AgroEcoPower na Techagro 2024. Pavilon P, stánek 056
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Příznivci strojů Horsch se sešli na Statku Nový Dvůr a prohlédli si novinky

Zveřejněno: 14. 7. 2023

Dne 15. června 2023 se na Statku Nový Dvůr u Olomouce uskutečnil regionální prezentační den techniky značky Horsch. Pořadatelem byla společnost LUKROM, která tuto značku zastupuje na území Moravy.

Souprava složená ze secího stroje Horsch Maestro a čelního zásobníku Horsch Partner.

Od letošního roku LUKROM plánuje investovat do modernizace a rozšíření zázemí svých prodejních a servisních středisek a do školení servisních techniků na stroje značky Horsch. LUKROM minulý rok dodal zemědělcům na území Moravy přes sto kusů techniky Horsch. Tu lze nově také pořídit prostřednictvím firmy LUKROM na Svitavsku a Ústecko-Orlicku.

Po úvodním představení a stručným seznámením se historie firmy Horsch přišla na řadu zmínka o novinkách. Na dvoře byl vystaven secí stroj Horsch Pronto 6 DC. Tento univerzální secí stroj je schopen precizního uložení osiva a hnojiva do půdy, navíc se vyznačuje vysokou efektivitou spojenou s vysokou pracovní rychlostí (až 20 km/h). Zásobník secího stroje je k dispozici ve dvou provedeních: jednokomorový (objem 4 000 litrů) a dvoukomorový (objem 5 000 litrů). Ventilátor je nově umístěn v jeho přední části, aby zde eliminoval nasávání nečistot.

Na dvoře byl vystaven secí stroj Horsch Pronto 6 DC.
Na dvoře byl vystaven secí stroj Horsch Pronto 6 DC.

Osvědčená konstrukce secímu stroji Horsch Pronto 6 DC zůstala – skládá se z rovného rámu, který nevyžaduje vysokou tahovou sílu. Secí stroj lze vybavit lištou Crossbar pro urovnávání hrud nebo čelním pěchem, za nějž se umisťuje disková sekce určená k přípravě půdy. Za ní se nachází pneumatikový pěch umožňující instalaci bubnových brzd a tím pádem i zisk homologace pro provoz po pozemních komunikacích s rychlostí 40 km/h. Za pěchem jsou instalovány diskové botky TurboDisc nové generace – do půdy pronikají s přítlakem až 120 kg. Přítlak a hloubka setí se nastavují nezávisle na sobě. Secí stroj Horsch Pronto 6 DC je možné osadit i rozdělovací hlavou se systémem RowControl pro individuální ovládání jednotlivých botek.

Technika Horsch na Statku Nový Dvůr

Statek Nový Dvůr je uživatelem secího stroje Horsch Maestro 12 SV. Jde o taženou verzi s centrálním zásobníkem na osivo/hnojivo. Výhodou centrálního zásobníku je rychlé a jednoduché plnění (nemusí se plnit jednotlivé menší zásobníky). Dvoukomorový zásobník je rozdělen pro hnojivo, semeno a pomocné plodiny. Osivo je kontinuálně distribuováno do jednotlivých dávkovačů. Secí stroj je vybaven podtlakovými dávkovači Horsch AirVac, jež nejlépe pracují při pracovních rychlostech do 12 km/h. Jsou vhodné pro zemědělce provádějící se secím strojem výsev vícera druhů plodin (řepka, cukrová řepa, jemná zrna apod.). U podtlakového systému opouští osivo vakuový segment volným pádem. Horsch AirVac se vyznačuje výhodami za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny. Secí stroj je vybaven i systémem AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli. Jelikož málokdy panují na poli stejné podmínky, přítlak botky se automaticky mění od 150 kg do 350 kg podle toho, zda výsev probíhá v kamenitých nebo lehkých půdách. Tím je zajištěna optimální hloubka setí, aniž by docházelo k přílišnému nebo nedostatečnému utužení půdy. Porost pak vykazuje vyrovnané vzcházení. Systém pracuje tak, že senzor měří přítlak na dvou opěrných kolech. Tlak je předem nastaven v terminálu a obsluha si může vybrat mezi třemi úrovněmi tlaku. V případě, že by se kontaktní tlak změnil, senzor to detekuje a systém automaticky přítlak upraví tak, aby vždy odpovídal nastavené nominální hodnotě. Konstrukce secího stroje je schopna přenášet hmotnost stroje na výsevní lištu.

Statek Nový Dvůr je uživatelem secího stroje Horsch Maestro 12 SV.
Statek Nový Dvůr je uživatelem secího stroje Horsch Maestro 12 SV.

Při prohlídce stroje Horsch Maestro 12 SV si bylo možné povšimnout antény telemetrického systému, který propojuje stroj pracující na poli s kanceláří agronoma. Agronom má na svém počítači přehledně k dispozici podstatné informace o výkonu a poloze stroje, kvalitě výsevu, množství vynechávek a dvojáků. Telemetrie rovněž umožňuje propojit stroj se servisním technikem, který je schopen dostatečně v předstihu provádět prvotní diagnostiku stroje ještě, než k němu vyjede na servisní zásah.

Secí stroj Horsch Maestro (s roztečí 75 cm) bude vhodně doplňovat nově pořízený meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF s devítimetrovým pracovním záběrem a individuálním zvedáním pracovních jednotek. Ke stranovému navádění bude sloužit kamera snímající v režimu 2D nebo 3D – režim je volen podle toho, v jaké růstové fázi se plodina nachází. Pomocí hydraulického válce a posuvu bude docházet k naprosto přesnému vedení stroje v řádku.

Secí stroj Horsch Maestro (s roztečí 75 cm) bude vhodně doplňovat nově pořízený meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF s devítimetrovým pracovním záběrem a individuálním zvedáním pracovních jednotek.
Secí stroj Horsch Maestro (s roztečí 75 cm) bude vhodně doplňovat nově pořízený meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF s devítimetrovým pracovním záběrem a individuálním zvedáním pracovních jednotek.

Statek Nový Dvůr je také dlouholetým uživatelem radličkového podmítače Horsch Terrano 6 FM a kypřiče Horsch Tiger 4 MT. Návštěvníci viděli i prutové brány Horsch Cura ST a kypřič Horsch Finer.

Horsch Avatar pro přímý výsev nejrůznějších plodin do mulče i připravené půdy

Návštěvníkům byl prezentován i secí stroj Horsch Avatar, který se vyrábí ve dvou variantách. U první varianty, vyráběné ve třímetrovém až osmimetrovém pracovním záběru, jsou secí botky umístěné ve dvou řadách (16,7 cm). Druhá varianta, vyráběná s pracovním záběrem od 12 metrů, disponuje jednou řadou secích botek (25 cm). Modely Horsch Avatar s pracovním záběrem 3 a 4 metry dosahují kapacity zásobníku 3 800 litrů. Zásobník se vyrábí ve dvoukomorovém (rozdělen v poměru 60:40) nebo tříkomorovém (rozdělen v poměru 60:10:30) provedení. U modelů s pracovním záběrem šest až 8 metrů má zásobník kapacitu 5 000 litrů a je vyráběn výhradně ve dvoukomorovém provedení. Součástí výbavy stroje Horsch Avatar může být i zařízení MiniDrill G&F o objemu cca 400 litrů. Plní funkci třetího zásobníku pro osivo/hnojivo. Vývody z tohoto zařízení lze vést přímo do secí botky, případně hnojivo aplikovat plošně na povrch půdy.

Secí stroj Horsch Avatar je určen pro přímý výsev nejrůznějších plodin, a to i do mulče.
Secí stroj Horsch Avatar je určen pro přímý výsev nejrůznějších plodin, a to i do mulče.

Secí stroj Horsch Avatar je určen pro přímý výsev nejrůznějších plodin, a to i do mulče. Je využíván i jako klasický secí stroj pro výsev plodin do připravené půdy. Uplatnění nalézá v suchých oblastech Kazachstánu, ale i ve vlhkých oblastech Anglie, kde se těší velké popularitě.

Secí stroj Horsch Avatar umožňuje provádět výsev plodin s různou roztečí řádků. Když provádí výsev všechny secí botky, rozteč činí 16,7 cm. Pro výsev řepky může uživatel zvolit tzv. selektivní vedení, díky němuž vzroste rozteč na 33,4 cm. Výsevní botky jsou na sobě nezávislé a uživatel je schopen regulovat dávku osiva směřujícího do botek. Různé druhy osiv je tak možné set do různých hloubek při jednom přejezdu. Secí stroj Horsch Avatar využívá jednokotoučové výsevní botky. Ty sdílí komponenty s botkami, které využívá přesný secí stroj Horsch Maestro. Botka je bezúdržbová. Maximální přítlak botky činí 350 kg. I tento stroj je vybaven systémem AutoForce.

Horsch Focus 3 TD pro setí řepky

Dalším z prezentovaných strojů byl Horsch Focus 3 TD. Nejčastěji se používá při zakládání porostů řepky a meziplodin. Hlavní část stroje tvoří radličky sloužící pro hluboké kypření půdy a uložení hnojiva. Půdu zpracují do hloubky až 30 cm a dokážou uložit hnojivo ve dvou horizontech – na povrch, do hloubky nebo jako kombinaci obojího, což je výhodné právě při setí řepky. Zadní výsevní sekce stroje může být v provedení s roztečí řádků 30 cm pro řepku nebo 15 cm pro obilniny. Stroj lze nakonfigurovat tak, aby pracoval při zpracování půdy a setí metodou strip-till. Stroj je možné vybavit i zařízením Horsch MiniDrill G&F o objemu cca 400 litrů plnícím funkci třetího zásobníku pro osivo. Díky němu se dá také při výsevu a aplikaci hnojiv oddělit fosfor od dusíku. Účinnost stroje při setí řepky se tak téměř zdvojnásobí.

Horsch Focus 3 TD. Nejčastěji se používá při zakládání porostů řepky a meziplodin.
Horsch Focus 3 TD. Nejčastěji se používá při zakládání porostů řepky a meziplodin.

Samojízdný i tažený postřikovač Horsch Leeb

Časový prostor byl také věnován představení samojízdného a taženého postřikovače. Samojízdný postřikovač Horsch Leeb 6.300 PT byl vybaven plastovou nádrží, která ale v případě zájmu může být i v nerezovém provedení. Postřikovací ramena jsou řízena prostřednictvím systému BoomControl. Tímto systémem jsou vybaveny všechny postřikovače Horsch Leeb nehledě na výbavu nebo provedení. Základní provedení tohoto systému umí přizpůsobovat ramena v jedné úrovni po celém pracovním záběru. Uplatní se především na rovinatých pozemcích. Na konci ramen se nachází senzory hlídající výšku a naklápění. Provedení BoomControl PRO navíc obsahuje na každé straně ramene hydraulickou pístnici. Ramena je možné i přizvednout a vychýlit do negativních úhlů. Nejpokročilejší provedení BoomControl PROPlus dokáže ramena (a dílčí záběry) nezávisle na sobě naklonit, tím je zajištěno dokonalé kopírování terénu a držení ramen na nastavené výšce. Systém BoomControl ke své činnosti využívá senzory a gyroskop sledující polohu postřikovače. Zjištěné informace přebírá výpočetní technika umístěná ve středu ramen. Hydraulická nebo pneumatická pístnice pak pohybuje s ramenem. Postřikovač byl dále vybaven výkonnou nerezovou naplavovací šachtou. Pomocí ovladačů lze individuálně aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce a trysky. Čerpadlo o výkonu 1 000 l/min zajišťuje rychlé naplnění nádrže postřikovače.

Samojízdný postřikovač Horsch Leeb 6.300 PT byl vybaven plastovou nádrží.
Samojízdný postřikovač Horsch Leeb 6.300 PT byl vybaven plastovou nádrží.

Prezentovaný tažený postřikovač Horsch Leeb 6 LT sdílí mnoho prvků se samojízdnými modely. Na vystaveném stroji nešlo přehlédnout velké množství trysek a systém automatického řízení trysek AutoSelect. Tento systém automaticky přepíná trysky v souladu s provozní rychlostí a aplikační dávkou. Automaticky přizpůsobuje pracovní výšku ramen.