Náhradní díly na zemědělskou techniku
Dnes je 28.9.

Známá aplikace pro správu farmy se otevřela třetím stranám. Lely Horizon napoví, jak dál postupovat v chovu dojnic

Zveřejněno: 25. 4. 2021

Prvovýroba mléka, k jejíž mechanizaci došlo v polovině minulého století, je v současné době digitalizována. Dojicí roboti Lely i jiné stájové technologie na farmě sbírají ohromné množství dat, o jejichž srozumitelné podání uživatelům a doporučení dalších kroků se postará zbrusu nová platforma Lely Horizon.

Horizon také předchází neúspěšným dojením. Analyzuje důvod, proč dojení krávy skončilo neúspěšně a nabízí doporučení, jak tomu při dalším dojení předcházet. Zdroj foto - tisková zpráva Lely

Nejen, že byla na on-line konferenci MLÉKO 2025 představena firma Lely, ale především byl prezentován návrh farmy s dojicími roboty. Nedílnou součástí takové farmy je práce s daty. S těmi ještě donedávna pracoval program Lely T4C, společnost Lely však minulý rok uvedla na trh zcela novou platformu Lely Horizon, jejíž revolučnost tkví v otevřenosti programu třetím stranám. Novinka dokáže také pracovat s budoucností, tedy napovídat chovatelům, co dělat v dalším kroku. O Horizonu hovořil druhého konferenčního dne vicepresident Lely Gijs Scholman a specialista péče o zákazníky Adam Korzinski.

Technologie Lely se soustředí individuálně na každou krávu, přičemž každá z nich má kolem sebe nejrůznější zdroje dat. Lely je shromažďuje a zpracovává přes algoritmy, výsledkem čehož jsou informace, které jsou podkladem pro rozhodování o řízení mléčné farmy. Obecně platí, že čím více dat se zpracovává, tím lepší podporu v rozhodování a kvalitnější nabídku optimalizace řízení farmy vlastník získává. Není již zapotřebí stádo řídit jako skupinu, ale ke každé krávě lze přistupovat individuálně.

Pro maximalizaci užitkovosti mléčných farem je individuální přístup ke zvířatům, jejichž potřeby se liší kus od kusu, klíčový. Dat je však velké množství a jejich zpracování bez adekvátní softwarové platformy není reálné. Horizon proto předkládá doporučení přímo uzpůsobená pro konkrétní krávu a farmu. Zatímco doposud musel farmář různé funkce systému Lely dokupovat, nyní bude Horizon běžně dostupný všem členům s předplatným.

Umožňuje dělat správná rozhodnutí a optimalizovat řízení farmy

Lely již představilo cirkulární model farmy, jejíž dispozice se podřizuje potřebám skotu. Prezentovány byly tři inovace, které jsou v rámci systému úzce propojeny. Jde o Lely Exos – koncept pro autonomní krmení čerstvou trávou, Lely Sphere – pro separaci a následné využití minerálních látek a emisí a již zmíněný Lely Horizon – zbrusu nová platforma pro řízení farmy, která za použití shromážděných dat předpovídá výkonnost a umožňuje dělat správná rozhodnutí a optimalizovat řízení farmy.

Prostřednictvím této platformy lze plánovat každodenní pravidelné zootechnické úkony logicky a efektivně, využívat informace ve správnou dobu na správném místě. Nabízí i možnost propojení s externími dodavateli jiných systémů. Digitální ekosystém je celý systém založený na datech o chování zvířat.

Horizon data analyzuje a prezentuje je uživateli. Jedná se o aplikaci, která se zobrazuje stejně v PC, na smartphonu i na tabletu. Zdroj foto - tisková zpráva Lely
Horizon data analyzuje a prezentuje je uživateli. Jedná se o aplikaci, která se zobrazuje stejně v PC, na smartphonu i na tabletu. Zdroj foto - tisková zpráva Lely

Horizon data analyzuje a prezentuje je uživateli. Jedná se o aplikaci, která se zobrazuje stejně v PC, na smartphonu i na tabletu. Lely se navíc snaží zpracovávat data tak, aby bylo výstupem skutečné doporučení uživateli. Může k tomu využívat i informace třetích stran. Jak už bylo zmíněno, systémy Lely poskytují mnoho dat o výkonu zařízení i krav. Na základě nich Horizon optimalizuje provádění zootechnických zákroků u krav, ale nabízí také řešení týkající se jak zlepšení zdravotního stavu zvířat, tak ekonomické efektivity.

Systém Horizon usnadňuje chovateli orientaci v běžných denních rutinách jde vybírat z celé řady úkolů, lze například identifikovat krávy, které je potřeba doprovodit v rámci učení, systém může zobrazovat rovněž blížící se telení, potřebu zdravotního ošetření, očekávané zaprahnutí či směrování zvířat, identifikaci říje, potřebu inseminace, případně jiné zdravotní úkoly a další.

V Horizonu lze také plánovat pracovní směny podle požadavků farmáře a ke každé přiřadit úkol nebo člověka. Tato funkce chovateli poskytuje dokonalý přehled o dění ve stáji či možnost tvorby vlastního denního režimu s možností přiřazovat mu důležitost.

Horizon poskytuje informace o tom, jak to na farmě vypadá. Průběžně zaznamenává a filtruje shromážděné údaje, a tak farmáři umožňuje soustředit se na priority, jako je péče o krávy, které to opravdu potřebují. Zdroj foto - tisková zpráva Lely
Horizon poskytuje informace o tom, jak to na farmě vypadá. Průběžně zaznamenává a filtruje shromážděné údaje, a tak farmáři umožňuje soustředit se na priority, jako je péče o krávy, které to opravdu potřebují. Zdroj foto - tisková zpráva Lely

Horizon poskytuje informace o tom, jak to na farmě vypadá. Průběžně zaznamenává a filtruje shromážděné údaje, a tak farmáři umožňuje soustředit se na priority, jako je péče o krávy, které to opravdu potřebují. Jednou ze zajímavých funkcí je doporučení k léčbě ketózy. Společnost Lely totiž vytvořila model, který umí detekovat klinické případy tohoto onemocnění – vznikne-li podezření, systém nabídne chovateli řešení.

Horizon také předchází neúspěšným dojením. Analyzuje důvod, proč dojení krávy skončilo neúspěšně a nabízí doporučení, jak tomu při dalším dojení předcházet. Horizon dokonce analyzuje profil průtoku mléka jednotlivých krav na úrovni čtvrtí. Optimalizátor přípravy dojení pak u každé krávy automaticky upravuje délku čištění kartáčky podle toho, jak rychle která dojnice spouští mléko. Smyslem celého systému, včetně respektu k individuálním potřebám každé krávy, je zatěžovat struky co nejméně a dosáhnout citlivého, rychlého a kompletního vydojení. Nově vyvinutý optimalizátor přípravy automaticky zaznamenává a analyzuje mléčný profil krávy. Dobu čištění kartáčky potom přizpůsobí každé krávě zvlášť.

Součástí Horizonu je rovněž nástroj pro monitoring finanční výkonnosti, který:

  • kalkuluje produkci mléka na následujících 6 měsíců (předpověď nádoje),

  • sleduje ziskovost dané krávy v průběhu času a počítá průměrný zisk dané farmy (zisk v přepočtu na jednu krávu).

Na úrovni stáda lze pomocí předpovědi spočítat celkový očekávaný nádoj za rok či podívat se zpětně na produkci v jednotlivých ročních obdobích.

Horizon umí díky průběžně sbíraným informacím o nejméně či nejvíce výkonných kravách vylepšit kvalitu stáda na farmě. Horizon s pomocí algoritmů také pomůže vybrat krávy, které by měly zůstat nepřipuštěné. Chovatel dostane i informace o méně výkonných kravách a proaktivní rady, které krávy má nechat nepřipuštěné, i když jsou aktuálně v říji.