Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.4. – svátek slaví Marek

Zrcadlení displeje a vzdálený servisní přístup. Proč je výhodné mít tyto funkce v traktoru?

Zveřejněno: 7. 2. 2022

Nejnovější generace traktorů New Holland T7 Heavy Duty (HD) a New Holland T8 Genesis s telematikou PLM Intelligence je vybavena dotykovým displejem IntelliView 12. Ten využívá operační systém Android s nástrojem pro vzdálený přístup od TeamViewer. Servisní technik může po vzdáleném připojení k displeji či traktoru pomoci obsluze s nastavením stroje nebo provádět diagnostiku či softwarové úpravy traktoru, aniž by u něj byl fyzicky přítomen.

Displej uvnitř traktoru New Holland umožňuje díky softwarovému nástroji pro vzdálený přístup od TeamViewer zrcadlit svou plochu na notebooku technika.

V předchozím článku věnovaném portálu MyNewHolland a jeho nástroji MyPLMconnect jsme uvedli, že je přístupný jak uživatelům strojů New Holland, tak servisním technikům autorizovaného dealera této značky. Článek pojednával o tom, jaké široké možnosti portál nabízí svému uživateli z hlediska práce s daty. Také servisní technik může na portále čerpat z široké nabídky možností a toto téma v následujících odstavcích rozvedeme. Zejména zmíníme výhody a pozitiva, která z toho plynou uživateli stroje.

Na domovské stránce portálu MyNewHolland může uživatel určit, jaká data chce se servisním technikem sdílet. Sdílení dat se přitom není třeba obávat, naopak je na místě uvést, že to uživateli přináší přidanou hodnotu. Je-li na portále povolena například viditelnost strojů, vedoucí servisu má možnost sledovat aktuální polohu stroje a mít pod kontrolou jeho servisní zprávy. Je tak kdykoli schopen říci, co se se strojem děje a technici mají mimoto usnadněnu navigaci ke stroji v případě nutného servisního zásahu.

Nejnovější generace traktorů New Holland T7 Heavy Duty (HD) a New Holland T8 Genesis s telematikou PLM Intelligence je vybavena dotykovým displejem IntelliView 12.
Nejnovější generace traktorů New Holland T7 Heavy Duty (HD) a New Holland T8 Genesis s telematikou PLM Intelligence je vybavena dotykovým displejem IntelliView 12.

Telematika strojů New Holland stahuje na základě výpočtu z jednotek stroje jednou za minutu nejrůznější informace a data průběžně aktualizuje. Do systému jsou tak zaznamenávány veškeré nezbytné údaje z převodovky, motoru, PTO, emisního systému i další základní data. Tyto informace pak má k dispozici jak obsluha (na displeji v traktoru), tak uživatel či technik (v portálu). Sleduje-li data také mechanizátor nebo agronom, může na jejich základě velmi snadno rozhodnout o následných krocích – například při zjištění velkého prokluzu kol nebo extrémního zatížení motoru nařídit obsluze ukončit práci na poli. Jak uživatelům, tak i technikům portál nabízí servisní reporty, které je možné exportovat. V excel tabulce je pak možné vidět minutu po minutě, kde se stroj za provozu vyskytoval a výčet jeho parametrů.

Vzdálené připojení k traktoru New Holland

Nejnovější generace traktorů New Holland T7 Heavy Duty (HD) a New Holland T8 Genesis s telematikou PLM Intelligence je vybavena dotykovým displejem IntelliView 12 využívajícím operační systém Android.

Servisní technik, který je vybaven notebookem s vlastním diagnostickým systémem, může napojit diagnostické konektory přímo k traktoru New Holland. Pokud má obsluha výše zmíněných traktorů problém, může kontaktovat svého dealera a na displeji v kabině si vyžádat vzdálenou servisní podporu. Na displeji nechá vygenerovat unikátní čtyřmístní kód, který nadiktuje technikovi na telefonu, jenž se díky tomu a pomocí vzdálené diagnostiky dokáže k traktoru připojit. Výhodou je, že se takto může připojit i specializovaný technik přímo z výrobního závodu. Traktor musí během připojování stát, mít vypnutý motor a obsluha musí vše povolit (potvrdit připojení kvůli GDPR a bezpečnosti). Nikdy se tak nestane, že by obsluha nevěděla o připojení druhé strany, po němž lze traktor New Holland T7 HD a New Holland T8 Genesis mimo jiné i nastartovat a jezdit s ním. Technik pak může sledovat parametry během jízdy, přičemž data se mu nezobrazují v reálném čase, ale s mírným zpožděním (kvůli odezvě mobilního signálu se aktualizují jednou za minutu).

Technik může rovněž vzdáleně přehrávat software traktoru New Holland, měnit jeho konfiguraci či stahovat chyby a data z jednotek. Přehrávání údajů z jednotek traktoru neprobíhá v reálném čase a traktor musí být během té doby zastaven, neboť je v programovacím módu. Přes mobilní signál si daná jednotka (s vlastním úložištěm) stáhne software, zkontroluje šifrování a v několika krocích jej nainstaluje, aniž by technik musel k traktoru jezdit. Vzdáleně lze provádět prakticky všechny základní pracovní operace diagnostiky, které doposud musel technik provádět fyzicky u traktoru. Ve vlastním diagnostickém systému v počítači může technik zjišťovat, zda jsou jednotky traktoru on-line, konfigurovat traktor, stahovat data, přehrávat telematiku, resetovat systém úpravy spalin či celý stroj. Může též číst systém CAN-Bus nebo sledovat snímače, které sledují jednotlivé parametry – například klimatizace, převodovky nebo motoru.

Zrcadlení displeje usnadňuje nastavení stroje New Holland

Displej uvnitř traktoru New Holland umožňuje díky softwarovému nástroji pro vzdálený přístup od TeamViewer zrcadlit svou plochu na notebooku technika. Na displeji se během zrcadlení plochy objeví šipka, prostřednictvím které může technik obsluhu navádět. Veškeré funkce traktoru lze vzdáleně jen prohlížet, z bezpečnostních důvodů není možné je na dálku ovládat. Jde o užitečný nástroj, který se uplatní zejména pokud má některá méně zkušená obsluha problém s nastavením satelitní navigace, automatického otáčení na souvrati, přiřazení vybrané funkce některému konfigurovatelnému tlačítku a podobně. I méně zkušená obsluha tak má možnost se snadno učit stroj ovládat a využívat tak zakoupenou techniku na 100%.

Vzdálený náhled do provozních parametrů traktoru New Holland může také přijít vhod při nahodile se vyskytujících poruchách. Technik již nemusí jezdit s obsluhou celý den v kabině a čekat, až se porucha objeví, dokonce k traktoru nyní nemusí ani jezdit.