Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Podmítač BEDNAR SWIFTERDISC XE_MEGA zpracoval 769 ha za 24 hodin. Pokořil rekord z roku 2007!

Zveřejněno: 20. 8. 2023

769,36 hektarů. To je výměra, kterou se podařilo zpracovat s diskovým podmítačem BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA během nepřetržitého 24hodinového provozu (23 hodin a 36 minut čistého pracovního času soupravy). To je o neuvěřitelných 125, 36 hektarů více, než činí dosavadní rekord v počtu zpracovaných hektarů za 24 hodin z roku 2007.

Podmítač BEDNAR SWIFTERDISC XE_MEGA zpracoval 769 ha za 24 hodin.

V rámci akce s názvem „24 HOURS RECORD“, kterou společnost BEDNAR FMT uskutečnila ve spolupráci s rumunským zástupcem techniky BEDNAR a JOHN DEERE, společností IPSO Agricultură, se podařilo se soupravou složenou z traktoru JOHN DEERE 9RX 640 a diskového podmítače BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA dosáhnout tohoto neuvěřitelného čísla.

Celá událost se odehrála v polovině července letošního roku v Rumunsku, konkrétně poblíž města Slatina v jižní části Rumunska. Zázemí pro uspořádání tohoto rekordu poskytla zemědělská společnost OLT PIESS SLATINA. Rumunsko bylo vybráno především z důvodu velké rozlohy polí místních zemědělských podniků. Aby BEDNAR ukázal reálné využití a potenciál soupravy, celý rekord se odehrál na šesti různých pozemcích, kde byla v předchozích dnech sklizena pšenice, řepka ozimá a hrách. Největší pole, na kterém tato souprava v průběhu akce pracovala, mělo rozlohu 161,36 hektarů.

Rumunsko  bylo  vybráno  především  z  důvodu  velké  rozlohy  polí  místních zemědělských podniků.
Rumunsko bylo vybráno především z důvodu velké rozlohy polí místních zemědělských podniků.

Velká rozloha polí a kombinace velkého pracovního záběru a velké pracovní rychlosti umožnila soupravě dosáhnout skvělých provozních parametrů. Za 23 hodin a 36 minut čistého času, během kterého souprava pracovala, se průměrný výkon pohyboval na hodnotě 32,6 hektarů za hodinu a spotřeba paliva činila 3,1 l/ha. Souprava za celou dobu ujela vzdálenost 450,7 kilometrů a celková spotřeba paliva dosáhla hodnoty 2 355,6 litrů.

Pracovní hloubka na diskovém podmítači BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA byla nastavena na 7 cm. Za celou dobu činil prostoj soupravy pouhých 24 minut, a to z důvodu nezbytné údržby strojů a doplňování paliva. I samotné střídání řidičů této soupravy probíhalo za jízdy, například během otáčení na souvrati.

BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA má pracovní záběr 18,4 metrů.
BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA má pracovní záběr 18,4 metrů.

„Společnost BEDNAR se od začátku specializuje na výrobu širokozáběrových strojů. První takový stroj jsme vyrobili již v roce 2003 a byl jim širokozáběrový předseťový kompaktor BEDNAR SWIFTER SM. Vidíme, že na trhu je o tyto stroje větší a větší zájem, a i to byl jeden z důvodů, proč jsme v roce 2021 představili novou modelovou řadu BEDNAR SWIFTERDISC XE_MEGA, která aktuálně zahrnuje tři modely s pracovním záběrem od 14,4 do 18,4 metru. Jsem nesmírně rád a hrdý na to, co se podařilo s naším strojem během 24hodinového provozu dokázat. Je to potvrzení nejenom samotné kvality stroje, který odolal vysokému zatížení, ale především vysoké produktivity a efektivity, kterých s ním můžete dosáhnout. Věřím, že tento stroj může být zajímavý i pro mnohé evropské zákazníky, zejména z důvodu rozlohy místních polí, na kterých nabízí neuvěřitelné výkony,“ říká Ing. David Ryčl, marketingový ředitel společnosti BEDNAR FMT.

BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA byl v rámci rekordu osazen speciálně tvarovanými disky agressive o průměru 560 × 5 mm a zadním pěchem V-RING o průměru 630 mm se stěrkami. Ve standardu je stroj osazen hydraulickou regulací pracovní hloubky, která nabízí komfortní nastavení pomocí hydroclipsů.

Souprava za celou dobu ujela vzdálenost 450, 7 kilometrů a celková spotřeba paliva dosáhla hodnoty 2355,6 litrů.
Souprava za celou dobu ujela vzdálenost 450, 7 kilometrů a celková spotřeba paliva dosáhla hodnoty 2355,6 litrů.

Rychlé otáčení stroje na souvrati je dáno pouhým vyhloubením diskové pracovní sekce, stroj se otáčí pomocí zadních pěchů, předních podpěrných kol a transportní nápravy. Během práce je první náprava zvednutá, aby se dosáhlo vyššího přítlaku na diskovou sekci.

V průběhu celé události byli přítomni zástupci společnosti BEDNAR FMT, IPSO Agricultură a JOHN DEERE. Roli nezávislého porotce zastával redaktor německého zemědělského magazínu PROFI.

Rekord z roku 2007

Caterpillar Challenger MT875B byl ve své době nejvýkonnějším sériově vyráběným traktorem s výkonem motoru 430 kW (580 k). V roce 2007 překonal MT875B světový rekord ve zpracování největší výměry půdy za 24 hodin pomocí na zakázku vyrobeného diskového podmítače o záběru 14 metrů, který vyrobil Grégoire Besson. Zpracováno bylo 644 hektarů. Traktor spotřeboval 4,42 litru nafty na hektar.