Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Krone Premos 5000 poprvé v Česku: Ze slámy vyrobí pelety přímo na poli nebo farmě

Zveřejněno: 30. 5. 2024

Sláma je jako vedlejší produkt vhodný k dalšímu zpracování. Využití nalezne jako podestýlka nebo surovina pro bioplynovou stanici. Ročně je v Evropě nevyužito miliony tun slámy, kterou lze efektivně zpracovat do strukturovaných pelet. Peleta zemědělci přináší celou řadu výhod. Firma Krone před více než deseti lety představila peletovací lis Krone Premos, jehož sériová výroba byla zahájena vloni. Nyní se lis poprvé představil českým zemědělcům.

Peletovací lis Krone Premos 5000 při stacionárním provozu v ZOD Zálší.

Firma BV-Technika a.s. členy redakce Agroportal24h.cz pozvala na předváděcí akci do Zemědělsko-obchodního družstva Zálší, kde proběhla ukázka peletovacího lisu Krone Premos 5000 všem zájemcům o rychlou a ekonomickou výrobu strukturovaných pelet. Představení stroje se ujal Radoslav Zemene, zástupce firmy Krone pro ČR a SK. BV-Technika působí na trhu již od roku 1994, a to na území Moravskoslezského kraje. Postupně svoji činnost rozšířila dále na regiony v Olomouckém, Zlínském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. V těchto regionech nabízí techniku značky Krone.

Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší hospodaří na celkové výměře 4 100 hektarů rozdělené na dvě mechanizační střediska po přibližně 2 000 hektarech. Vedle rostlinné produkce se zde zaobírají i živočišnou výrobou se 4 000 kusy hospodářských zvířat a provozem bioplynové stanice (BPS) o výkonu 1 MW. Značná výměra slouží k zajištění krmivové základny pro dobytek a BPS, pěstovány jsou zde také plodiny jako kukuřice, vojtěška, jetel, krmná a potravinářská pšenice, ječmen, řepka, cukrová řepa, v menší míře mák a ve spolupráci s výrobci osiv i jarní obiloviny. Vedle zemědělské činnosti je provozována výroba oken pro dopravní prostředky.

S provozem peletovacího lisu Krone Premos na našem území nebyly až do letošního roku žádné zkušenosti. Letos už proběhlo pár předváděcích akcí jako v ZOD Zálší. S myšlenkou slisovat nepodrcený materiál stébelnatých rostlin přímo na poli přišlo Krone v roce 2011. Jako první byla zkonstruována stacionární stolice pro testování neabrazivního lisováni pelet. Na veletrhu Agritechnica 2015 byl představen jednonápravový tažený peletovací lis Krone Premos se systémem Kalverkamp. Krone za vystavený exponát získalo zlatou medaili DLG. O rok později se lis představil novinářům v Maďarsku.

První verze lisu disponovala jednou nápravou a matricovými válci o menším průměru. Současný model má již větší válce o průměru 1 metr, nové převodovky a dvě nápravy kvůli zajištění vyšší výkonnosti a pevnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou technologii, začínalo se pomalu. Od roku 2016 se postupně vyrobilo 40 testovacích strojů. Zákazníci si mohli tyto stroje pronajmout a pod drobnohledem techniků od Krone provozovat. První stroj se dostal do rukou zákazníka v roce 2019. Až v roce 2023 byla zahájena standardní sériová výroba lisu. Deklarovaná výkonnost stroje je 5 t/h a praktická výkonnost v polním nasazení se pohybuje v průměru 4,5 t/h pelet. Stroj nemá na trhu srovnatelnou techniku. Víme minimálně o dvou dalších firmách, které se snažily přijít na trh s mobilním peletovacím strojem. Žádná z nich ale stroj nedotáhla do sériové produkce.

Jednoduchá konstrukce

Hmotu z řádků ležících na poli sbírá neřízené sběrací ústrojí s urovnávacím ozubeným válcem umístěným nad sběračem. V podstatě jde o hřeben mající za úkol rovnoměrně rozprostřít hmotu na gumotextilní pás široký 800 mm. O stlačení hmoty na pás se stará stejně široký dopravní rotor (bez řezacího ústrojí). Podávací kanál se žlabem zachytí cizí předměty. Pás hmotu následně unáší mezi dva matricové válce (šířka 800 mm, průměr 1 000 mm). Oba válce disponují speciálními lisovacími kanálky, kde je hmota stlačována. Ozuby jednoho válce vtlačují materiál do kanálků druhého a naopak. Nastavení délky pelet (15 až 40 mm) se provádí zvětšením nebo zmenšením vzdálenosti stěrek od matricového válce. Velmi krátká peleta se hodí třeba jako podestýlka ve slepičárně. Při vývoji Krone vyvinulo verzi matric, které lisují pelety o průměru 16 mm.

Proč mají pelety průměr 16 mm? V lisu Krone Premos nedochází k žádnému rozmělňování a šrotování materiálu. Lístečky v peletě o průměru 6, 8 nebo 12 mm vytvoří dělící vrstvu, která zapříčiní lámání pelety během mechanické manipulace. Je zkrátka příliš křehká. Průměr 16 mm je nejideálnější, co se týče pevnosti pelety, její skladovatelnosti a manipulovatelnosti. Mechanická pevnost pelety o průměru 16 mm je dostatečně vhodná i pro šnekové dopravní cesty a překladače sil. Pelety lze zakládat do podestýlek pásovým dopravníkem určeným pro zakládání krmiva nebo lze pelety aplikovat rozmetadlem apod. Nejideálnějším dopravníkem jsou kartáčové šneky a šneky o velkém průměru.

Průřez lisem Krone Premos 5000.
Průřez lisem Krone Premos 5000.

Válce mají za úkol vytvořit nejen peletu, tepelně ji zpracovat, ale také ji částečně zchladit. Uvnitř stroje vzniká díky vysokému tlaku (až 2 000 barů), tření a toku hmoty teplota od 70 do 110°C. Bez chlazení by vzniklá pára způsobovala následné drobení pelet. K dispozici je tedy aktivní chlazení – jde o jednoduchý průtok vzduchu skrze matricové válce, jimiž proudí materiál. Matricové válce disponují vnitřními dopravními šneky dopravujícími pelety na vynášecí dopravník. Korečkový dopravník následně pelety dopraví do sítového bubnu. Zde jsou pelety zbaveny prachu. Přebytečný materiál padá dolů zpět na dopravní pás. Další dopravník následně pelety dopraví do zásobníku o kapacitě 9 000 l / 5 000 kg. Zásobník má ventilační dvojité dno pro další ochlazení pelet.

Vyprazdňování zásobníku zajišťuje dopravník, který se svojí překládací výškou 4 metry dosáhne do všech obvyklých zemědělských návěsů. I zásobník potřebuje aktivní větrání. Základní ventilátor postačí k chlazení pelet.

Stacionární nebo mobilní provoz

Krone Premos 5000 je k dispozici v mobilním nebo stacionárním provedení. Při mobilním provozu odpadají veškeré logistické operace spojené s odvozem balíků slámy (nebo jiného materiálu) na místo určení. Stačí zajistit jen odvoz pelet. Při rozhodování mezi těmito dvěma způsoby nasazení je nutné mít na paměti, že ideální vlhkost lisovaného materiálu je do 16 %. V létě je této vlhkosti na poli dosaženo jen po dobu zhruba jednoho a půl měsíce. Naproti tomu ve stacionárním provozu může být stroj provozován celoročně. Po slisování hmoty o vyšší vlhkosti dojde dřív nebo později k postupné destrukci pelety. V případě lisování velmi suchého materiálu je zase možné využít dávkovací zařízení s tryskami vstřikujícími vodu či olej do prostoru matricových válců.

Při stacionárním provozu je sběrací ústrojí nahrazeno rozdružovačem balíků. Lis zpracuje pouze hranaté balíky (válcové balíky by vyžadovaly daleko složitější konstrukci rozdružovače). Nakladač umístí balík na sklopný hydraulický podávací stůl (délka 7,5 metru). Balík je následně dopraven do rotorů rozdružovače. Podávací stůl disponuje důmyslným systémem pro automatické odstranění motouzu z balíku. Trojúhelníkový nůž pohybující se napříč balíkem přeřízne motouz. Ten je následně zachycen hákem a přitažen k rotující cívce, která motouz navine a uloží do připravené nádoby.

Sklopný hydraulický podávací stůl se systémem pro automatické odstranění motouzu z balíku.
Sklopný hydraulický podávací stůl se systémem pro automatické odstranění motouzu z balíku.

Rozdružovač je složen ze čtyř hydraulicky poháněných rozebíracích válců osazených noži a vodicími plechy. Nože sekají do balíku a vydrolenou slámu cupují a odebírají ozubené plechy lopatek rotorů. Vodicí plechy mají za úkol zajistit optimální rozdělení materiálu v kanálu. Celý stůl se snadno sklopí do přepravní polohy, takže má stroj stále přepravní šířku do 3 metrů.

Praktické využití pelet v zemědělství

S peletovacím lisem je možné lisovat materiál, jako je pšeničná, ječná, žitná, ovesná a řepková sláma a vojtěškové seno. U řepkové slámy je potřeba dávat pozor, aby neměla spodní patro zelené. Lisovat není možné kukuřičnou slámu, rákos, konopí, listí, dřevo a slámu z cukrové třtiny. Je to z důvodu tuhých stonků, houževnatosti anebo vázání vysoké míry vlhkosti. Jakákoliv dřevní hmota je příliš tuhá, hrozilo by poškození převodovek lisu.

Se svým průměrem 16 mm mají strukturované pelety pozitivní vliv jak u podestýlky, tak v krmivu. Pelety jsou sypké, zabírají menší prostor ve skladech, mají vysokou absorpční schopnost a vysoký energetický potenciál. Výhřevnost slámové pelety lze srovnat s dřevěnými peletami. Podle materiálů Krone 2,5 kg slaměných pelet nahradí 1 litr topného oleje.

Se svým 16mm průměrem mají strukturované pelety pozitivní vliv jak u podestýlky, tak v krmivu.
Se svým 16mm průměrem mají strukturované pelety pozitivní vliv jak u podestýlky, tak v krmivu.

1 kg pelet absorbuje 4 litry vody. Hodí se tedy jako podestýlka. Na podestýlku se spotřebuje mnohem méně materiálu než například drcené slámy. Strukturální peleta je na rozdíl od industriální více únosná – kopyto dobytka se neboří. Pelety lze využít i jako podestýlka v boxech pro koně. Pelety tolik nepráší, a tak koně netrpí dýchacími obtížemi. Sterilní pelety také zamezují tvorbě bakterií a tím pádem onemocnění kopyt. Peleta nalezne využití v chovu drůbeže. Podlaha se tolik nešpiní a nosnice mají čisté nohy, hnízda i vejce. Vzduch v budově je méně kontaminován amoniakem. Pelety ze sena, vojtěšky nebo slámy lze využít jako základ jakékoli krmné směsi. Díky tomu, že na peletu působí teplota až 100°C, je zbavena všech bakterií. Peleta obsahuje rozvlákněnou strukturu, kterou dobytek přežvykuje. V malém množství lze sterilní pelety s minimální prašností využít i jako hračku pro zvířata.

Slámová peleta se výborně hodí pro využití v BPS. Sláma v peletě má totiž narušenou buněčnou strukturu. Bakterie ve fermentoru BPS tak rychleji vytěží plyn z pelety. Materiál se také bezvadně promíchá s jinými tekutými složkami substrátu. Zemědělec tedy dokáže získat velice bonitní materiál pro výtěžnost plynu a uspoří až 50 % materiálu. Lisovat lze standardně nařezanou slámu, ale i slámu zpracovanou systémem Prechop. Taková peleta má vysokou absorpční schopnost a je naprosto ideální pro podestýlku a následné zpracování v BPS.

Pelety ze stroje Krone Premos 5000 v současnosti nachází největší uplatnění jako podestýlka a surovina do BPS. Kde nahrazuje významnou část podílu kukuřičné siláže.

Zkušenosti z praxe

Mezi faktory ovlivňující výrobu pelet patří kvalita materiálu, traktor, obsluha, podmínky sklizně a kvalita balíků. V praktickém provozu je dosahováno výkonnosti 3 až 5 t/h. 3 tuny pelet se vyrobí v případě, že se stroj pohybuje na malém nebo členitém pozemku, na němž jsou vysoké časové ztráty při otáčení na souvrati. Lisování zpomalují i různé anomálie, jako je velmi vlhký materiál nebo prvních dvacet minut po zahájení lisování, kdy se musí lisovat jen na 30 % výkonu stroje, aby se matrice zahřály. Pracovní rychlost lisu v mobilním provozu je 3 až 4,5 km/h. Důležitější než pracovní rychlost je ovšem kvalita a množství slámy v řádku.

Při stacionární práci je zapotřebí 430 koní na vývodové hřídeli a hydraulika o průtoku 200 l/min.
Při stacionární práci je zapotřebí 430 koní na vývodové hřídeli a hydraulika o průtoku 200 l/min.

Při mobilním využití stroje je zapotřebí 380 koní na vývodové hřídeli, plynulá převodovka v traktoru a hydraulika o průtoku 90 l/min. Naproti tomu při stacionární práci je zapotřebí 430 koní na vývodové hřídeli a hydraulika o průtoku 200 l/min. Traktor může být vybaven jakoukoliv převodovkou. Vzhledem k tomu, že není nutné předdrtit lisovaný materiál, má Krone Premos výrazně nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními stacionárními peletárnami.

Matricové válce mají průměrnou životnost zhruba 1 000 provozních hodin. Jednou ročně je potřeba vyměnit gumotextilní pás. Po dvě stě hodinách je potřeba vyměnit olej v převodovkách, po pěti stech hodinách olej v dalších převodovkách a matricových válcích. Válce jsou jištěny střižnými šrouby. Lis Krone Premos 5000 si poradí i s menšími cizími předměty. Stroj se ovládá pomocí dotykového nebo tlačítkového terminálu.

Krone Premos 5000 je určen pro široké využití, od firem obchodujících se slámou, bioplynové stanice až po farmy.

Technické parametry paletovacího lisu Krone Premos 5000.
Technické parametry paletovacího lisu Krone Premos 5000.