DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 22.2. – svátek slaví Petr

CLAAS a KAWECO na Jihlavsku: průřez technikou pro aplikaci kejdy na speciálním dni

Zveřejněno: 28. 7. 2022

Společnosti AGRALL zemědělská technika a Agrall Havlíčkův Brod uspořádaly na pozemcích zemědělského podniku LUKA a.s. na Jihlavsku den zaměřený na proces aplikace kejdy s technikou CLAAS, KAWECO, VÄDERSTAD a BOMECH. Stroje, které mohli návštěvníci vidět přímo při práci, si představíme v tomto článku.

Den zaměřený na proces aplikace kejdy s technikou CLAAS, KAWECO, VÄDERSTAD a BOMECH.

Společnost KAWECO vyrábí v nizozemské továrně Hengelo cisterny na kejdu, aplikátory a silážní návěsy již více než 50 let. O prodej strojů této značky v České republice se stará síť specializovaných prodejců importéra Agrall zemědělská technika, kteří poskytují potřebný servis a starají se o dodávky náhradních dílů.

KAWECO vyrábí cisterny na kejdu ve dvou provedeních: traktorem tažené cisterny a kejdové nástavby pro samojízdné nosiče CLAAS XERION. Každá cisterna má své jedinečné vlastnosti, a každý zákazník tak v sortimentu tohoto výrobce najde to pravé řešení. Všechny modely spojuje robustní konstrukce a jejich šetrnost k půdě.

CLAAS XERION a KAWECO: Řešení pro velké podniky a poskytovatele služeb

Na louce byl demonstrován provoz systémového nosiče CLAAS XERION 4000 Saddle Trac s kejdovou nástavbou KAWECO. Jde o soupravu, kterou uplatní velké zemědělské podniky s intenzivní živočišnou výrobou nebo provozovatelé bioplynových stanic, pro něž je ekonomicky výhodné provozovat výkonné a univerzální samojízdné aplikátory kejdy či digestátu. V České republice stroj nalézá využití také u poskytovatelů zemědělských služeb. CLAAS XERION Saddle Trac vyvíjí díky krabímu řízení a pneumatikám o šířce až 900 mm nízký tlak na půdu.

Na louce byl demonstrován provoz systémového nosiče CLAAS XERION 4000 Saddle Trac s kejdovou nástavbou KAWECO (vpravo).
Na louce byl demonstrován provoz systémového nosiče CLAAS XERION 4000 Saddle Trac s kejdovou nástavbou KAWECO (vpravo).

Nástavba KAWECO o objemu 16 m3 je tvořena tvrzenou laminátovou nádrží (s nízkou hmotností), která je umístěna do nástavbového prostoru za kabinou nosiče. Nádrž je poměrně subtilní, díky čemuž pracovník obsluhy vždy vidí dobře dozadu. Standardně je vybavena čtyřmi pracovními LED světly a majákem. Prostoje (vznikající při plnění nádrže) zkracuje rotační čerpadlo značky Vogelsang o průtoku 9 000 nebo 12 000 litrů za minutu, které je umístěno mezi zadními koly nosiče. Plnění nádrže zajišťuje plnicí jednotka instalovaná v přední části nosiče – je složena z dlouhého plnicího ramene, urychlovače, který snižuje podtlak v potrubí a z šoupátka pro uzavření ramene. Nechybí ani lapač kamenů (lze jej vyprazdňovat hydraulicky z kabiny traktoru) a řezací hlava, jež rozřezává rostlinné zbytky a jiná větší tělesa obsažená v kejdě. Při aplikaci kejdy je téměř celé plnicí rameno za účelem zajištění optimální viditelnosti umístěno za sloupkem kabiny. Rameno se může otáčet o 135° a má otočný bod jak na své horní, tak na spodní straně. Trojcestný ventil přepouští kejdu zpět do nádrže (za účelem promíchání jejího obsahu), nebo do rozdělovací hlavy aplikátoru připojeného v zadním tříbodovém závěsu nosiče. Plnění nádrže může být prováděno i při snížených otáčkách motoru, čímž lze snížit spotřebu paliva systémového nosiče.

Díky ovládacímu systému KAWECO lze hlavní funkce cisterny ovládat pomocí multifunkční řadicí páky z nosiče. Počítač KAWECO komunikuje přímo s počítačem CLAAS CEBIS v nosiči CLAAS XERION. Ostatní funkce lze mít pod kontrolou prostřednictvím terminálu Müller nebo joysticku.

KAWECO DOUBLE TWIN Shift: Kombinace výhod jednonápravové a dvounápravové cisterny

Cisterna KAWECO DOUBLE TWIN Shift byla účastníkům akce představena ve spojení s traktorem CLAAS XERION 5000 VC s uprostřed umístěnou odpruženou kabinou. Díky prostoru za kabinou byla cisterna k traktoru připojena přes tzv. labutí krk, který rovnoměrně rozkládá veškerou zátěž na obě hnací nápravy traktoru. Traktor je uzpůsoben nejen k provádění tahově náročných prací, ale díky hydraulické soustavě pracující s průtokem 250 l/min, malému poloměru otáčení a psímu řízení také k aplikaci kejdy.

Cisterna KAWECO DOUBLE TWIN Shift byla účastníkům akce představena ve spojení s traktorem CLAAS XERION 5000 VC s uprostřed umístěnou odpruženou kabinou.
Cisterna KAWECO DOUBLE TWIN Shift byla účastníkům akce představena ve spojení s traktorem CLAAS XERION 5000 VC s uprostřed umístěnou odpruženou kabinou.

KAWECO DOUBLE TWIN SHIFT je se svým objemem nádrže 21 m3 jednou z největších jednonápravových cisteren na trhu. Díky podvozku KAWECO DOUBLE TWIN SHIFT (se čtyřmi velkými hydraulicky odpruženými koly v jedné řadě), kterým je vybavena, se lze i přes velký objem nádrže spolehnout na to, že bude na půdu vyvíjet stabilně nízký tlak. Kola na vnější straně stroje lze při pohybu po poli hydraulicky vysunout o 50 cm směrem ven. Cisterna tak nabízí manévrovací schopnosti, které jsou typické spíše pro jednonápravové cisterny, a zároveň nosnost, kterou většinou disponují dvounápravové cisterny. Výhodou tohoto řešení je, že kola cisterny nejezdí ve stopě traktoru. Hmotnost cisterny je rozložena, takže nedochází k tvorbě hlubokých kolejí, a je s ní tudíž možné vyrazit na pole už brzy na jaře. Čerpadlo cisterny je poháněno pomocí hydrauliky traktoru. Cisternu lze plnit různými způsoby, přičemž na jihlavských pozemcích společnosti LUKA a.s. se konkrétně objevila cisterna s teleskopickým plnicím ramenem umístěným na nádrži.

Modulární cisterna KAWECO Profi II

Proběhla také názorná ukázka cisterny KAWECO Profi II o objemu 18 m3, jež dorazila ve spojení s traktorem CLAAS AXION 870 Cmatic. Cisterna má modulární konstrukci, to znamená, že může být zkonstruována podle požadavků zákazníka. Všechny cisterny (kromě vakuových) mají mechanicky poháněné čerpadlo zabudované ve středu dna cisterny. Cisternu ocení zejména ti provozovatelé, kteří požadují přesné dávkování kejdy na pole či louku. K připojení rozmanitých aplikátorů slouží tříbodový závěs s dvojčinnými zvedacími válci. Předváděcí cisterna měla dvě nápravy, přičemž kola první z nich bylo možné hydraulicky vysunout směrem ven. U třínápravových cisteren se vysouvají kola prostřední nápravy (kvůli týmž výhodám, které jsme vyzdvihli v případě cisterny KAWECO DOUBLE TWIN SHIFT).

Proběhla také názorná ukázka cisterny KAWECO Profi II o objemu 18 m3, jež dorazila ve spojení s traktorem CLAAS AXION 870 Cmatic.
Proběhla také názorná ukázka cisterny KAWECO Profi II o objemu 18 m3, jež dorazila ve spojení s traktorem CLAAS AXION 870 Cmatic.

Přívozní cisterna KAWECO Profi I

Samojízdné aplikátory kejdy a výkonné traktorové cisterny vyžadují neustálý přísun kejdy, aby mohl být naplno využit jejich výkonový potenciál. Přívoz kejdy během předvádění obstarával traktor CLAAS AXION 830 Cmatic s přívozní dvounápravovou cisternou KAWECO Profi I o objemu 18 m3. Při sestavování aplikační linky je potřeba věnovat maximální pozornost volbě počtu přívozních souprav, protože právě ty převážně určují výkonnost aplikátoru. Je potřeba být obezřetný při volbě objemu nádrže cisterny, typu zhotovení spojovacího systému pro nasávání z aplikátoru, límce komínu nebo trychtýře. Také cisterna KAWECO Profi I je modulární, lehké a stabilní konstrukce. Lze ji vybavit i aplikátorem s pracovním záběrem až 15 metrů. Cisterna disponuje integrovaným podvozkem, který snižuje hmotnost cisterny a zvyšuje její stabilitu. Je plně pozinkovaná, a odolává tak působení agresivních látek, jako je kejda. Samozřejmostí je řízená zadní náprava. Pokud je cisterna vybavena i nuceným řízením, je hydraulický válec umístěn vlevo vedle oje. Pro komfortnější jízdu lze zvolit hydraulicky odpruženou oj.

Aplikátory pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci kejdy

Oba na akci prezentované traktory CLAAS XERION používaly aplikátor určený k aplikaci kejdy do travního porostu. Šlo konkrétně o modely KAWECO Pro-Ject 870 a KAWECO Pro-Ject 720, které se od sebe liší pracovním záběrem – 8,7 metru a 7,2 metru. Oba tyto typy aplikátorů se skládají z jedné řady bezúdržbových disků, které v travním porostu tvoří mělkou drážku, do níž je následně aplikována kejda. Je tak zabráněno rozstřikování kejdy v okamžiku jejího dopadu na zem. I přes svůj pracovní záběr dokáže aplikátor velmi dobře kopírovat terén, což snižuje náklady na údržbu, zvyšuje výkonnost, minimalizuje znečištění a napomáhá k vyrovnanému růstu travního porostu.

Aplikátor KAWECO Pro-Ject určený k aplikaci kejdy do travního porostu.
Aplikátor KAWECO Pro-Ject určený k aplikaci kejdy do travního porostu.

Traktor CLAAS AXION 870 Cmatic se svou aplikační cisternou využíval dvanáctimetrový aplikátor BOMECH Speedy s vlečnými botkami. Tento lehký aplikátor, uplatnitelný i s jakoukoli jinou aplikační cisternou uzpůsobenou pro montáž vlečných botek, zvládne pracovat při rychlosti až 20 km/h. Model Speedy lze opatřit různými možnostmi ovládání. Všechny funkce, jako je sklápění, zvedání, spouštění, proces aplikace a ovládání šoupátek lze aktivovat pomocí systému E-Control. Systém zavěšení jednotlivých částí ramen aplikátoru snižuje statické a dynamické namáhání rámu a hydraulických válců. V přepravní poloze je aplikátor složen podél cisterny. Hadice aplikátoru se při zvedání nebo skládání neohýbají, a mají proto dlouhou životnost.

Dvanáctimetrový aplikátor BOMECH Speedy s vlečnými botkami.
Dvanáctimetrový aplikátor BOMECH Speedy s vlečnými botkami.

Pro omezení ztrát amoniakálního dusíku a ve snaze zabránit vytvoření souvislé vrstvy kejdy na pozemku je nejvhodnější použít ke hnojení aplikátor s diskovým ustrojím, které umožňuje zapravit kejdu pod půdní povrch. Aplikaci kejdy tímto způsobem zajistí diskový podmítač VÄDERSTAD CARRIER 525 X CRX, který byl na speciálním dni rovněž představen. Jde o nesený stroj vybavený dvěma řadami disků o průměru 470 mm (umístěnými do tvaru písmene X) a ocelovým pěchem. Podmítač je osazen rozdělovací hlavou značky Vogelsang, která kejdu tekoucí z nádrže cisterny rozděluje do samostatných hadic. Kejda je tak aplikována před první řadu disků, které ji následně zapravují do půdy. Podmítač velmi dobře kopíruje povrch půdy a díky svojí hmotnosti zvládá také pronikat do nastavené hloubky, jež je regulována přímo z kabiny traktoru. Aplikaci kejdy je tak možné přizpůsobit proměnlivým podmínkám na poli. Pro delší životnost je podmítač uložen na pozinkovaném rámu.

Představen byl i diskový podmítač VÄDERSTAD CARRIER 525 X CRX.
Představen byl i diskový podmítač VÄDERSTAD CARRIER 525 X CRX.