích. Na obou střediscích se konají tradiční Dny otevřených dveří a Polní dny. Třetí obchodně-servisní středisko se nově nachází v Chodové Plané.

Zleva - Kurt Glück (Horsch), Vojtěch Otta (STAGRA), Vratislav Malina (Horsch), Karel Dvořák (STAGRA), Tereza Kašparová (STAGRA), Florian Ermer (Horsch) a Radek Divila (Horsch).
Zleva - Kurt Glück (Horsch), Vojtěch Otta (STAGRA), Vratislav Malina (Horsch), Karel Dvořák (STAGRA), Tereza Kašparová (STAGRA), Florian Ermer (Horsch) a Radek Divila (Horsch).

„Jsem rád, že jste přijali naše pozvání a doufám, že slavnostně zahájíme činnost na novém středisku v Chodové Plané. Léta jsme obchodovali z jednoho místa. Dojezdová vzdálenost do vzdálenějších regionů byla dlouhá. Za posledních šest let jsme proto investovali do našeho obchodního území. Na podzim roku 2022 jsme zprovoznili středisko ve Strakonicích. Pozoruji, že naši zákazníci jsou rádi, že jsme jim čím dál blíže,“ uvedl spolumajitel a jednatel společnosti STAGRA Ing. Karel Dvořák a k novému středisku dodal: „V posledních letech jsme v okolí hledali vhodné místo pro nové středisko. Navštívili jsme spoustu areálů a pak se naskytla příležitost koupit tuto halu, která zde stojí od roku 2018. Loni jsme prostory koupili a teď je před námi nejdůležitější úkol, a to dílnu zprovoznit tak, aby sloužila našim zákazníkům.“

Vnitřní prostory haly společnosti STAGRA jsou velkorysé.
Vnitřní prostory haly společnosti STAGRA jsou velkorysé.

Prodejní sortiment společnosti STAGRA není velký, převážně se specializuje na techniku pro zpracování půdy a setí značky Horsch a techniku na ochranu rostlin Horsch Leeb. „Moji kolegové, obchodníci, mají v sobě zemědělskou krev. A to je výhoda, protože pracujeme se stroji, půdou a rostlinami. Naši obchodníci jsou tak trochu sedláci a zemědělci,“ uvedl Dvořák a následně návštěvníky seznámil s praktickými výsledky z používání strojů Horsch na farmě. Šlo konkrétně o secí stroje Horsch Focus, Horsch Avatar, Horsch Pronto DC a Horsch Maestro. Poté Ing. Vratislav Malina z firmy Horsch prostřednictvím své prezentace a zajímavých fotografií představil návštěvníkům začátky působení značky Horsch na českém trhu. S prezentací s názvem Systémové snižování nákladů v rostlinné výrobě vystoupil Ing. Josef Chára ze společnosti SAS AGRO. O budoucnosti zemědělství ve své prezentaci zase hovořil Kurt Glück z firmy Horsch.

K zákazníkům budou vyjíždět moderní servisní vozy.
K zákazníkům budou vyjíždět moderní servisní vozy.

K otevření nového střediska a spolupráci se rovněž vyjádřil Florian Ermer z firmy Horsch: „Společnosti STAGRA gratuluji k otevření nového střediska. Se společností STAGRA firma Horsch spolupracuje od listopadu roku 1991. Když se zamyslím, v čem jsou obě společnosti podobné, je to určitě fakt, že jsme i zemědělci. STAGRA má vlastní zkušenosti s našimi stroji, sama je používá na svých pozemcích a zkušenosti předává zákazníkům. Těší nás, že STAGRA provedla další krok k otevření nového střediska a přeji mnoho úspěchů.“ Během proslovu zástupci firmy Horsch předali Karlu Dvořákovi velký obraz podepsaný majiteli firmy Horsch – Michaelem Horschem a Cornelií Horsch.

Vystavené stroje

Na ploše kolem haly se prezentovala technika. Prezentovány byly například prutové brány Horsch Cura s pracovním záběrem 15 a 24 metrů. Boční části tohoto modelu lze při otáčení na souvrati mírně nadzvednout pomocí dvouzdvihového válce. Při práci se tyto boční části nachází v plovoucí poloze, čímž se přizpůsobují terénu. Pro ještě lepší kopírování povrchu je vybaven až 11 opěrnými koly, přičemž jejich umístění lze upravit podle vzdálenosti řádků mezi plodinami.

Prutové brány Horsch Cura.
Prutové brány Horsch Cura.

Ze secích strojů stojí za zmínku přesný secí stroj Horsch Maestro 16 SX, který pracuje s přetlakovým systémem Horsch AirSpeed. U něj je osivo vystřelováno do trubky a za pomocí proudu vzduchu (o rychlosti až 60 km/h) aktivně transportováno do země. Přetlakový systém je tedy vhodné využít, operujeme-li s větším osivem. Výhodou přetlakového řešení je přesnost výsevu kukuřice i při vysokých pracovních rychlostech. Prezentován byl také devítimetrový secí stroj Horsch Pronto 9 DC, který je oceňován pro svoji univerzálnost, nízké nároky na výkon a možnost flexibilního vybavení v závislosti na aplikaci a podmínkách.

Secí stroj Horsch Maestro 16 SX.
Secí stroj Horsch Maestro 16 SX.

Z techniky na zpracování půdy byl vystaven kypřič Horsch Terrano 4.4 GX. Ten si získal přízeň zemědělců svou univerzálností a schopností provádět jak mělké kypření, tak kypření do hloubky 25 cm. Představil se i kypřič Horsch Fortis 7 AS. Kypřič disponuje čtyřřadým uspořádáním slupic pro urovnání půdního profilu a intenzivním promícháním a zpracováním velkého množství organické hmoty. Je možné jej osadit nejrůznějšími variantami pracovních orgánů a zadních válců. Kypřič je osazen středovým podvozkem pro plynulou a bezpečnou jízdu na komunikacích a za účelem možnosti otáčení na souvrati.

Kypřič Horsch Fortis 7 AS.
Kypřič Horsch Fortis 7 AS.

V sortimentu firmy Horsch najdeme postřikovače vyráběné v neseném, taženém a samojízdném provedení. Poslední dvě jmenované verze byly rovněž prezentovány. Z tažených postřikovačů byl přítomen model Horsch Leeb 5 LT a Horsch Leeb 4 AX. Poslední jmenovaný typ se vyznačuje minimem elektroniky, jednoduchým provedením, ovládáním a vybavením.

Samojízdné typy reprezentoval model Horsch Leeb 6.300 PT. Jeho postřikovací ramena jsou řízena prostřednictvím systému BoomControl. Nejpokročilejší provedení BoomControl PROPlus dokáže ramena (a dílčí záběry) nezávisle na sobě naklonit, čímž je zajištěno dokonalé kopírování terénu a držení ramen na nastavené výšce. Systém ke své činnosti využívá senzory a gyroskop sledující polohu postřikovače. Zjištěné informace přebírá výpočetní technika umístěná ve středu ramen. Hydraulická nebo pneumatická pístnice pak pohybuje s ramenem. Pomocí ovladačů lze individuálně aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce stroje a trysky. Hlavní čerpadlo o výkonu 1 000 l/min zajišťuje dodávku postřikové kapaliny až do jednotlivých trysek a rychlé naplnění nádrže postřikovače.

Tažené postřikovače Horsch Leeb.
Tažené postřikovače Horsch Leeb.

STAGRA a její prezentace strojů Horsch

Stroje Horsch si zájemci budou moci prohlédnout na polním dni v ZOD Kámen (okres Havlíčkův Brod) v první polovině května. Dále 26. června na velkém polním dni Horsch na Farmě Duben a již tradičně na výstavě Země Živitelka ve dnech 22. – 27. srpna 2024 v Českých Budějovicích. Dne 24. října 2024 se uskuteční polní den na středisku STAGRA ve Studené.

Prodejci firmy STAGRA a regiony, kde působí

  • Vojtěch Otta: Cheb, Sokolov, Tachov, Domažlice, Klatovy

  • Jaroslav Alexa: Strakonice, Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice

  • Petr Rothbauer: Tábor, Pelhřimov

  • Petr Kolman: Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Jihlava, Třebíč