Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

Pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220 pro čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí

Zveřejněno: 2. 8. 2022

Na výslednou kvalitu krmiva má vliv mimo jiné způsob shrnování posečené hmoty do jednoho či dvou řádků pro následný mechanický sběr. Pöttinger má ve svém portfoliu rotorové shrnovače, které nyní doplní ještě šetrnější pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220.

Pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220 pro čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí.

Mezi českými zemědělci si pásové shrnovače nachází stále větší oblibu především díky způsobu sklizně, který minimalizuje ztráty odrolem. Pöttinger již delší dobu plánoval tento druh shrnovače uvést na trh. Vývojové práce se však v poslední době zaměřovaly především na techniku pro zpracování půdy a setí. Proto první pásový shrnovač z produkce firmy Pöttinger spatřil světlo světa teprve nedávno. Pöttinger v rakouském Andau novinářům představil první předsériový kus. Výroba pásového shrnovače s označením Pöttinger MERGENTO VT 9220 se rozběhne naplno v St. Georgenu v prosinci letošního roku.

Pícniny představují základní materiál pro výrobu objemných krmiv a slouží především jako krmivo pro hospodářská zvířata. Sklizeň by proto měla probíhat tak, aby jejím výsledkem byla hmota s vysokou výživovou hodnotou pro zajištění adekvátní užitkovosti skotu.

Stroj Pöttinger MERGENTO VT 9220 tvoří plně pohyblivé a centrálně zavěšené dva příčné dopravníkové pásy.
Stroj Pöttinger MERGENTO VT 9220 tvoří plně pohyblivé a centrálně zavěšené dva příčné dopravníkové pásy.

Na výslednou kvalitu krmiva má vliv mimo jiné způsob shrnování posečené hmoty do jednoho či dvou řádků pro následný mechanický sběr. Obecně platí, že uložená píce musí být shrnuta bez ztrát na kvalitě i hmotnosti píce, je potřeba minimalizovat promíchání kamene a nečistot. Na shrnovače jsou přitom kladené vysoké nároky, protože musí shrnovat plodiny o různé rovnoměrnosti dozrávání, vlhkosti, náchylnosti na poškození, hustotě, výšce či polehlosti porostu a při tom všem zároveň disponovat vysokou provozní spolehlivostí.

Stroj Pöttinger MERGENTO VT 9220 se vyrábí s pracovním záběrem 9,2 metru (při ukládání středového řádku). Pokud ukládá stranový řádek, má pracovní záběr 8,7 metru.
Stroj Pöttinger MERGENTO VT 9220 se vyrábí s pracovním záběrem 9,2 metru (při ukládání středového řádku). Pokud ukládá stranový řádek, má pracovní záběr 8,7 metru.

Výhody pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220

Hlavní výhodou pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 je čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí, a tím pádem nižší opotřebení nožů a dalších komponentů sklizňových strojů. Díky šetrnému zacházení s hmotou pak není ve výsledném krmivu tolik popelovin. Mezi další přednosti pásového shrnovače patří variabilita odkládání řádku, jednodušší konstrukce ve srovnání s vícerotorovými shrnovači a vyšší pracovní rychlost.

Každý ze dvou dopravníkových pásů pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 disponuje dvěma kopírovacími válečky, které jsou umístěné velmi blízko záběru prstů.
Každý ze dvou dopravníkových pásů pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 disponuje dvěma kopírovacími válečky, které jsou umístěné velmi blízko záběru prstů.

Díky svému konstrukčnímu provedení je pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220 primárně určen pro shrnování jetelovin, trav, jetelotravních směsek a popřípadě slámy z obilnin – a to vše při vysoké pracovní rychlosti, a dokonce i v případě velkého množství hmoty. Řádky hmoty (například slámy nebo sena) je možné i beze ztrát pouze obracet.

Pomocí prstového sběracího ústrojí pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220  je hmota sebrána a odložena na příčné dopravníkové pásy, které ji unáší na obsluhou zvolenou stranu a vytváří tak řádek.
Pomocí prstového sběracího ústrojí pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 je hmota sebrána a odložena na příčné dopravníkové pásy, které ji unáší na obsluhou zvolenou stranu a vytváří tak řádek.

Stroj Pöttinger MERGENTO VT 9220 tvoří plně pohyblivé a centrálně zavěšené dva příčné dopravníkové pásy. Toto konstrukční řešení zajišťuje konstantní odlehčení po celém pracovním záběru. S trojrozměrným kopírováním povrchu půdy a důmyslnou kinematikou výložníku se třemi hydraulickými válci shrnovač rychle reaguje na jakékoli nerovnosti terénu. V režimu tvorby středového řádku je vertikální pohyblivost pásů +475 mm-195 mm a příčný výkyv +30°-13°. Výkyv ve směru jízdy je v rozsahu od +11,5° do .

Přepravní výška pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 činí 3,99 metru. Skládání z pracovní polohy do přepravní, a naopak se provádí automaticky. Zadní kola nejsou řízena. Konstrukce oje ale poskytuje dostatečnou ovladatelnost.
Přepravní výška pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 činí 3,99 metru. Skládání z pracovní polohy do přepravní, a naopak se provádí automaticky. Zadní kola nejsou řízena. Konstrukce oje ale poskytuje dostatečnou ovladatelnost.

Pomocí prstového sběracího ústrojí je hmota sebrána a odložena na příčné dopravníkové pásy, které ji unáší na obsluhou zvolenou stranu a vytváří tak řádek. Šestiřadý řízený sběrač o průměru 60 cm disponuje aktivně řízenými prsty (umístěnými v šesti řadách). Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem proti směru jízdy mírně zahnuté, díky tomu hmotu nekontaminují zeminou a jinými nežádoucími příměsemi. Hmota není smýkána po povrchu jako u rotorových shrnovačů. Každý ze dvou dopravníkových pásů disponuje dvěma kopírovacími válečky, které jsou umístěné velmi blízko záběru prstů. Kontinuálně udržují nastavený odstup od země. Při těžkých a nerovných terénních podmínkách chrání sběrač před zapíchnutím do země. Tím se také eliminuje opotřebení prstů sběrače a kontaminace píce hlínou. Příčný dopravní pás je umístěný o 120 mm níže než vodicí pruty sběrače. Během nasazení tak padá sklízený materiál snadno na pás. Následný přísun hmoty plní pás po celé šířce, a to i při jízdě z kopce nebo při sklizni krátké píce.

Prezentovaný model pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 byl vybaven příplatkovou usměrňovací clonou. Její sklápění z přepravní do pracovní polohy a naopak se provádí manuálně.
Prezentovaný model pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 byl vybaven příplatkovou usměrňovací clonou. Její sklápění z přepravní do pracovní polohy a naopak se provádí manuálně.

Pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220 šetrně zachází s pící a nedochází ke ztrátám odrolem a tím pádem nutričních hodnot, které jsou velmi nežádoucí například u citlivých pícnin, jako jsou vojtěšky a jetele. Přítlačný válec zajišťuje kontinuální tok materiálu a vytváří homogenní a načechrané řádky.

Ovládání pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 se provádí standardně přes Select Control terminál v kabině traktoru. Na přání výrobce dodává ISOBUS ovládací terminál nebo univerzální terminál Expert.
Ovládání pásového shrnovače Pöttinger MERGENTO VT 9220 se provádí standardně přes Select Control terminál v kabině traktoru. Na přání výrobce dodává ISOBUS ovládací terminál nebo univerzální terminál Expert.

Pásový shrnovač Pöttinger MERGENTO VT 9220 se vyrábí s pracovním záběrem 9,2 metru (při ukládání středového řádku). Pokud ukládá stranový řádek, má pracovní záběr 8,7 metru. Změna vytváření řádku se provádí hydraulicky posunutím pásové jednotky do stran a změnou směru jejich otáčení. Obsluha tak může pružně reagovat na aktuální pracovní podmínky a ukládat řádek vpravo, vlevo, po obou stranách nebo na střed. Středový řádek je možné tvořit o šířce do 2 metrů. Při zdvihu na souvrati se příčný dopravní pás automaticky vypíná. Při další jízdě a opětovném spuštění jednotky do pracovní polohy se pás automaticky opět rozběhne. To zaručuje přesné dokončení i začátek následného řádku. Nastavit lze pomocí ovládacího terminálu v kabině traktoru také dobu zpoždění běhu pásu, aby nejel na konci řádku naprázdno. Na ovládacím terminálu se také nastavuje směr otáčení a poloha dopravníkových pásů. Ovládání shrnovače se provádí standardně přes Select Control terminál v kabině traktoru. Na přání výrobce dodává ISOBUS ovládací terminál nebo univerzální terminál Expert.