Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Talířové brány Lemken Rubin 12 jsou vhodné pro zpracování obilného i kukuřičného strniště

Zveřejněno: 20. 1. 2023

Univerzální krátké talířové brány Lemken Rubin 12 se mohou použít místo radličkových kypřičů nejenom k podmítce strniště, ale díky své koncepci také ke zpracování kukuřičného strniště před setím další plodiny.

Hluboké zpracování půdy zajistí univerzální krátké talířové brány Lemken Rubin 12.

Po sklizni silážní kukuřice následuje posklizňové zpracování půdy. To se dělá již jako příprava před následným setím ozimé pšenice, která se typicky po kukuřici na siláž seje. Ve vlhkých letech, kdy se silážní kukuřice sklízí později, je vhodnější použít technologie zpracování půdy, jež lze provést v krátkém čase a nevytváří hrudovitý a hřebenovitý povrch půdy. Hluboké zpracování půdy zajistí univerzální krátké talířové brány Lemken Rubin 12. Kukuřice na siláž zanechává na pozemcích relativně malé množství posklizňových zbytků. Lemken Rubin 12 však lze použít i po sklizni kukuřice na zrno, kde naopak na poli zůstává větší množství posklizňových zbytků. Uživatel uplatní stroj i při hlubší předseťové přípravě pro obiloviny a kukuřici, jejichž semena mají větší velikost a vyšší energii klíčení.

Lemken Rubin 12 se skládá ze dvou řad ozubených vydutých talířů. Za první řadou talířů se nachází nárazový zavlačovač a za druhou řadou talířů nivelační zavlačovač. Zadní část stroje lze osadit nejrůznějšími typy utužovacích a drobících válců.

Pohled na pracovní orgány talířových bran Lemken Rubin 12.
Pohled na pracovní orgány talířových bran Lemken Rubin 12.

Díky průměru talířů 736 mm jsou brány schopny pracovat až do hloubky 20 cm. Během hlubokého zpracování půdy tak dochází ke kvalitnímu zapravení a promíchání velkého množství posklizňových zbytků se zemí, jako je tomu právě při podmítce po zrnové nebo silážní kukuřici. Každý talíř je jednotlivě upevněn na rámu předpjatými spirálovými pružinami. Díky tomuto konstrukčnímu řešení je dodržena pracovní hloubka i na tvrdších půdách. Při kontaktu s překážkou se talíře jednotlivě zvednou a pak se zase rychle vrátí do původní pracovní polohy.

Pro optimální vniknutí do půdy jsou talíře zaúhleny o 20° vzhledem k půdě a zešikmené ve směru jízdy o 16°.
Pro optimální vniknutí do půdy jsou talíře zaúhleny o 20° vzhledem k půdě a zešikmené ve směru jízdy o 16°.

Intenzivní drobení a mísení obstarává nárazový zavlačovač talířových bran Lemken Rubin 12. Optimální rozdělení půdy spolu s jejím urovnáním zase zajišťuje nivelační zavlačovač. Oba zavlačovače mají centrální nastavení hloubky, které dovoluje zavlačovače rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám na poli.

Velká průchodnost stroje ve spojení se zahnutými a zakřivenými slupicemi a zadními utužovacími válci zajišťuje bezproblémový chod stroje prakticky v jakýchkoliv podmínkách bez ucpávání. Hlavní předností stroje je schopnost zapravení velkého množství rostlinných zbytků do celého profilu půdy s nízkým požadavkem na tahovou sílu. Pro optimální vniknutí do půdy jsou talíře zaúhleny o 20° vzhledem k půdě a zešikmené ve směru jízdy o 16°. Stranový tah talířových bran Lemken Rubin 12 je eliminován symetrickým uspořádáním talířů v každé řadě. Brány s pracovním záběrem od 3 do 7 metrů jsou vhodné pro traktory s výkonem od 135 koní (99 kW). Optimální drobení, zpětné utužení, zarovnání povrchu, přesné hloubkové vedení při různých půdních podmínkách zajišťuje zadní válec.

Zajímavostí je, že v nesené verzi může být Lemken Rubin 12 vybaven univerzálním opěrným kolem.
Zajímavostí je, že v nesené verzi může být Lemken Rubin 12 vybaven univerzálním opěrným kolem.

Lemken Rubin 12 se vyrábí v poloneseném i neseném provedení. V poloneseném provedení je náprava integrována do rámu stroje. Tímto řešením je docíleno velmi dobrého rozložení hmotnosti a je možné využívat i těžké zadní válce. Pracovní hloubka se nastavuje hydraulicky.

Zajímavostí je, že v nesené verzi může být Lemken Rubin 12 vybaven univerzálním opěrným kolem. Návěsný systém při zvednutí stroje přenáší hmotnost na opěrné kolo. Díky tomuto řešení může i nesené provedení talířových bran Lemken Rubin 12 používat těžký zadní válec. Při zvednutí stroje pomocí zadního tříbodového závěsu traktoru se spustí opěrné kolo k zemi a opěrný válec je mechanicky zdvižen nahoru. Lemken Rubin 12 v nesené verzi tak může být používán ve spojení s traktorem s nižší zvedací kapacitou zadního tříbodového závěsu. Výhodou je také to, že obsluha nemusí při otáčení na souvrati pole ovládat žádný přídavný vnější hydraulický okruh. V neposlední řadě je souprava velmi obratná.