Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.6. – svátek slaví Ivan

Starý zrenovovaný pluh Gregoire Besson zastane práci jako každý jiný

Zveřejněno: 22. 1. 2023

V kopřivách mezi dalšími starými a již nepožívanými stroji ležel pluh Gregoire Besson. Dlouho jsme plánovali zařadit do nabídky našich zemědělských služeb provádění orby, tudíž přišlo rozhodnutí pluh odkoupit, zrenovovat a dále využívat. A jak to celé probíhalo?

Výsledně zrenovovaný pluh Gregoire Besson před prací na poli.

Renovace pluhu Gregoire Besson nebyla jednoduchá věc – prvním krokem byla demontáž starých slupic, odhrnovaček a všech zbylých částí. Operace demontáže zabraly nejvíce času, vše bylo zarezlé a nepohyblivé. Museli jsme uvolnit veškeré stavitelné šrouby, zkontrolovat a popřípadě svařit všechny prasklé části na rámu. Povolení zarezlých částí vyžadovalo mnoho úsilí a často se neobešlo bez použití úhlové brusky. Vyměnili jsme i některé poškozené hadice na ovládání hydraulického systému. Poté na řadu přišla objednávka zcela nových a originálních dílů – jak už opotřebitelných tak i samotných slupic a držáků. Některé staré nepoškozené části jsme se rozhodli zachovat, tak jsme učinili i u rámu pluhu Gregoire Besson, který jsme obrousili a poté ošetřili nátěrem.

Druhým krokem byla samotná montáž orebních těles. Zde jsme kontrolovali hlavně správné nastavení pro kvalitní výsledek orby. Nejprve jsme přidělali držáky a slupice na rám a dále pokračovali s montáží odhrnovaček a ostatních dílů. Celý tento postup jsme učinili ručně bez pomoci jakékoliv mechanizace. Použili jsme pouze ruční nářadí. Posledním krokem byly finální úpravy – pluh Gregoire Besson dostal své označení, samolepky samotné značky a také našich zemědělských služeb. Následně jsme vyrazili do brázdy.

Pluh Gregoire Besson před renovací tak, jak jsme jej našli – v kopřivách.
Pluh Gregoire Besson před renovací tak, jak jsme jej našli – v kopřivách.

Po prvním příjezdu na pole nebyla orba dostatečně kvalitní z důvodů špatného seřízení a samotného nátěru opotřebitelných dílů, jakmile se pluh podařilo správně seřídit seřizovacími šrouby a nátěr se z opotřebitelných dílů abrazivně odstranil, pluh Gregoire Besson začal vykonávat správný pracovní postup.

Jednou z výhod zmiňovaného pluhu Gregoire Besson jsou předradličky před orebními tělesy –práci předradliček nelze nahradit. Jejich prací je krojit půdu před každým orebním tělesem a pomoci tak dokonalému zapravení posklizňových zbytků či hnojiv. Jasnou nevýhodou je zde jištění střižnými šrouby na slupicích, v těžkých a kamenitých půdách přidělávají obsluze stroje práci navíc. Řidič totiž poté musí vystoupit a vyměnit střižný šroub za nový a dotáhnout jej na požadovaný moment.

Renovovaný pluh Gregoire Besson v druhém kroku prací.
Renovovaný pluh Gregoire Besson v druhém kroku prací.

Pluh Gregoire Besson byl zakoupen za výrazně nízkou cenu, takřka za cenu šrotu. Jedinou cenově náročnější investicí bylo zakoupení nových orebních těles a dalších opotřebitelných dílů. I přesto se tato renovace vyplatila a pluh již naoral požadovanou výměru, aby byl rentabilní. V těchto nákladech nejsou započteny hodiny práce vynaložené na opravu.

Souprava traktoru John Deere 8430 a pluhu Gregoire Besson za podzim roku 2022 zorala celkem 220 ha půdy.

Souprava traktoru John Deere 8430 a již zrenovovaného pluhu Gregoire Besson v průběhu práce na poli.
Souprava traktoru John Deere 8430 a již zrenovovaného pluhu Gregoire Besson v průběhu práce na poli.