Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Claas, AgXeed a Amazone posilují spolupráci v oblasti autonomních strojů a automatizace

Zveřejněno: 28. 1. 2024

Společnosti Claas, AgXeed a Amazone posílily spolupráci v oblasti vysoce automatizovaných a autonomních zemědělských strojů a pracovních procesů.

Claas, AgXeed a Amazone posilují spolupráci v oblasti autonomních strojů a automatizace.

Skupina 3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY si klade za cíl urychlit vývoj, standardizaci a uvedení na trh poloautonomních a plně autonomních kombinací traktoru a nářadí. V současné době probíhají jednání s dalšími výrobci strojů, kteří mají zájem připojit se ke skupině a aktivně se tak podílet na rozšíření spektra aplikací.

V mnoha regionech světa je nedostatek kvalifikované pracovní síly hlavním faktorem podporujícím rozvoj vysoce automatizovaných a autonomních technologií v průmyslu a zemědělství. Cílem není nahradit kvalifikované pracovníky, ale uvolnit je pro náročnější úkoly. Dobrým příkladem je sklizeň obilí ve střední a severní Evropě v roce 2023: sklizeň, zpracování strniště, primární zpracování půdy a setí krycích a následných plodin musely být prováděny současně kvůli zpoždění sklizně, a to v době, kdy kvalifikovaní pracovníci často nebyli k dispozici. Nové technologie mohou toto časové vypětí zvládnout a v budoucnu umožní dosáhnout optimálních výsledků i s méně zkušenými pracovníky.

Další automatizace zemědělských procesů však vyžaduje ještě užší spolupráci mezi výrobci traktorů a nosných vozidel na jedné straně a nářadí na straně druhé. S ohledem na tuto skutečnost spojily společnosti Claas, AgXeed a Amazone své síly a založily společnost 3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY. Tito tři partneři již nějakou dobu spolupracují v oblasti autonomie – Claas a Amazone jsou menšinovými akcionáři nizozemské společnosti AgXeed (vyvíjí a vyrábí autonomní nosiče nářadí). Založením skupiny 3A společnosti těsněji propojí jednotlivé oblasti svých odborných znalostí a vytvoří další partnerství, která umožní rychlejší a širší zavádění vyvinutých technologií.

Technologie připravená k uvedení na trh, jež vyvinula skupina 3A, zahrnuje návrh a implementaci softwaru, který byl dříve k dispozici pouze pro autonomní polní roboty, ale nyní jej lze ve spojení s AgXeed boxem použít i k řízení traktorů a nářadí. V závislosti na požadavcích a dostupném hardwaru se může úroveň řízení pohybovat od vysoce automatizované až po autonomní. Od plánování přes realizaci až po analýzu tato technologie ulehčuje práci manažerům i obsluze a zvyšuje efektivitu zemědělských procesů.

„Zemědělští roboti v současné době působí převážně v uzavřených systémech s omezeným využitím a bez možnosti jejich paralelního využití nebo využití v kombinaci s jinými vozidly a nářadím,“ vysvětluje vývojový tým. „A právě v tom spočívá inovativní přístup společnosti 3A: v rámci skupiny jsme vyvinuli technologii AgXeed box, která poprvé propojuje traktory a nářadí do procesu plánování a autonomního provádění pomocí standardizovaného rozhraní ISOBUS. Prostřednictvím tohoto rozhraní může nářadí komunikovat s polními roboty, AgXeed AgBoty a traktory a umožnit tak automatickou nebo autonomní optimalizaci procesu.“

Prvními produkty vyvinutými skupinou 3A jsou Amazone AutoTill pro radličkový kypřič a Claas Autonomy connect zahrnující celý proces plánování a provádění zpracování půdy. Tato řešení, která byla testována v polních podmínkách, jsou východiskem pro další aplikace více výrobců spojujících všechny možné kombinace strojů pro venkovní pracovní procesy.

Systém 3A umožňuje předběžné plánování speciálně navržené pro optimalizaci procesů. Zahrnuje počáteční a koncový bod aplikace, odbočky na souvratích a řízení nářadí specifické pro dané místo. Předběžné plánování s reálnými parametry stroje – například zadní závěs a hydraulické funkce pro nastavení pracovní hloubky a intenzity - umožňuje naprogramovat dynamické úpravy kombinace strojů před realizací tak, aby bylo dosaženo požadované kvality práce. Díky systému Autonomy connect mohou traktory Claas ve spojení s nářadím provádět polní práce s vysokým stupněm automatizace, nebo dokonce autonomně. V závislosti na stupni automatizace může obsluha vykonávat další úkoly z kabiny, ale i na poli či dvoře. Úkoly se plánují ve známém informačním systému pro řízení farmy Claas (FMIS), případně na portálu AgXeed, kde je již dlouho možné plánovat stopy a aplikační mapy pro úkoly.