Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 19.6. – svátek slaví Leoš

Technika Fliegl se na Farmě Plevnice osvědčuje

Zveřejněno: 17. 4. 2023

Na Farmě Plevnice soukromého zemědělce Martina Čížka došlo minulý rok k velkým investicím. Pořízen byl nový traktor John Deere, čelní žací stroj Pöttinger a cisterna s diskovým aplikátorem Fliegl. Kromě toho majitel provozuje již pátým rokem tandemový návěs Fliegl TMK 160 a příslušenství k čelním nakladačům od stejného výrobce. Většinu techniky na farmu dodala pelhřimovská pobočka firmy AGROZET České Budějovice.

Návěs Fliegl TMK 160 přepravuje veškeré komodity – od hnoje, přes obilí až po brambory.

Nedaleko Pelhřimova v obci Plevnice se nachází farma Martina Čížka mladšího, na níž od roku 1991 hospodařil jeho otec Martin Čížek starší. Začínal hospodařit na 80 hektarech zemědělské plochy. Před třemi lety hospodářství převzal jeho syn. Celková obhospodařovaná plocha nyní činí téměř 200 hektarů. 140 hektarů zaujímá orná půda, zbytek výměry tvoří louky. Na orné půdě se pěstují plodiny jako pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka, průmyslové a sadbové brambory. Nedílnou součástí farmy je i živočišná výroba s masným skotem. Základní stádo čítá 50 kusů dobytka a v průměru 90 kusů ve výkrmu do dvou let věku.

Obhospodařované pozemky se nachází ve dvou katastrech a jsou v krátké dojezdové vzdálenosti od farmy v Plevnici. Jak je pro Vysočinu typické, pozemky jsou spíše kopcovité, pár se jich nachází v horské oblasti. Půdy jsou zde kamenité. „Loňský rok byl, co se týče výnosů, pěkný. Téměř jsme neměli ani škůdce či choroby. Kvůli nepříznivému počasí v červenci byl horší škrob u průmyslových brambor,“ uvedl Martin Čížek mladší.

Návěs Fliegl TMK 160 usnadnil manipulaci s brambory

Veškerá přeprava komodit je na farmě řešena traktory s vleky či návěsy. Přepravu komodit zajišťují autovleky BSS, které jsou postupně doplňovány a nahrazovány moderními traktorovými návěsy. Před pěti lety byl pořízen první návěs Fliegl TMK 160 s přípustnou celkovou hmotností 16 000 kg. Přepravuje veškeré komodity – od hnoje, přes obilí až po brambory. Robustnost a zpracování návěsu je podle majitele na výborné úrovni. I když Fliegl u svých návěsů nabízí sklápění do tří stran, návěs Fliegl TMK 160 byl pořízen se sklápěním pouze směrem dozadu. Majiteli se líbí právě skořepinová (vanová) konstrukce z jednoho kusu. Odpadá tak problém s netěsností, neboť je korba svařena do jednoho kusu, takže je možné velmi snadno vyložit jakýkoliv druh materiálu, aniž by ulpíval na stěnách.

Před pěti lety byl pořízen první návěs Fliegl TMK 160 s přípustnou celkovou hmotností 16 000 kg.
Před pěti lety byl pořízen první návěs Fliegl TMK 160 s přípustnou celkovou hmotností 16 000 kg.

Součástí farmy jsou prostory pro další posklizňovou úpravu a skladování brambor. Pořízení návěsu Fliegl TMK 160 zjednodušilo manipulaci s brambory. Dříve byly brambory od sklízeče na farmu dopravovány autovlekem. Pracně se pak na farmě musely brambory vkládat do připravených beden. To už u návěsu Fliegl TMK 160 neplatí. Vyklápění komodit se provádí hydraulicky ovládaným zadním čelem. Čelo disponuje výsypným otvorem, jímž rovnou padají brambory do přichystaných beden. Sklápění se provádí směrem dozadu prostřednictvím teleskopického hydraulického válce.

Návěs Fliegl TMK 160 využívá tandemového podvozku s odpružením Titan pro překonávání velkých terénních překážek.
Návěs Fliegl TMK 160 využívá tandemového podvozku s odpružením Titan pro překonávání velkých terénních překážek.

Návěs Fliegl TMK 160 je provozován s traktorem o výkonu 150 koní. Podle majitele jezdí celá souprava po poli i na silnici s lehkostí. Oceňuje zejména stabilitu návěsu. Průjezdnost terénem a ochranu půdy před zhutněním poskytují široké flotační pneumatiky. Návěs využívá tandemového podvozku s odpružením Titan pro překonávání velkých terénních překážek. Při manévrování s návěsem v areálu farmy přichází vhod vlečná řiditelná náprava. Couvání s návěsem v omezeném prostoru je snazší, dochází k menšímu opotřebení pneumatik a nedochází k poškozování silničního povrchu. Návěs jako první na farmě disponoval závěsným systémem K-80. Jízda s ním je plynulejší a nedochází k opotřebovávání různých dílů. Proto nepřekvapí, že od té doby každý nově pořízený tažený stroj na farmě disponuje tímto závěsným systémem. Na základě výborných zkušeností s návěsem majitel plánuje pořídit další, avšak ve větším provedení a s odpruženou ojí.

Cisterna Fliegl Jumbo Line s diskovým aplikátorem

Loni v létě byla pořízena jednonápravová podtlaková cisterna Fliegl VFW Jumbo Line s objemem nádrže 10 600 litrů. „Jednonápravovou cisternu jsme zvolili také z důvodu snadnějšího manévrování v areálu farmy,“ zmínil Martin Čížek. K provozu cisterny podle majitele stačí traktor o výkonu sto koní. Majitel si také pochvaluje hydraulicky odpruženou oj, díky níž může na svahu cisternu naklopit, aby bylo možné naplnit celý objem nádrže. Náprava není odpružená. Jde o konstrukčně jednoduchou a mechanicky ovládanou cisternu s celou řadou pojistek, takže uživatel prakticky nemůže provést chybný krok vedoucí k jejímu poškození. Cisterna si kejdu z jímky nasává z boku přes savici pomocí vývěvy. Cisternu lze plnit i přes horní mechanicky otevíratelné víko.

Loni v létě byla pořízena jednonápravová podtlaková cisterna Fliegl VFW Jumbo Line s objemem nádrže 10 600 litrů.
Loni v létě byla pořízena jednonápravová podtlaková cisterna Fliegl VFW Jumbo Line s objemem nádrže 10 600 litrů.

Jelikož z hlediska ztrát živin se jeví jako nejvhodnější zapravení kejdy při aplikaci pod povrch půdy, na farmě investovali do diskového aplikátoru Fliegl s pracovním záběrem tři metry. Uchycen je přes čtyřbodový závěs k cisterně. Jeho připojení je snadné a zabere pár minut. Robustní a pozinkovaný rám disponuje disky uchycenými na pružinovém držáku. Hadice je od rozdělovače přivedena k disku, který půdu nařízne, a do vytvořené drážky je ukládána kejda. Tím je zajištěna minimální ztráta živin emisemi. Ty jinak vznikají při aplikaci na povrch půdy. Majitel oceňuje rozdělovací hlavu se šnekovým rozdělovačem. Za úkol má podélné a příčné rozložení kejdy a zachytávání cizích předmětů, jako jsou větve a kameny. Svůj směr otáčení pravidelně mění. Kejda tak do hadic a k diskům proudí bez cizích předmětů a nedochází k ucpávání.

Jelikož z hlediska ztrát živin se jeví jako nejvhodnější zapravení kejdy při aplikaci pod povrch půdy, na farmě investovali do diskového aplikátoru Fliegl s pracovním záběrem tři metry.
Jelikož z hlediska ztrát živin se jeví jako nejvhodnější zapravení kejdy při aplikaci pod povrch půdy, na farmě investovali do diskového aplikátoru Fliegl s pracovním záběrem tři metry.

Úhel sklonu jednotlivých disků lze nastavovat podle toho, zda se aplikace kejdy provádí na orné půdě (do oraniště nebo strniště), nebo na louce. Aplikaci kejdy je možné provádět do hloubky 5 až 10 cm. Správné hloubkové vedení aplikátoru Fliegl zajišťují výškově nastavitelná snímací kola.

Vzájemná spolupráce je na přátelské úrovni

Kromě již zmíněných strojů na farmě provozují traktory s čelním nakladačem a příslušenstvím značky Fliegl. Mezi příslušenství patří hák Fliegl na manipulaci s vaky s osivem nebo hnojivem. Využívají také kleště na balíky senáže Fliegl. V živočišné výrobě je za pomocí čelního nakladače využívána i krmná lopata Fliegl s vynášecím šnekem. Obsluha si z jámy nabere kukuřici, vjede do stáje a buď vpravo, nebo vlevo šnek dávkuje kukuřici skotu.

„S firmou AGROZET Pelhřimov spolupracujeme již mnoho let velmi úzce. Jejich servisní středisko je od farmy vzdálené jen pět kilometrů. Většina strojů provozovaných na farmě byla pořízena právě u této firmy. Se zaměstnanci pelhřimovské pobočky AGROZET České Budějovice mám již přátelský vztah. Na servis reagují rychle a díky jejich skladu není problém s dodávkou náhradních dílů ještě ten samý den nebo do druhého dne,“ pochvaluje si spolupráci Martin Čížek.