Úroková sazba od 0,49% pro traktory CASE IH a STEYR
Dnes je 30.11. – svátek slaví Ondřej

Zetor plánuje navýšení výroby. V roce 2023 vzniknou prototypy zcela nových traktorů

Zveřejněno: 2. 11. 2022

Na základě zvyšující se poptávky plánuje společnost Zetor Tractors do budoucnosti navýšení výroby traktorů. V roce 2021 Zetor prodal do distribuční sítě 1769 traktorů. Nejsilnější pozici si Zetor udržel v roce 2021 na českém trhu, kde je jednou z nejprodávanějších značek vůbec. V roce 2023 vzniknou prototypy nových traktorů. Společnost o tom informovala ve své výroční zprávě.

Nejprodávanějšími modelovými řadami zůstávají Zetor Major, Zetor Proxima a Zetor Forterra (na obrázku).

Společnost Zetor Tractors dosáhla v roce 2021 celkových tržeb z hlavní činnosti ve výši 2,229 mld. Kč. Za rok 2021 vykázala společnost účetní zisk ve výši 201,6 mil. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním je ve výši 226,4 mil. Kč.

Výroba ve společnosti Zetor Tractors byla v roce 2021 silně ovlivněna cenovým růstem materiálu a energií, nepravidelnostmi a výpadky v dodavatelském řetězci a pokračující pandemií nemoci Covid-19. To mělo za následek pokles produkce, mnoho přesunů ve výrobním plánu, revize prodejního plánu a zpožďování předávky traktorů zákazníkům.

V roce 2021 společnost Zetor Tractors prodala do distribuční sítě 1769 traktorů (vlastní a OEM produkce traktorů Zetor včetně kompaktních traktorů, které společnost vyrábí ve spolupráci s Tong Yang Moolsan, pozn. redakce). Vedle traktorů bylo v roce 2021 také prodáno 75 motorů dodávaných zákazníkům pro další zástavbu. Tyto motory se nejčastěji používají v důlních lokomotivách. Kvůli výše zmíněným obtížím ve výrobě se společnosti však zcela nepodařilo uspokojit rostoucí poptávku po traktorech a množství prodaných traktorů meziročně mírně pokleslo. Opatření, která byla v průběhu roku přijatá, však pomohla ke stabilizaci situace. V roce 2022 Zetor očekává pokračující růst poptávky a s tím spojený nárůst počtu vyrobených traktorů.

Nejsilnější pozici si Zetor udržel v roce 2021 na českém trhu, kde je jednou z nejprodávanějších značek vůbec. Ve svém hlavním výkonovém segmentu (70 – 175 koní) si udržuje dominantní pozici. Oproti roku 2020 se Zetoru navíc podařilo zvýšit prodej traktorů Zetor v česku o 34 %. Prodeje traktorů se zvedly také v Polsku, které je pro Zetor největším trhem z pohledu počtu prodaných traktorů. Společně se Slovenskem se jedná o tři nejvýznamnější trhy, na kterých se prodává velká část produkce značky Zetor. Nejprodávanějšími modelovými řadami zůstávají Zetor Major, Zetor Proxima a Zetor Forterra.

Příchod zcela nových modelových řad traktorů Zetor

Stěžejní činností pro rok 2022 bude pro Zetor vývoj a následná verifikace a validace zcela nových modelových řad traktorů Zetor M2023+. K tomuto projektu bude vázána úzká spolupráce s dodavateli stěžejních komponent typu motor, převodovka a přední náprava. V rámci projektů nové generace traktorů je plánováno ukončit fázi koncepce a přejít do fáze prototypu s cílem zahájení stavby prototypů na začátku roku 2023.

Zetor Tractors a.s. také plánuje investovat do inovací a rozvoje společnosti. Jedním z hlavních pilířů bude digitalizace podnikových systémů. Projekt má za cíl vytvořit jednotný informační systém nejen ve výrobním závodu v Brně, ale postupně integrovat zahraniční afilace i ostatní externí partnery. Od nového ERP systému společnost očekává, že bude moci lépe optimalizovat plán výroby a využít efektivnější nástroje pro dílenské řízení, logistiku i všechny další oblasti. Projekt je součástí nové vývojové etapy společnosti pro roky 2023 – 2025. Její součástí je také modernizace produktového portfolia, investice do moderních vývojových nástrojů či optimalizace distribučních kanálů.