MAXXUM a FARMALL CASE IH: Malé traktory s velkými možnostmi
Dnes je 29.3. – svátek slaví Taťána

SZIF rozdělí přes 146 milionů korun chovatelům bahnic, koz a producentům brambor pro výrobu škrobu

Zveřejněno: 3. 3. 2023

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 382 zájemců, kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, SZIF rozdělí přes 70 milionů korun. K dotaci na produkci brambor pro výrobu škrobu se v uplynulém roce sešlo 265 žádostí. Pěstitelé získají téměř 76 milionů korun.

SZIF rozdělí přes 146 milionů korun chovatelům bahnic a koz.

„Zmíněným opatřením podporujeme chov bahnic, tzn. březích ovcí, případně chov koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě, které jsou současně evidovány na žadatele o podporu v systému LPIS. A to v období nejméně od 15. května do 11. září 2021,“ uvádí k záměru opatření Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

Soubor opatření VCS podporuje také produkci brambor pro výrobu škrobu. „Ty patří mezi tzv. citlivé komodity v rámci zvláštního systému pěstování s ohledem na udržení a zlepšování životního prostředí. Právě k vyšší produkci této komodity chce pěstitele motivovat poskytovaná finanční podpora,“ dodává Josef Miškovský. Není závazně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako konzumní, a které pro výrobu škrobu. Avšak podpora produkce škrobových brambor je podmíněna tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora produkce brambor konzumních.

Sazba pro chov bahnic a koz byla stanovena na 4 082,98 Kč na velkou dobytčí jednotku. V případě brambor pro výrobu škrobu činí 14 360,56 Kč na hektar.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Výše dotace se odvíjí od rozlohy plochy (minimum je 1 hektar).

Zmíněná dotační opatření se realizují formou tzv. přímých plateb. Žádost o podporu podává chovatel nebo pěstitel každoročně prostřednictvím Jednotné žádosti v průběhu dubna a května.