Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Autonomní robot AgXeed AgBot poprvé v Česku. Usnadní práce v sadech a vinicích

Zveřejněno: 15. 8. 2022

V Česku byl poprvé předveden autonomní robot AgXeed AgBot pro sady a vinice. Jeho prezentaci zrealizovala společnost Agri-Precision ve spolupráci s nizozemským startupem AgXeed. Pozvaní zástupci médií byli informováni o současných technických možnostech robota a podmínkách jeho provozu.

Do sadů a vinic je určen tříkolový model robotu AgXeed AgBot. Má poháněná zadní kola, přední kolo je řízené.

Společnost Agri-Precision, která se od roku 2011 zabývá monitorovacími systémy a GPS navigacemi pro zemědělskou techniku, získala oprávnění k zastupování startupu AgXeed na českém území. První jeho stroj, zatím předsériový kus, byl prezentován všem zájemcům z řad sadařů, vinařů i novinářů na pozemcích brněnské společnosti Sady Starý Lískovec.

Autonomní robot AgXeed AgBot pro sady a vinice byl představen ve spojení s mulčovačem Müthing a postřikovou nástavbou H.S.S. Pozemky společnosti Sady Starý Lískovec přitom nebyly vybrány náhodou. Robota lze provozovat pouze v sadech či vinicích se stromy (nebo vinnou révou) vysázenými přesně podle GPS navigace, což ve Starém Lískovci praktikují v rámci obnovy porostu již 5 let.

Provozní podmínky robotu AgXeed AgBot

Práce autonomního robota je výrazně usnadněna, je-li provozován v prostředí rostlin vysázených podle GPS navigace. AgXeed AgBot si dokáže poradit i s ručně vysázenými rostlinami (nebo ručně umístěnými sloupy), plánování provozu bude ale složitější.

V Sadech Starý Lískovec se představilo nejužší provedení robotu AgXeed AgBot. Mezi nápravami se nachází motor, po levé straně stroje pak nádrž na palivo.
V Sadech Starý Lískovec se představilo nejužší provedení robotu AgXeed AgBot. Mezi nápravami se nachází motor, po levé straně stroje pak nádrž na palivo.

Agri-Precision nabízí řešení v podobě ručních GPS systémů, s jejichž pomocí je možné zaevidovat umístění jednotlivých rostlin či sloupů. Sofistikovanější řešení představuje traktor vybavený přesným autopilotem, který pracuje s bodovou sítí. V předem naplánovaných bodech zastaví, vyvrtá otvor pro sloup nebo sadbu rostlin. U složitých projektů lze využít plánovací software pro tvorbu souvratí, zaznamenávání překážek či míst, kde se budou nacházet rostliny a sloupy – a jak daleko od sebe. Software umí vypočítat i množství potřebných sloupků a sazenic.

Mulčovač Müthing je poháněn elektromotorem. Je tedy možné pracovat s otáčkami mulčovače Müthing nezávisle na otáčkách motoru robotu AgXeed AgBot.
Mulčovač Müthing je poháněn elektromotorem. Je tedy možné pracovat s otáčkami mulčovače Müthing nezávisle na otáčkách motoru robotu AgXeed AgBot.

Před spuštěním autonomního robota je nutné přezkoumat stav manipulačních ploch i souvratí. Na těch by neměly ležet žádné překážky a měly by být dost velké na to, aby se zde robot mohl otočit. Provoz robota AgXeed AgBot s sebou nese i požadavek na velikost souvratě, jež by měla být alespoň šestimetrová, aby se stroj mohl bezpečně otáčet i s připojeným nářadím. Pozemek by měl být kvůli bezpečnosti oplocen. Je potřeba počítat také s tím, že bude nutné přehodnotit některé zažité pracovní postupy.

Co se logistiky týče, robota je potřeba dopravit na pozemek. Pokud je parcela součástí uzavřeného areálu, je možné na ni robota přesunout po vlastní ose – dálkově prostřednictvím ovladače. Pokud je však pozemek mimo vymezené celistvé území, musí být robot AgXeed AgBot dopraven na místo určení jiným strojem (nebo na přívěsu). Je totiž homologován jako pracovní stroj a od počátku koncipován jako autonomní. Ten se na soukromém pozemku může pohybovat autonomně, zatímco na pozemní komunikaci nikoliv.

Autonomní robot AgXeed AgBot poprvé v Česku. Usnadní práce v sadech a vinicích.
Autonomní robot AgXeed AgBot poprvé v Česku. Usnadní práce v sadech a vinicích.

Robot AgXeed AgBot je vybaven víceúrovňovým bezpečnostním systémem. Řízen je pomocí GPS navigace s RTK přesností, která je navíc zdvojená. Dále je robot osazen skenovací technologií LiDAR – ultrazvukové senzory pro detekci blízkých živých i neživých překážek. Poslední systémovou úrovní je nárazová lišta, která dává v případě kolize pokyn k vypnutí pojezdu robota. Aby měla obsluha situační povědomí, čerpá informace z portálu propojeného s kamerovým systémem robota.

Dennodenní provoz robota vyžaduje zodpovědného a vyškoleného operátora schopného prostřednictvím plánovacího portálu nastavovat a plánovat trasy (a úkoly), které se do robota následně bezdrátově posílají. Obsluha musí provozovat robota podle výrobcem stanovených pravidel, zodpovídá také za mapování lokalit, kde se robot pohybuje. Výrobce odpovídá za problémy vzniklé technickou závadou nebo nefunkčním bezpečnostním prvkem.

AgXeed má širokou podporu

Cílem startupu AgXeed je vyvinout a uvést na trh autonomní stroj. Nedávno začal spolupracovat s firmou H.S.S. (Hol Spraying Systems) specializující se na výrobu postřikové techniky pro sady a vinice. Na vývoji robotů AgXeed se podílí i další dvě významné společnosti – CLAAS a Amazone.

AgXeed AgBot pro sady a vinice byl osazen nádrží na postřik firmy H.S.S.
AgXeed AgBot pro sady a vinice byl osazen nádrží na postřik firmy H.S.S.

AgXeed svými roboty reaguje na legislativní požadavky na omezení používání chemických přípravků a na snahy o snižování tlaku na půdu. Při konstruování robotů proto vsadil na malé stroje bez kabiny – ovládací prvky a výrazná část elektroniky se přesunula z kabiny na stroj nebo do plánovacího portálu.

Pohonné ústrojí robota tvoří dieselový generátor: Dieselový motor pohání elektrický generátor a pojezd stroje obstarávají elektrické motory. Pohon vývodové hřídele je taktéž řešen pomocí elektromotoru. Výhodou je nižší spotřeba. Roboti AgXeed jsou připravené i na elektropohon či vodíkový pohon.

Tři verze robotů AgXeed

Podvozek a pohon robotů AgXeed jsou konstruovány modulárně, díky čemuž lze volit různé rozchody kol a šířky pásů a v případě potřeby je snadné vyvinout i speciální roboty. Výrobci nářadí si mohou robota upravit podle svých potřeb, přičemž všechna zařízení AgXeed jsou opatřena unifikovanými díly a komponenty běžně dostupnými na trhu.

Roboti AgXeed jsou dostupní ve třech modelových řadách. K polním pracím poslouží dvoupásový model (náhrada za střední traktor) o výkonu 150 koní. Nabízí vysokou trakci i vysokou manévrovatelnost a vyvíjí nízký tlak na půdu. Vybaven je předním i zadním tříbodovým závěsem s nosnostmi 3 tuny vpředu a 8 tun vzadu. Maximální pojezdová rychlost činí 13 km/h. Zadní vývodová hřídel je elektricky poháněná a dokáže přenést až 100 kW výkonu. Otáčky vývodové hřídele lze regulovat plynule a nezávisle na otáčkách motoru.

Do sadů a vinic je určen tříkolový model. Má poháněná zadní kola, přední kolo je řízené. Dodává se bez předního tříbodového závěsu, zadní závěs má nosnost 3 tuny. Motor má výkon 75 koní a maximální pojezdová rychlost činí 13 km/h.

Ing. Michal Krutiš z firmy Agri-Precision představuje rosič H.S.S. s optickými senzory a pulzní modulací.
Ing. Michal Krutiš z firmy Agri-Precision představuje rosič H.S.S. s optickými senzory a pulzní modulací.

Novinkou letošního roku je čtyřkolová verze pro polní práce. Má poháněná zadní kola, přičemž v budoucnu by měla mít i pomocný pohon předních kol řešený elektromotory umístěnými v kolech. Vybavena je předním (1,5 tuny) i zadním tříbodovým závěsem (4 tuny), vývodovou hřídelí a motorem o výkonu 75 koní.

Plánování pracovních činností a pohybu robota po pozemku se provádí přes plánovací portál. Fyzicky je potřeba vytyčit prostor, kde se může robot pohybovat. Data se posléze nahrají do portálu. V portálu se také nachází seznam nářadí kompatibilního s robotem. Portál poskytuje přehled o všech robotech, nářadí, pozemcích apod. Po vytvoření úkolu a vypočítání trasy pohybu robota se data bezdrátově odešlou do robota. Nastavení vývodové hřídele, otáček či hydrauliky robota lze ovládat přímo na pozemku dálkovým ovladačem.