Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

AGROMEX a Fendt nově nabízí kompletní řešení v oblasti aplikačních map, variabilního hnojení, setí a poradenství

Zveřejněno: 16. 10. 2023

Jednou z variant, jak lze k životnímu prostředí přistupovat šetrněji, je přijetí myšlenky lokálního cíleného přístupu k pozemku, což splňuje oboustranný kompromis mezi zmírněním dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí a zachováním ekonomické rentability a stabilní produkce. Traktory Fendt jsou vybaveny nástroji pro zvýšení efektivity, produktivity a zavedení udržitelných postupů. Tím upevní pozici zemědělce na špici precizního zemědělství.

Funkce Fendt Variable Rate Control poskytuje specifické řízení dávky pro danou lokalitu a každou zemědělskou oblast.

Hlavní myšlenkou precizního zemědělství je zvyšování efektivity (tzn. optimalizace) materiálových vstupů (hnojiv, pesticidů, růstových regulátorů, osiv atd.). Nejčastější volenou strategií optimalizace dochází k vyšší investici do výnosnějších částí pozemku na úkor produkčně slabších částí.

Precizní zemědělství je založeno na využití kombinací inovativních přístupů, jako jsou geografické informační systémy (GIS), globální navigační satelitní systém (GNSS), počítačové modelování, dálkový průzkum Země (DPZ), variabilní aplikační technologie (VRT), mapování výnosů atd.

Implementace precizního zemědělství do praxe vyžaduje dodatečné náklady a zvýšené nároky na znalosti a dovednosti zemědělských pracovníků. Moderní zemědělská technika a služby nabízené společnostmi zabývajícími se prodejem a servisem techniky ale mohou implementaci výrazně ulehčit.

Pokud se chystáte provozovat nebo již provozujete traktor značky Fendt s aktivovanou funkcí VarioDoc Pro/ Fendt Task Doc, Fendt Section Control a standardní licencí Task Controller ISOBUS TC-GEO, můžete využít funkci Fendt Variable Rate Control. Tato funkce poskytuje specifické řízení dávky pro danou lokalitu a každou zemědělskou oblast. Funkce dle GPS pozice a daných zón aplikuje přesně takové množství, které je uvedeno v aplikační mapě pozemku. Je kompatibilní s formáty SHP a ISO XML. Aplikační mapa ukazuje nejlepší výstupní veličiny pro různé sekce pole. Systém Task Controller TC-GEO automaticky upravuje zadané cílové výstupní množství v závislosti na poloze stroje. Fendt Variable Rate Control umožňuje aplikaci až pěti různých produktů současně.

Od listopadu roku 2023 bude k dispozici nová aktualizace systému Fendt Variable Rate Control – umožní snížit aplikační dávku na nulu. Zejména během bodového postřiku to umožňuje rychlé přepínání trysek. Obsluha jej může využít k vytvoření zón, v nichž nesmí být aplikováno žádné hnojivo. To znamená, že přípravky na ochranu rostlin jsou používány ještě přesněji a efektivněji. Přesně pro tento účel nyní systém dokáže zpracovat i aplikační mapy bodového postřiku. Tím je ještě snazší splnit zákonné požadavky, zejména v blízkosti chráněných zón, jako jsou vodní plochy nebo obydlené oblasti. To dále snižuje používání přípravků na ochranu plodin a je to způsob, jak dosáhnout udržitelnějšího zemědělství.

AGROMEX spolupracuje s CleverFarm

Pro uplatnění zmíněné funkce Fendt Variable Rate Control je potřeba mít k dispozici aplikační mapu daného pozemku. S tvorbou aplikačních map nově pomůže společnost AGROMEX (prodejce techniky Fendt), která navázala spolupráci se společností CleverFarm. Nově tak přináší řešení v oblasti tvorby předpisových map, agroevidence, telematiky a půdního vzorkování. AGROMEX nyní svým zákazníkům dokáže nabídnout chytrá softwarová řešení, práci s daty a poradenství.

CleverFarm vyvíjí ucelenou softwarovou platformu, která na základě vstupních dat umožňuje šetřit zemědělské vstupy a zvyšovat výnos, efektivně řídit vozový park farmy, optimalizovat personální náklady a pracovní postupy. Kombinací využití satelitních snímků, analýzy půdních vzorků, výnosových map ze sklízecích mlátiček a inteligentního IoT řešení interpretuje farmářům data, na jejichž základě zefektivňují spotřebu hnojiv, vody a dále regulátorů růstu. Společnost dbá na ekonomickou stránku všech aplikací. Pro každou zónu spočítá, zda se variabilní aplikace vyplatila a vyhodnotí tzv. PFP index, což je porovnání výnosové mapy a přísunu čistého dusíku. Kromě platformy nabízí také odborné konzultace s týmem expertů ve výživě rostlin. CleverFarm také optimalizuje pohyb zemědělských strojů, zaznamenává agroevidenční operace a měří uhlíkovou stopu na zemědělských podnicích.

„Poslední roky se stále více soustřeďujme na chytré zemědělství, nové technologie a poradenství pro klienty. Umožňuje nám to mimo jiné zastoupení značky Fendt, která je absolutní špičkou na poli zemědělské techniky. Celé řešení pomáhá zemědělcům významně zefektivňovat jednotlivé kroky zemědělských prací a také optimalizovat zdroje včetně personálních. To má vliv na ekonomický výnos i udržitelnost a snížení plýtvání. Jsem velice rád, že jsme se domluvili na spolupráci s CleverFarm a můžeme tak českým zemědělcům nabídnout ještě chytřejší řešení a další služby na míru,“ říká Petr Mikuláš, CEO a jednatel společnosti AGROMEX.

„Zemědělství stále skýtá obrovský prostor pro změny, které mohou vést k výraznému vylepšení efektivity. Například jak a kdy zasít, hnojit či zavlažovat méně, ale zároveň pak sklidit více. A také jak efektivně řídit a využívat vozový park. Zjednodušeně to můžeme nazvat principem precizního zemědělství. Jsem velice rád, že naše zkušenosti a know-how s prací s daty a technologiemi, můžeme díky spolupráci s AGROMEXem ještě rozvíjet dále,“ říká Vojtěch Malina, CEO CleverFarm.