Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

SZIF vydává rozhodnutí týkající se škrobových brambor, zeleniny a ovoce s velmi vysokou pracností, zeleniny a ovoce s vysokou pracností

Zveřejněno: 22. 3. 2024

Státní zemědělský intervenční fond začal od 11. března 2024 vydávat rozhodnutí týkající se dalších pěti podpor v souladu s harmonogramem dle Společné zemědělské politiky. Jedná se o Podporu příjmů vázaných na produkci (CIS) Škrobových brambor (253 žádostí za téměř 69 milionů korun), Zeleniny s velmi vysokou pracností (325 žádostí za více než 111 milionů korun), Ovoce s velmi vysokou pracností (276 žádostí za téměř 85 milionů korun), Zeleniny s vysokou pracností (106 žádostí za 14,5 milionů korun), Ovoce s vysokou pracností (293 žádostí za 33 milionů korun).

SZIF vydává rozhodnutí týkající se škrobových brambor, zeleniny a ovoce s velmi vysokou pracností, zeleniny a ovoce s vysokou pracností. foto Kitreel, shutterstock.com

Podpora příjmu vázaná na produkci škrobových brambor alias brambor určených pro výrobu škrobu. Ty jsou v postavení citlivé komodity a pro získání podpory je nutné pěstovat je na minimální ploše 1 ha. Rovněž musí být splněna podmínka použité uznané sadby, a to nejméně v množství 2 t/ha. Žadatel musí výrobci bramborového škrobu dodat množství brambor, které odpovídá v průměru 6 t/ha škrobu. Zároveň musí být v evidenci zemědělské půdy LPIS na žadatele evidována zemědělská půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. října příslušného kalendářního roku.

Podpora příjmu vázaná na produkci zeleniny s velmi vysokou pracností je určena prvovýrobcům, kteří pěstují vybrané druhy košťálové, kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda, popř. na kultuře s víceletými produkčními plodinami (v případě chřestu, reveně a křenu selského víceletého). K přiznání dotace je nutné dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 ha, hmotnosti 1 000 semen a minimální vegetační doby od výsadby nebo výsevu.

Podpora příjmu vázaná na produkci zeleniny s vysokou pracností je směřována na zemědělce, kteří pěstují vybrané druhy luskové, plodové a listové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda. Dotaci lze získat pouze při dodržení požadavku minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 ha, hmotnosti 1 000 semen a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby a v případě kukuřice cukrové a hrachu zahradního je nutné dodržet minimální objem vlastní produkce na 1 ha.

Podpora příjmu vázaná na produkci ovoce s velmi vysokou pracností cílí na zemědělce, kteří se věnují produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jabloň, hrušeň, meruňka a třešeň). Souvisí s tím revitalizace sadů vzniklých před rokem 2000. Jedná se o postupnou obnovu sadu a zvýšení počtu produkce schopných jedinců.

Podpora příjmu vázaná na produkci ovoce s vysokou pracností pomáhá zemědělcům, kteří se věnují produkci ovocných druhů s vysokou pracností (slivoň švestka, broskvoň, višeň, rybíz černý, červený a bílý, maliník, jahodník, angrešt, brusnice chocholičnatá). Součástí podpory je i revitalizace sadů vzniklých před rokem 2000, čili postupná obnova a zvýšení počtu produkce schopných jedinců.

Autor: Eva Češpiva
Foto: Kitreel, shutterstock.com

Tématické tagy