Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

I v zatáčkách může být aplikace hnojiv přesná

Zveřejněno: 19. 3. 2024

Firma Amazone získala stříbrnou medaili za inovaci v rámci veletrhu Agritechnica 2023 za přesnou aplikaci hnojiva při jízdě v zatáčkách. To zajišťuje systém Amazone CurveControl, který koriguje pohyb rozmetacího obrazce u odstředivých rozmetadel hnojiv.

Nesené rozmetadlo hnojiv Amazone vybavené systémem Amazone CurveControl.

Funkce Amazone CurveControl přizpůsobuje boční rozptyl hnojiva různým rychlostem při aplikaci v zatáčkách a koriguje pohyb rozmetacího obrazce u odstředivých rozmetadel hnojiv. To vede k rovnoměrnější aplikaci a pomáhá předcházet nežádoucímu přehnojení uvnitř zatáčky i rozmetání hnojiva za hranici pole.

U odstředivého rozmetadla je dolet hnojiva až dvojnásobný oproti jeho pracovnímu záběru a místo aplikace se proto nachází mnoho metrů za rozmetacím ústrojím. To vše vyžaduje detailní znalost způsobu práce rozmetacího ústrojí s různými hnojivy spolu s odpovídající komplexní implementací řídicího algoritmu.

Současný stav techniky moderních odstředivých rozmetadel má tu nevýhodu, že při projíždění zatáček dochází v důsledku různých rychlostí k nadměrnému a nedostatečnému hnojení ploch uvnitř pracovního záběru. Tento efekt je zesílen kombinací rychlosti vpřed a natočení rozmetacího obrazce. To znamená, že v některých oblastech dochází v důsledku těchto vícenásobných překryvů k výraznému přehnojení, zatímco v jiných oblastech vznikají mezery. Kromě toho způsobuje otáčení rozmetacího obrazce na okraji pole, že hnojivo je aplikováno za hranice pole. Tomu je třeba s ohledem na ochranu vodních zdrojů a dodržování platných předpisů bezpodmínečně zabránit.

Systém Amazone CurveControl zabraňuje nedostatečnému a nadměrnému hnojení, které je z ekologického a ekonomického hlediska nežádoucí, a minimalizuje tak riziko vyplavování živin do podzemních vod. Kromě toho Amazone CurveControl zabraňuje nesprávné aplikaci za hranici pole při projíždění zatáček.