Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.6. – svátek slaví Ivan

Polní den Lemken v Bratislavě ukázal novinky v akci

Zveřejněno: 22. 9. 2022

Společnost Lemken v srpnu uspořádala nedaleko Bratislavy polní den, na kterém proškolila přes stovku svých obchodních zástupců z okolních států. Druhý den zde hostila zemědělce, jimž byly prakticky představeny aktuální novinky z výrobního programu tohoto německého výrobce techniky pro zpracování půdy a setí.

Lemken v srpnu uspořádal nedaleko Bratislavy polní den, na kterém proškolila přes stovku svých obchodních zástupců z okolních států.

Jako první byl účastníkům akce předveden nový čtyřradličný pluh Lemken Juwel 6 určený pro traktory o maximálním výkonu 120 koní. Tento pluh nahradí starší modely Lemken EurOpal a Lemken VariOpal 5 a 6. S nimi má shodnou konstrukci rámu, avšak odlišuje se otočí se zesíleným čepem.

Optimalizován má rovněž systém otáčení opěrného kola, které udržuje nastavenou hloubku orby – aktuálně je kolo hydropneumaticky odpružené. Pluh Lemken Juwel je k dostání s mechanickým nebo plynulým hydraulickým nastavením pracovního záběru. V Bratislavě představený pluh byl vybaven páskovými odhrnovačkami DuraL, nově však může být opatřen též odolnějšími odhrnovačkami DuraMaxx bez šroubového uchycení.

Nový čtyřradličný pluh Lemken Juwel 6 určený pro traktory o maximálním výkonu 120 koní.
Nový čtyřradličný pluh Lemken Juwel 6 určený pro traktory o maximálním výkonu 120 koní.

Hybridní kypřič Lemken Koralin

Na ukázku byl do Bratislavy dopraven i hybridní kypřič Lemken Koralin, který je reakcí na tlak na omezování chemických přípravků v evropských zemích. Na polním dni byl představen ve variantě s pracovním záběrem 6,6 metrů. Kypřič je schopen provést celoplošnou podmítku do hloubky 3 cm. Při mělkém zpracování povrchu půdy se přeruší kapilární vzestup vody a sníží se výpar z půdy. Lemken Koralin nemá jako jiné radličkové kypřiče či diskové podmítače za úkol promíchávat všechny posklizňové zbytky na poli, ale ponechat je na povrchu půdy.

Na ukázku byl do Bratislavy dopraven hybridní kypřič Lemken Koralin, který je reakcí na tlak na omezování chemických přípravků v evropských zemích.
Na ukázku byl do Bratislavy dopraven hybridní kypřič Lemken Koralin, který je reakcí na tlak na omezování chemických přípravků v evropských zemích.

Za účelem dosažení velmi mělkého zpracování půdy je potřeba zajistit perfektní kopírování povrchu půdy. Proto je konstrukce kypřiče rozdělena do tří sekcí, které to zabezpečují. Kopírování ale zaručují především opěrná kola kypřiče Lemken Koralin, která jsou vzájemně hydraulicky propojená, a umožňují tak přesnou kopíraci terénu. Na polích se často nachází prohlubně a vyjeté koleje od strojů. Před každou radličkou má proto Lemken Koralin umístěny 3 disky. Disková sekce je převzata z diskového podmítače Lemken Heliodor. Disky půdu naruší tak, aby radlička mohla půdní profil podříznout v celém záběru. Každá radlička má nulový úhel (je naprosto plochá), přičemž jednotlivé radličky se překrývají. Zpětné utužení půdy provádí zadní válec, který lze v případě potřeby demontovat. Kypřič lze vybavit i čtyřřadými prutovými branami – například pro vyvláčení slámy na povrch půdy (tam rychleji schne). Sláma ani jiné rostlinné zbytky nejsou zamáčknuty do půdy, a po dešti tedy nehrozí jejich vzejití.

Kypřič Lemken Karat

Dalším prezentovaným strojem byl kypřič Lemken Karat 10 s modulární konstrukcí umožňující libovolnou volbu pracovních sekcí. Kypřič byl osazen trakčním posilovačem, který dotěžuje zadní nápravu traktoru vahou až 1 500 kg. Traktor tak neztrácí trakci ani v kopcovitém terénu. Trakční posilovač je tvořen hydraulickým válcem, který dosedá na spojovací bod horního táhla a na oj kypřiče.

Kypřič Lemken Karat 10 s modulární konstrukcí umožňující libovolnou volbu pracovních sekcí.
Kypřič Lemken Karat 10 s modulární konstrukcí umožňující libovolnou volbu pracovních sekcí.

Kypřič Lemken Karat 10 je nově vybaven modulární diskovou sekcí, kterou lze kdykoliv hydraulicky zvednout, vyřadit ji tak z činnosti, a tím ji přizpůsobit půdním podmínkám. Disková sekce slouží ke zpracování posklizňových a rostlinných zbytků, kukuřičného či slunečnicového strniště. Disky zbytky nasekají a položí na povrch půdy. Radličková sekce je následně zapraví do půdy.

Kypřič Lemken Karat 10 je standardně vybaven rychloupínacím systémem, který obsluze umožňuje celý nosník radliček snadno a rychle odejmout a bez použití nářadí vyměnit za jiný. Prezentovaný model byl osazen radličkami s 12 cm širokou špičkou z tvrdokovu a 30 cm křídly. Tyto radličky jsou vhodnými nástroji prvního zpracování půdy do hloubky 10 až 15 cm. Během pouhých několika minut je pak lze vyměnit za 8 cm široké radličky a zpracovávat půdu do hloubky až 30 cm. V zadní části kypřiče se nově nachází ploché hvězdicové disky pro zpětné rozvrstvení půdy po celém záběru a také jednoduchý válec pro zpětné utužení půdy.

Secí stroje s rotačními branami Lemken Zirkon 12 a lištou Lemken OptiDisc

Prvním secím strojem, jenž byl představen publiku, byl nesený Lemken Solitair 9+ DUO se secí lištou s dvoudiskovými secími botkami a dvěma páry rozdělovacích hlav, který umožňuje výsev dvou druhů plodin nebo výsev jednoho druhu plodiny a současně provádět přihnojování – a to nejen do každého řádku ale i ob řádek. Používat lze také osiva dvou různých velikostí. V praxi tak lze provádět například výsev trávy a hrachu současně. Každý druh osiva je navíc možné ukládat v rozdílné dávce a do rozdílné hloubky. Secí stroj má proto zásobník dělený v poměru 60:40, 2 elektromotory, a 4 dávkovací válečky. Setí a přihnojování lze provádět ihned po orbě do hrubé brázdy. Secí stroj má totiž integrované rotační brány Lemken Zirkon 12 pro přípravu seťového lůžka. Každá secí botka disponuje zamačkávacím kolečkem, které půdu utuží pouze v místě uložení osiva. Snadno se tak vstřebává dešťová voda a osivo rychleji vyklíčí.

Prvním secím strojem, jenž byl představen publiku, byl nesený Lemken Solitair 9+ DUO se secí lištou s dvoudiskovými secími botkami a dvěma páry rozdělovacích hlav.
Prvním secím strojem, jenž byl představen publiku, byl nesený Lemken Solitair 9+ DUO se secí lištou s dvoudiskovými secími botkami a dvěma páry rozdělovacích hlav.

Na zvolený pozemek následně přijel traktor, který měl v zadním závěsu zavěšené rotační brány Lemken Zirkon 12 se secí lištou Lemken OptiDisc. V předním závěsu měl zavěšen čelní zásobník Lemken Solitair 23+ o objemu 1 900 litrů, vybavený čtyřmi nezávislými dávkovači, které aplikují osivo nebo hnojivo prostřednictvím čtyř rozdělovačů k secí liště. Stroj je tak schopen vypínat podle satelitní navigace jednotlivé sekce secího stroje na souvrati a v klínech.

Traktor má v zadním závěsu zavěšené rotační brány Lemken Zirkon 12 se secí lištou Lemken OptiDisc. V předním závěsu má zavěšen čelní zásobník Lemken Solitair 23+.
Traktor má v zadním závěsu zavěšené rotační brány Lemken Zirkon 12 se secí lištou Lemken OptiDisc. V předním závěsu má zavěšen čelní zásobník Lemken Solitair 23+.

Vzhledem k tomu, že má secí lišta Lemken OptiDisc s rotačními branami záběr 6 metrů, disponuje speciálním transportním podvozkem (dostupný je ještě pro variantu se záběrem 5 metrů). Ten slouží jen pro odlehčení zadní nápravy traktoru při jízdě po silnici, při vjezdu na pole se odpojuje. Odpojení je přitom velmi snadné.

Secí lišta Lemken OptiDisc.
Secí lišta Lemken OptiDisc.

Přesný secí stroj Lemken Azurit 10

Třetím předvedeným secím strojem byl Lemken Azurit 10 pro setí kukuřice, slunečnice, sóji a čiroku. Aplikuje semena do trojúhelníkového sponu DeltaRow a rozptyluje je do dvou odsazených dílčích řádků vzdálených 12,5 cm od sebe. Semeno má díky tomu k dispozici větší plochu pro svůj růst, lepší přístup k živinám, světlu a vodě. V pozdější růstové fázi z toho profitují také kořeny rostlin – i ony mají více prostoru pro svůj růst. Secí stroj umisťuje hnojivo pod patu, do prostoru mezi řádky DeltaRow, a to tak, aby jej měly všechny rostliny snadno „na dosah“. Řádky DeltaRow lze sklízet běžnými sklízecími adaptéry či zpracovávat meziřádkovými kypřiči. Při setí nedochází k překrývání řádků v polních klínech, protože secí stroj umožňuje postupně vypínat jednotlivé výsevní jednotky.

Lemken Azurit 10 pro setí kukuřice, slunečnice, sóji a čiroku aplikuje semena do trojúhelníkového sponu DeltaRow a rozptyluje je do dvou odsazených dílčích řádků vzdálených 12,5 cm od sebe.
Lemken Azurit 10 pro setí kukuřice, slunečnice, sóji a čiroku aplikuje semena do trojúhelníkového sponu DeltaRow a rozptyluje je do dvou odsazených dílčích řádků vzdálených 12,5 cm od sebe.

Secí stroj Lemken Azurit 10 má centrální zásobník o objemu 600 litrů, z jehož rezerv jsou průběžně doplňovány menší zásobníky jednotlivých výsevních botek (osivo je mezi nimi dopravováno za pomoci elektricky poháněných šneků). V každé výsevní jednotce je umístěn výsevní váleček a senzor pro snímání procesu setí, který umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Kolejové řádky je možné tvořit i v případě, že se v porostu pohybuje technika s širokými koly. Výsev pak probíhá do jednoho řádku s dvojnásobným počtem semen tak, aby počet rostlin zůstal konstantní. Pod krytem přední části centrálního zásobníku se nachází hydraulicky poháněný ventilátor. Proud vzduchu prochází přes zásobník osiva a hadice do secích jednotek.

Secí stroj Lemken Solitair DT v nové podobě

Posledním prakticky předvedeným secím strojem byl nový Lemken Solitair DT. Lemken má v nabídce jeho verze s pracovním záběrem 4 a 6 metrů (ve sklopném provedení) a má v plánu sortiment obohatit o další verzi se záběrem 9 metrů.

Secí stroj Lemken Solitair DT.
Secí stroj Lemken Solitair DT.

Jde o secí stroj jednoduchý na obsluhu a vhodný k agregaci s traktory o výkonu do 250 koní. Může být opatřen jednoduchým nebo dvojitým zásobníkem pro přihnojování nebo setí dvou plodin současně. Přední část stroje lze vybavit pneumatikovým pěchem nebo hydraulicky ovládanou smykovou lištou pro zpracování hrubé brázdy. Pro druhý krok přípravy seťového lůžka je secí stroj Lemken Solitair DT opatřen integrovaným kompaktním diskovým podmítačem s velkými vydutými disky o průměru 465 mm. Místo něj mohou být umístěny i tzv. „koltry“ s vlnkovým profilem, které nejsou tak agresivní, nemíchají tolik půdu a spíše povrch rozrušují. Za diskovou sekcí je ponechán poměrně velký prostor, který může být využit pro přihnojovací disky. Pokud však stroj nemá dělený zásobník, disky nejsou zapotřebí a přihnojení může být prováděno formou SingleShot do rozdělovačů, které za standardních podmínek slouží k výsevu plodin. V případě děleného zásobníku je nejčastější formou přihnojování DoubleShot, kdy v zadní části stroje je aplikováno osivo a v přední části hnojivo, druhý typ osiva nebo meziplodina. U děleného zásobníku lze provádět výsev různě velkých semen a do různých hloubek. V případě přihnojovacích disků se hnojivo ukládá hlouběji mezi dva řádky s osivem.

Za diskovou sekcí následuje pneumatikový pěch s offsetově uspořádanými pneumatikami, které snižují tlak na půdu a valivý odpor, čímž je eliminováno hrnutí hlíny. Za pěchem může být umístěna sekce s gumovými rozdružovači nahromaděné hlíny, která se objevuje mezi pneumatikami pěchu. Za pěchem může být umístěn i lehký trapézový válec. Výsev zajišťuje již zmíněná osvědčená bezúdržbová lišta Lemken OptiDisc s mechanickým přítlakem a na přání s hydraulickým přítlakem nastavitelným z kabiny. Přítlak činí až 75 kg na botku.

Formou statické ukázky Lemken prezentoval i své meziřádkové plečky Steketee EC-Weeder určené k mechanickému odstraňování plevele v porostu. Tyto stroje lze přesně nakonfigurovat podle potřeb zákazníka.