AGROTEC Promotruck – řešení pro jakoukoli akci
Dnes je 29.3. – svátek slaví Taťána

Rekordní obrat navzdory obtížným podmínkám. CLAAS zveřejnil očekávaný růst obratu a příjmů v roce 2023

Zveřejněno: 21. 12. 2022

Společnost CLAAS dokázala v obtížných všeobecných podmínkách finančního roku 2022 zvýšit obrat o 2,7 % na novou vysokou hodnotu 4,9 miliardy eur (v předchozím roce 4,8 miliardy eur) a pokračovat v mimořádném růstu z předchozího roku.

Rekordní obrat navzdory obtížným podmínkám. CLAAS zveřejnil očekávaný růst obratu a příjmů v roce 2023.

Marže EBITDA ve výši 8,8 % (předchozí rok: 11,1 %) zůstává na vysoké úrovni. Zisk před zdaněním ve výši 166,3 milionu eur (předchozí rok: 357,1 milionu eur) je zásadně zatížen znehodnocením ve východní Evropě v důsledku geopolitických změn a narušení dodavatelských řetězců.

„Rok 2022 byl pro nás výzvou v každém ohledu. V tomto obtížném období jsme ukázali, jak odolný je náš obchodní model. S velkým osobním nasazením jsme splnili a dokázali naplnit naši vizi. Svůj slib sklizně jsme našim zákazníkům splnili na 100 %. Za to patří všem zaměstnancům a distribučním partnerům můj dík,“ říká generální ředitel Thomas Böck.

Díky silné úrodě v roce a příznivým podmínkám financování zejména v první polovině účetního období těžil trh se zemědělskou technikou v roce 2022 z pokračující silné poptávky a vyvíjel se převážně pozitivně. Obzvláště dynamického růstu prodeje dosáhla společnost CLAAS v Severní Americe. V Evropě trhy mírně poklesly ve srovnání s velmi pozitivním vývojem v roce 2021.

V důsledku následků pandemie a geopolitických otřesů se společnost CLAAS musela občas potýkat s masivními výpadky v dodavatelských řetězcích, které bylo možné překonat jen se značným finančním a personálním nasazením. Velkou výzvou byla také 22týdenní odstávka výroby v Harsewinkelu během modernizace závodu.

Společnost CLAAS pokračovala v prosazování investičního programu i v roce 2022 a do rozšíření své celosvětové prodejní a výrobní sítě vložila 130 milionů eur: práce na modernizaci hlavního závodu v Harsewinkelu byly úspěšně dokončeny. Projekt zvýšení výrobních kapacit a modernizace infrastruktury v závodě Bad Saulgau probíhá podle plánu. Ve francouzském Le Mans byla otevřena nová Akademie CLAAS pro zaměstnance obchodních partnerů.

CLAAS také rekordně investoval do výzkumu a vývoje. 279 milionů eur bylo investováno do modernizace sklízecí techniky, konektivity a digitalizace zemědělských procesů.

K 30. září 2022 zaměstnávala skupina CLAAS po celém světě celkem 12 116 osob (v předchozím roce 11 957), z toho přibližně 50,4 % mimo Německo.

Pro fiskální rok 2023 předpokládá společnost CLAAS navzdory současným nejistotám dvouciferný růst tržeb a příjmů. Společnost očekává, že poptávka po zemědělské technice zůstane celkově stabilní v hlavních prodejních regionech ve střední a západní Evropě i v Severní Americe. Počet mezinárodních objednávek v nadcházejících měsících je nadprůměrný. CLAAS předpokládá pokračující silný růst v regionu Severní Ameriky, zejména díky širšímu sortimentu sklízecích mlátiček a traktorů. Investice do rozšiřování globální výrobní a prodejní sítě – a do inovativních technologií, jako je digitalizace, a autonomního zemědělství - trvale posílí pozici na trhu.