Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 19.6. – svátek slaví Leoš

Lis na kulaté balíky Fendt Rotana přichází s vážícím systémem, který není potřeba kalibrovat

Zveřejněno: 7. 12. 2022

Některé pracovní procesy u nových lisů Fendt Rotana byly automatizovány. Fendt Rotana se také stal prvním lisem na kulaté balíky na trhu se spolehlivým systémem vážení balíků bez nutnosti kalibrace senzorů. Na základě zjištěné hmotnosti a vlhkosti balíku lze určit i sušinu sklizené hmoty na daném polním úseku.

Fendt Rotana se stal prvním lisem na kulaté balíky na trhu se spolehlivým systémem vážení balíků bez nutnosti kalibrace senzorů.

Lisy Fendt Rotana disponují pásy vyrobenými z pěti vrstev, jež mají obrovskou rezervu, co se zatížení týče – při nejvyšším lisovacím tlaku jsou zatíženy pouze na 40 %. Lisy jsou osazené řetězovými pohony, na které výrobce dává záruku až 20 tisíc balíků. Všechny řetězy a ložiska na lisu jsou mazané. Nádobka mazání je napojena na olejové čerpadlo, jehož pohon je uzpůsoben tomu, jaký materiál se zrovna lisuje.

Přes štíhlou oj lisu Fendt Rotana je dobrý výhled na sběrač o šířce 2 metry, 2,25 metru nebo 2,4 metru. K plynulému sběru hmoty slouží robustní přítlačný válec a opěrná kopírovací kolečka sběrače. Lis může být vybaven řezacím ústrojím, které může mít 13, 17 nebo 25 nožů s hydropneumatickým jištěním přes dva tlakové zásobníky (pracující s předpětím 40 barů). Pokud by se nože nevracely zpět do pracovní polohy, například kvůli znečištění, může být krátkodobě použit tlak 180 barů. Původní náročné čištění mezer, v nichž jsou usazeny nože, je nahrazeno jednoduchým stiskem tlačítka na ovládacím panelu.

O vkládání hmoty do komory lisu Fendt Rotana se stará masivní rotor. Hydraulicky výklopné dno vkládacího kanálu funguje s pomocí dvou hydraulických válců, které po stisknutí tlačítka v kabině traktoru otevřou dno řezacího kanálu. Lze tak snadno odstranit případné zacpání nebo provést výměnu nožů. Lis je kompatibilní se systémem ISOBUS.

Nádobka mazání je napojena na olejové čerpadlo, jehož pohon je uzpůsoben tomu, jaký materiál se zrovna lisem Fendt Rotana lisuje.
Nádobka mazání je napojena na olejové čerpadlo, jehož pohon je uzpůsoben tomu, jaký materiál se zrovna lisem Fendt Rotana lisuje.

Pro modely lisů Fendt Rotana Xtra jsou nyní volitelně k dispozici funkce Fendt Loadsensing-Pro nebo Fendt TIM-Pro (v závislosti na výbavě traktoru). Díky těmto funkcím je možné provádět analýzu vlhkosti balíku, automaticky zastavit traktor po svázání balíku (pouze se systémem Tractor Implement Management Systém – TIM), určovat hmotnost balíku, automatizovat proces vykládky balíku, automaticky čistit prostor u nožů a zpevnit okraje balíku.

Přesné údaje o hmotnosti a vlhkosti balíků jsou důležitými parametry pro hodnocení kvality sklízené píce a pro fakturaci při smluvních pracích. Fendt Rotana tyto informace shromažďuje pomocí senzorů a ukládá je speciálně pro danou oblast do systému Fendt Task Doc. Všechna data jsou uložena ve formátu ISO XML.

Vážení balíku a určování vlhkosti sklízeného materiálu

Fendt Rotana je první lis na kulaté balíky na trhu se spolehlivým systémem vážení balíků bez nutnosti kalibrace. Tři vážicí čidla na stroji určují přesnou hmotnost slisovaného balíku. Během vážení se sběrač lisu automaticky zvedne, takže neovlivňuje měření. Pro přesnější vážení porovnává stroj celkovou hmotnost lisu před a po vykládce balíku. Vypočtený rozdíl odpovídá hmotnosti balíku, takže na vážení nemá vliv ani váha role se sítí. Kalibrace váhových senzorů není nutná.

S novou funkcí Auto Tailgate otevírá lis Fendt Rotana zadní vrata automaticky.
S novou funkcí Auto Tailgate otevírá lis Fendt Rotana zadní vrata automaticky.

Dva snímače na vnitřní stěně lisovací komory trvale měří vlhkost lisovaného materiálu. Snímače jsou propojené s alarmem vlhkosti v terminálu lisu Fendt Rotana. Ten varuje obsluhu při překročení individuálně nastaveného limitu vlhkosti. Zabrání se tak lisování příliš vlhké hmoty. Tím se výrazně snižuje riziko, že se balíky sena nebo slámy při skladování zkazí.

Na základě zjištěné hmotnosti a vlhkosti balíku lze určit sušinu sklizené hmoty na daném polním úseku. Na základě těchto poznatků lze optimalizovat použití hnojiv při následných polních pracovních operacích.

S novou funkcí Auto Tailgate otevírá lis Fendt Rotana zadní vrata automaticky. Když balík opustí komoru, zadní vrata se co nejrychleji zavřou. Pro traktory s funkcí TIM je k dispozici také funkce TIM Auto Stop. Ta automaticky zastaví traktor, jakmile je dokončeno vázání balíku.

Nyní lisy Fendt Rotana obsahují funkci zpevnění okrajové vrstvy.
Nyní lisy Fendt Rotana obsahují funkci zpevnění okrajové vrstvy.

Krátce nařezaná sláma se stále častěji používá jako podestýlka nebo slouží pro energetické účely. Balíky s krátkou slámou jsou ale často nestabilní. Nyní lisy Fendt Rotana obsahují funkci zpevnění okrajové vrstvy – balík se skládá z krátké řezanky a jeho poslední vnější vrstva z nepořezaného materiálu. Tloušťku okrajové vrstvy lze individuálně nastavit prostřednictvím ovládacího terminálu.

Nové lisy Fendt Rotana také disponují novým LED pracovním osvětlením.