Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Investovat do nákupu nových strojů je nutné. Dodavatelem ZOD Slezská Dubina je již 20 let společnost BV-Technika

Zveřejněno: 18. 1. 2022

V obci Větřkovice, nacházející se v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, sídlí Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina. To již 20 let odebírá zemědělskou techniku od společnosti BV - Technika, a. s. O okolnostech spolupráce jsme si popovídali s předsedou družstva Františkem Hellebrandem.

Nejdražším strojem v ZOD Slezská Dubina je samojízdná řezačka Krone Big X se třemi sklízecími adaptéry.

Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina zahájilo svou činnost v roce 1997. ZOD Slezká Dubina hospodaří na 1400 hektarech půdy, přičemž rostlinná výroba zahrnuje pěstování řepky, máku a obilnin, jako je potravinářská pšenice a sladovnický ječmen určený pro pivovar Radegast. Družstvo také provozuje vlastní posklizňovou linku s čističkou a sušárnou obilí. Významnou část výměry pak zaujímají pícniny pro živočišnou výrobu. V moderní stáji přebývá 270 dojnic, jejichž mléko odebírá Mlékárna Kunín.

„Abychom uspěli v silné konkurenci, potřebujeme pravidelně investovat do nákupu nových zemědělských strojů, které zvyšují produktivitu práce a snižují spotřebu nafty na hektar i potřebu lidské práce. Tyto parametry totiž výrazně ovlivňují ekonomiku podniku, a tedy i hospodářský výsledek.”
Ing. František Hellebrand, předseda ZOD Slezská Dubina

Od roku 2013 je v provozu bioplynová stanice (BPS) s výkonem 526 kW, která spotřebovává biomasu – senáž pocházející z 600 hektarů zdejších luk a pastvin. BPS vyrábí elektřinu, jež je spotřebovávána ve větřkovickém areálu a její přebytky jsou dodávány do veřejné sítě. Produkována je zde také tepelná energie, využívaná k vytápění administrativních prostor družstva. Kromě BPS družstvo provozuje i fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 100 kW umístěnou na střeše kravína.

Přechod na ekologické zemědělství

Vedle střediska ve Větřkovicích Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina provozuje také farmu ve Vlkovicích, v jejímž okolí se pase masný skot a do zimoviště je přesouván jen v zimním období. Zdejší stáj byla s cílem vylepšit podmínky ustájení zvířat loni rekonstruována. „Rekonstrukce už je přípravou na zajištění přísnějších podmínek ekologického zemědělství. Na tento typ hospodaření chceme na farmě Vlkovice přejít z ekonomických důvodů a za účelem zajištění lepších podmínek pro zvířata,“ uvedl předseda Ing. František Hellebrand.

„Rok 2021 byl z hlediska výnosů průměrný. Při setí ozimých obilovin jsme nemohli osít veškerou plochu a museli jsme vynechat některá zamokřená místa, což se na výnosech podepsalo. Mám radost ze sladovnického ječmene, který letos uspokojil požadavky pivovaru a kvalitou vysoce převyšoval jejich stanovené normy. Dostali jsme příplatky za vyšší kvalitu. Potěšily mě i výsledky chovu dojnic, které byly v porovnání s ostatními podniky v tomto regionu velice slušné. Nadstandardní dojivost překvapila mimo jiné i proto, že naše družstvo hospodaří v bramborářské oblasti, kde se nedaří vojtěšce.“ uvedl předseda.

Na orné půdě jsou uplatňovány jak minimalizační, tak konvenční způsoby zpracování půdy. Při setí ozimých obilovin vzniká jen malý prostor na přípravu půdy, takže je využívána minimalizace. Naopak na podzim je v rámci přípravy na jarní setí pozemek zorán. V družstvu se nechtějí spoléhat jen na jednu z těchto technologií, a tak už léta úspěšně využívají kombinaci obou. Při hnojení pozemků je využíván digestát z BPS, aby se ušetřilo na investicích do průmyslových hnojiv.

Je nutné investovat do nákupu nových zemědělských strojů

„Abychom uspěli v silné konkurenci, potřebujeme pravidelně investovat do nákupu nových zemědělských strojů, které zvyšují produktivitu práce a snižují spotřebu nafty na hektar i potřebu lidské práce. Tyto parametry totiž výrazně ovlivňují ekonomiku podniku, a tedy i hospodářský výsledek,“ uvedl předseda.

Jako spolehlivý prodejní a servisní partner se osvědčila společnost BV Technika, která za posledních dvacet let dodala do družstva celkem čtrnáct strojů. „Od BV-Techniky jsme pořídili několik strojů. Vždy se můžeme spolehnout na jejich servis, konkrétně ze střediska Polanka nad Odrou, který přijede včas a vyřeší jakékoli problémy. V oblasti přístupu servisu přitom máme srovnání, protože provozujeme stroje i od jiných dodavatelů. Kromě strojů pak od BV-Techniky odebíráme i obalový materiál jako plachty a vaky,“ vyjmenoval předseda.

Věrní pícninářské technice značky Krone

ZOD Slezská Dubina využívá kompletní pícninářský program od firmy Krone, kterou v regionu zastupuje již zmíněná BV-Technika. „Podle mého názoru je Krone firma vyrábějící nejlepší techniku pro sklizeň pícnin. Nejdražším strojem u nás je samojízdná řezačka Krone Big X se třemi sklízecími adaptéry. Dále od Krone používáme žací stroje, shrnovače, obraceč a lis,“ řekl František Hellebrand.

V roce 2002 byl pořízen první stroj od Krone, a to tažený žací stroj s prstovým kondicionérem a pracovním záběrem 3,2 m. O kvalitě strojů Krone svědčí fakt, že stroj pracuje v družstvu k plné spokojenosti všech dodnes. V roce 2015 bylo investováno do vzadu neseného diskového žacího stroje Krone EasyCut R 320 CV, který se vyznačuje šetrností k porostu. Jednak využívá dvě odlehčovací pružiny přenášející hmotnost žacího stroje na závěs traktoru (a proto nepoškozuje strniště) a jednak využívá prstový kondicionér. Kondicionér zpracovává píci v celé šířce záběru žacího nosníku. Velký průměr a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce a vysokou hltnost. V roce 2019 byl pořízen čelně nesený žací stroj Krone EasyCut F 320 CV.

Lis Krone Comprima F 125 s pevnou komorou je schopný tvořit válcové balíky o průměru 1,25 m. Vyznačuje se jednoduchou konstrukcí s malým počtem řetězů a nízkými nároky na údržbu.
Lis Krone Comprima F 125 s pevnou komorou je schopný tvořit válcové balíky o průměru 1,25 m. Vyznačuje se jednoduchou konstrukcí s malým počtem řetězů a nízkými nároky na údržbu.

V roce 2013 byl zakoupen svinovací lis Krone Comprima F 125 s pevnou komorou. Lis je schopný tvořit válcové balíky o průměru 1,25 m. Vyznačuje se jednoduchou konstrukcí s malým počtem řetězů a nízkými nároky na údržbu. Díky vysokému lisovacímu výkonu a stupni lisování balíků se osvědčuje při sklizni slámy. V roce 2020 byl dále pořízen dvourotorový shrnovač Krone Swadro TS 680.

Dvourotorový shrnovač Krone Swadro TS 680 je možné snadno a rychle přizpůsobit porostu a technice sklizně.
Dvourotorový shrnovač Krone Swadro TS 680 je možné snadno a rychle přizpůsobit porostu a technice sklizně.

V roce 2015 byl do flotily družstva zařazen tažený stranový dvourotorový shrnovač Krone Swadro TS 680, který je možné snadno a rychle přizpůsobit porostu a technice sklizně. Jde o stroj, jenž díky své konstrukci umožňuje ukládat píci na jeden řádek nebo tvořit dvouřádek. O čtyři roky později jej doplnil další shrnovač, tentokrát velký středový čtyřrotorový model Krone Swadro 1400 nabízející variabilní šířku záběru od 11,00 m do 13,50 m. Charakterizuje ho jeho vysoká výkonnost či minimální ztrátové časy, rychlá přeprava a dlouhá životnost, je rovněž snadno ovladatelný. Jednou z technických vymožeností shrnovače jsou ramena výložníků s pružinovým odlehčením, které zabraňuje boření rotorů ve vlhkých půdách a optimalizuje dodržování stopy při práci na svahu. I sériově vyráběné kusy navíc umožňují komfortní nastavování pracovní výšky rotorů z místa řidiče.

V roce 2020 byl dále pořízen další stroj podporující flotilu Krone a to konkrétně obraceč Krone.
V roce 2020 byl dále pořízen další stroj podporující flotilu Krone a to konkrétně obraceč Krone.

Od roku 2017 provozují v ZOD Slezská Dubina samojízdnou sklízecí řezačku Krone BIG X 530 se třemi sklízecími adaptéry (pro sběr řádků pícnin – Krone EasyFlow 300S, pro přímou sklizeň metodou GPS – Krone XDisc 620 a pro sklizeň kukuřice – Krone EasyCollect 600-2). Řezačka je již v sériové výbavě osazena řezacím bubnem MaxFlow (o šířce 630 mm a průměru 660 mm) a zařízením VariQuick, které umožňuje rychlou výměnu travní šachty za drtič zrna. Stroj disponuje originálním zavěšením jednotlivých kol, což propůjčuje řezačce extrémní manévrovací schopnosti. Poháněn je motorem MTU, přičemž obsluha může využít inteligentní elektronické řízení výkonu motoru, které se automaticky přizpůsobuje aktuální výkonové potřebě.

Pravidelnou údržbu trvalých travních porostů zajišťují luční brány Einböck

Z pořízené závěsné techniky od BV-Techniky stojí též za zmínku (s ohledem na značnou výměru luk a pastvin) prutové luční brány Einböck PNEUMATICSTAR-PRO 600 STI s přísevem pořízené v roce 2020. „Brány zajištují pravidelnou údržbu trvalých travních porostů s možností přísevu v místech, které jsou poškozené zvěří nebo v důsledku velkého sucha. Prutové brány nejenže na jaře rozhrnou krtince a další nerovnosti, ale také provzdušní travní porost, vytáhnou stařinu a vzniklé neoseté mezery osejí kvalitní travní směsi s přídavkem jetelovin. Tímto pomáhají zvyšovat retenci vody v půdě,“ doplnil předseda. Zařízení je předurčeno k péči o louky a pastviny a dodatečný osev (příp. podsev), stejně jako pro nový osev. Jelikož má stroj řídicí jednotku SPEED-TRONIC, výsevní váleček pneumatického secího stroje je poháněn elektricky.

Prutové luční brány Einböck PNEUMATICSTAR-PRO 600 STI s přísevem.
Prutové luční brány Einböck PNEUMATICSTAR-PRO 600 STI s přísevem.

Traktor Case IH Puma se v podniku zapsal velmi pozitivně

I když ZOD Slezská Dubina provozuje z větší části traktory jedné značky, po dobrých zkušenostech se společností BV-Technika vedení družstva v roce 2019 rozhodlo o první investici do traktoru značky Case IH Puma 185 o výkonu 185 koní. Traktor Case IH Puma 185 se osvědčil, a tak byl minulý rok pořízen další model – Case IH Puma 165, který nahradil tehdy vyřazený traktor z roku 2007.

Case IH Puma 185 při dusání hmoty na silážní jámě.
Case IH Puma 185 při dusání hmoty na silážní jámě.

Nově pořízený traktor Case IH Puma 165 má v družstvu zvýšit produktivitu práce a snížit emisní zátěž. Nápomocný by v tom měl být jeho šestiválcový motor FPT o výkonu 165 koní a zdvihovém objemu 6,7 litrů. Za účelem snížení emisní zátěže je vybaven originálním systémem selektivní katalytické redukce úpravy spalin Hi-eSCR 2, díky němuž není nutné využívat recirkulaci spalin EGR ani filtr pevných částic DPF a k provozu postačuje pouze jedno turbodmychadlo. Motor spolupracuje s převodovkou ActiDrive 6 ECO s 19 převodovými stupni vpřed a 6 vzad. Jednoduché a přehledné ovládání traktoru je zajištěno multifunkční loketní opěrkou Multicontroller a dotykovým monitorem. Pohodlnou jízdu po silnici a poli zajišťuje odpružená přední náprava a kabina.

Traktory Case IH uplatňujeme při polních a sklizňových pracích – při senoseči a sklizni senáže. Pracují jak s technikou pro zpracování půdy, tak s čelním a bočním žacím strojem. Nově pořízený traktor budeme používat na přihnojení porostů, přípravu půdy a přepravu materiálů,“ vysvětlil předseda.

Jelikož všechny výše zmíněné stroje fungují k naprosté spokojenosti vedení družstva, do budoucna je v plánu další pořizování strojů od společnosti BV Technika.