Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

Z nabídky techniky pro sklizeň pícnin značky SIP si vyberou i velké zemědělské podniky a poskytovatelé služeb

Zveřejněno: 3. 5. 2022

Slovinská firma SIP se zaměřuje na vývoj a výrobu širokozáběrových strojů pro sklizeň pícnin. Díky svému ucelenému portfoliu strojů je schopna nabídnout technologickou linku vhodnou do každých podmínek a pro jakékoli rozměry hospodaření.

SIP má v sortimentu zadní žací kombinaci SIP SILVERCUT DISC C s pracovním záběrem 8,6 až 10 metrů a s plošným výkonem až 12,5 ha/h.

Minulý rok firma SIP dodala na český trh rekordní množství strojů, přičemž nejžádanější byla žací technika. Jde mimo jiné o důkaz stále rostoucí obliby strojů této značky mezi českými chovateli hospodářských zvířat. V tomto článku si představíme konkrétně techniku, kterou ve svých provozech uplatní velké zemědělské podniky a poskytovatelé služeb.

Pro zabezpečení krmivové základny pro početná stáda hospodářských zvířat v zemědělských podnicích s velkou výměrou ploch s pícninami je z ekonomického hlediska potřeba provozovat stroje o velkém pracovním záběru. Pouze ty poskytnou dostatečnou výkonnost a zajistí plynulost práce. Není potřeba investovat finanční prostředky do pořízení více kusů závěsné techniky, traktorů a kvalifikované lidské síly, které je na trhu práce nedostatek. Výkonnou širokozáběrovou závěsnou techniku SIP lze využít i ve službách, a rozšířit tak možnosti jejího upotřebení a maximalizovat rentabilitu investice. Firma SIP navíc u svých největších a nejvýkonnějších strojů uplatňuje rozumnou cenovou politiku a její technika se vyznačuje nízkými nároky na příkon. I přes značné pracovní záběry si stroje zachovávají snadné nastavení a jsou jednoduché na údržbu, z čehož plynou nízké provozní náklady. Stroje jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků a systémů nevyžadujících složité a nákladné zásahy.

Vysoká plošná výkonnost strojů SIP pro maximální zkrácení doby sklizně

Rychlost sečení je důležitá z důvodu proschnutí píce. Zkrácením doby uvadání se omezuje riziko plynoucí z výskytu nepříznivého počasí, které by mohlo výrazně snížit kvalitu posečené píce a vyústit v ekonomickou ztrátu. Snahy proto směřují k maximálnímu zkrácení doby sklizně. Vedle výše výnosu je důležitá také kvalita procesu sklizně, přičemž jako nejefektivnější se jeví použití kombinace předního a zadního žacího stroje (z důvodu velkého záběru a rychlosti). Proto má SIP v sortimentu zadní žací kombinaci SIP SILVERCUT DISC C s pracovním záběrem 8,6 až 10 metrů a s plošným výkonem až 12,5 ha/h.

Žací kombinace SIP se vyznačuje řadou originálních konstrukčních řešení, jako je třeba nastavitelné hydropneumatické odlehčení umožňující snadné a rovnoměrné sečení za jakýchkoliv podmínek.
Žací kombinace SIP se vyznačuje řadou originálních konstrukčních řešení, jako je třeba nastavitelné hydropneumatické odlehčení umožňující snadné a rovnoměrné sečení za jakýchkoliv podmínek.

Uvedená žací kombinace SIP SILVERCUT DISC C se vyznačuje řadou originálních konstrukčních řešení, jako je třeba nastavitelné hydropneumatické odlehčení umožňující snadné a rovnoměrné sečení za jakýchkoliv podmínek. Středové zavěšení žací kombinace pak napomáhá kopírovat nerovnosti pole nebo louky, a tak eliminovat nežádoucí poškození drnu. Ruku v ruce s tím jde hydraulická stabilizace pro šetrné zvedání žací lišty – zvedá se nejprve její vnitřní strana a až poté ta vnější. Před fatálními kolizemi je žací stroj chráněn nastavitelným jištěním, které žací liště umožňuje se posunout směrem dozadu a nahoru současně a po překonání překážky se vrátit do výchozí polohy. Jednotlivé žací disky rovněž disponují jištěním proti přetížení pomocí střižných kolíků. Případnou výměnu nožů lze snadno provádět i v polních podmínkách. Žací disky mají speciální tvar, který zabraňuje znečištění posečené píce.

Z hlediska zabezpečení kvality sklizené píce je potřeba provést úpravu pokosu tak, aby píce dosáhla požadovaných hodnot sušiny nejpozději do 48 hodin. Ideální úpravu zajistí přímo při sečení kondicionér, který zaručuje rychlé a rovnoměrné vysychání pokosu, snižuje počet pracovních operací, omezuje negativní vlivy povětrnostních podmínek, a snižuje tak ekonomické náklady. Struktura rostliny přitom zůstává i po úpravě zachována, řádek je rovnoměrný a dostatečně provzdušněný. K žací kombinaci SIP SILVERCUT DISC C nabízí SIP dva druhy kondicionérů – prstový kondicionér s plastovými nebo kovovými prsty nebo kondicionér s gumovými válci.

I přes velký pracovní záběr obraceč SIP SPIDER 1500|14 T zvládá kopírovat terén

Po sečení následuje obracení. Obraceče mají rovnoměrně rozhodit a načechrat pokos, dále obrátit píci uloženou v řádku nebo na široko tak, aby spodní vlhčí vrstvy byly uloženy nahoře, kde rychleji vysychají. Pro případy potřeby vysokých denních výkonů má SIP ve svém portfoliu jeden z největších obracečů na trhu – čtrnáctirotorový model SIP SPIDER 1500|14 T.

SIP má ve svém portfoliu jeden z největších obracečů na trhu – čtrnáctirotorový model SIP SPIDER 1500|14 T.
SIP má ve svém portfoliu jeden z největších obracečů na trhu – čtrnáctirotorový model SIP SPIDER 1500|14 T.

Čtrnáctirotorový obraceč SIP SPIDER 1500|14 T si i přes značný pracovní záběr 15 metrů zachovává kompaktní přepravní rozměry a schopnost perfektního kopírování terénu (za pomocí vícestupňových kol). Při obracení je vždy žádoucí, aby docházelo k převrácení veškeré ložené hmoty, přičemž prsty by neměly pracovat v zemi, aby nedocházelo k poškození drnu a nežádoucímu znečištění píce. Důležité je proto správné seřízení rotorů. SIP používá systém malých rotorů, které lze nastavit příkřeji, a dosáhnout tak správného obrácení a rozprostření hmoty bez znečištění. Prostřednictvím nastavení pracovní výšky obraceče a úhlu rozhozu může obsluha stroje ovlivňovat i čistotu rozhozu a pracovní rychlost. Jednotlivá ramena rotoru se taktéž umí přizpůsobit nerovnostem terénu. Vyrobena jsou z masivních trubek s dlouhou životností a osazena odolnými a pružnými prsty s pojistkou proti ztrátě. Obraceč je proti přetížení chráněn vačkovou spojkou na pohonu obraceče.

Čtrnáctirotorový obraceč SIP SPIDER 1500|14 T používá systém malých rotorů, které lze nastavit příkřeji, a dosáhnout tak správného obrácení a rozprostření hmoty bez znečištění.
Čtrnáctirotorový obraceč SIP SPIDER 1500|14 T používá systém malých rotorů, které lze nastavit příkřeji, a dosáhnout tak správného obrácení a rozprostření hmoty bez znečištění.

SIP STAR 1250|50 T – Správné ukládání píce i při velké pracovní rychlosti

SIP je výrobcem dvou typů shrnovačů – rotorových a pásových. První jmenovaný typ je v pomyslné královské kategorii zastoupen středovým shrnovačem SIP STAR 1250|50 T s pracovním záběrem až 12,5 metru. U shrnování je důležité, aby píce obsahovala správný podíl sušiny a nedocházelo tak k velkým ztrátám odrolem. Podstatnou roli hraje rovněž seřízení výšky rotoru, aby prsty nepracovaly v zemi. Nicméně výška prstů nad strništěm by neměla být ani moc velká, aby nedocházelo ke ztrátám z důvodu neshrnutí části posečené hmoty.

Středový shrnovač SIP STAR 1250|50 T s pracovním záběrem až 12,5 metru.
Středový shrnovač SIP STAR 1250|50 T s pracovním záběrem až 12,5 metru.

Středový shrnovač SIP STAR 1250|50 T disponuje hydropneumatickým odlehčením, jehož nastavení se provádí velmi jednoduše. V závislosti na tom, zda je shrnováno více či méně hmoty, lze nastavovat i šířku řádku. Rotory s pružinovými prsty kopírují terén přes patentovaný tandemový podvozek. Díky tomu, že se pohybují volně a disponují křížovými klouby, probíhá kopírování nezávisle na poloze podvozku shrnovače. Shrnovač je stavěn na vysoké denní výkony a vysokou pracovní rychlost. Dokazuje to modulové provedení rotorů umožňující ukládání píce do řádku i při velké pracovní rychlosti.

Výhodou pásového shrnovače SIP AIR je, že tvoří stejnoměrné řádky a při jeho provozu dochází jen k minimálnímu znečištění píce zeminou a kameny.
Výhodou pásového shrnovače SIP AIR je, že tvoří stejnoměrné řádky a při jeho provozu dochází jen k minimálnímu znečištění píce zeminou a kameny.

Pásové shrnovače SIP AIR jsou nesené jak před, tak i za traktorem (s pracovním záběrem až 8,4 metru) a pracují s různými otáčkami i s různým směrem otáčení. Umožňují píci ukládat vlevo, vpravo anebo oboustranně. Výhodou pásového shrnovače je, že tvoří stejnoměrné řádky a při jeho provozu dochází jen k minimálnímu znečištění píce zeminou a kameny.

Tři roky záruka na všechny stroje SIP

Na všechny nově vyrobené stroje značky SIP je poskytována prodloužená tříletá záruka. Pokud vás některý z nich zaujal, kontaktujte nejbližšího prodejce strojů a vyzkoušejte si modely, které jsou pro Vás připravené k předvedení.

Rozmetadlo chlévské mrvy SIP ORION.
Rozmetadlo chlévské mrvy SIP ORION.

SIP je výrobcem i rozmetadel chlévské mrvy SIP ORION. Vynikají výbornou manévrovatelností a rovnoměrným rozhozem materiálu. Nízko položené těžiště rozmetadlu poskytuje stabilitu a optimální rozmetání chlévské mrvy v téměř jakémkoliv terénu. Rovnoměrné a přesné rozmetání nezávisle na typu materiálu zajišťuje rozmetací ústrojí se čtyřmi vertikálními válci. Rozmetadlo je vybaveno systémem automatického napínání řetězů škrabákového dna. Zajištěno je efektivní rozmetání nezávisle na hmotnosti materiálu. I toto rozmetadlo si mohou zájemci vyzkoušet.