Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

Nahlédněte do místa, kde se desítky let vyrábí stroje Pöttinger se čtyřlístkem ve znaku

Zveřejněno: 19. 3. 2024

Žací stroje, shrnovače, obraceče a víceúčelové vozy vyrábí rakouská firma Pöttinger ve výrobním závodě v Grieskirchenu, kde má také své sídlo. Redakce Agroportal24h.cz si mohla výrobu strojů prohlédnout během loňských Tiskových dní.

Výrobní závod Pöttinger v Grieskirchenu.

Pöttinger provozuje celkem čtyři výrobní závody. V Grieskirchenu se nachází hlavní výrobní závod, kde se vyrábí technika pro sklizeň pícnin. V německém Bernburgu se zase vyrábí secí stroje a v českých Vodňanech technika na zpracování půdy. V nejnovějším výrobním závodě ve St. Georgenu se vyrábí lisy na kulaté balíky a velké shrnovače.

Rodinná firma Pöttinger byla založena v roce 1871 v hornorakouském Grieskirchenu. Od té doby se neustále rozrůstá: kromě zakládání dalších závodů se závod v Grieskirchenu neustále rozšiřuje a modernizuje. Nejmodernější montážní linka víceúčelových senážních návěsů na světě, unikátní systém lakování dílů a nejnovější laserové řezací stroje jsou jen některá ze stanovišť, která můžete v Grieskirchenu navštívit.

Součástí závodu je showroom s aktuálně vyráběnou technikou Pöttinger.
Součástí závodu je showroom s aktuálně vyráběnou technikou Pöttinger.

Výrobní závod Pöttinger v Grieskirchenu byl postaven v roce 1960 poté, co původní továrna svou kapacitou přestala vyhovovat. V roce 1971 měl závod již šest výrobních hal s nejnovějšími stroji, které byly umístěny podél montážních linek. Součástí závodu je v současnosti i výstavní a zákaznické centrum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout aktuální výrobní program společnosti. V roce 2015 byla modernizována a rozšířena administrativní budova. O rok později byla zahájena výstavba dvou hal pro montáž a logistiku.

První kroky během naší návštěvy mířily přes odstavnou plochu, v níž se shromažďují již vyrobené stroje Pöttinger.
První kroky během naší návštěvy mířily přes odstavnou plochu, v níž se shromažďují již vyrobené stroje Pöttinger.

První kroky během naší návštěvy mířily přes odstavnou plochu, v níž se shromažďují již vyrobené stroje Pöttinger a nákladní automobily přivážející materiál nutný k jejich výrobě. Přes sklad materiálu jsme se dostali ke strojům a robotickým rukám, které mají za úkol tento materiál opracovat.

Za zmínku stojí vlastní technologie lakování a práškové lakování. Technologie ve firmě Pöttinger využívá katodické elektrolytické lakování (základní nátěr) a práškové lakování. Tyto dva procesy jsou nejekologičtějšími metodami lakování, protože se nevyužívají rozpouštědla. Lak má delší životnost a při deformaci nevznikají trhliny. Nátěry jsou neustále podrobovány různým testům. Pak už nás čekala procházka mezi montážními linkami. Díly putují na montážní místa přes moderní automatizované skladové systémy.

Pöttinger využívá katodické elektrolytické lakování (základní nátěr) a práškové lakování.
Pöttinger využívá katodické elektrolytické lakování (základní nátěr) a práškové lakování.

Několikaměsíční test nahradí pětileté testování stroje v terénu

Stroje Pöttinger jsou testovány v přilehlém Technologickém a inovačním centru (TIZ). Toto testovací centrum se nachází naproti závodu a patří k nejmodernějšímu v oblasti zemědělské techniky. Své výrobky zde testuje i řada dalších mezinárodních výrobců.

Technologické a inovační centrum Pöttinger bylo založeno v roce 2002. Má tři akcionáře, z nichž každý drží jednu třetinu akcií: skupinu tří místních obcí (Grieskirchen, St. Georgen a Tollet), společnost Pöttinger Landtechnik GmbH a agenturu Business Upper Austria. TIZ Landl a Pöttinger jako vedoucí společnosti provozují v úzké spolupráci moderní výzkumné a zkušební centrum. V průběhu let získalo toto středisko vynikající mezinárodní renomé. Zkušební centrum nabízí konstrukci prototypů, zkušební, měřicí a kontrolní techniku. Ta je využívána nejen pro zemědělské stroje Pöttinger, ale také pro provozování pilotních projektů pro externí zákazníky ve spolupráci s TIZ Landl GmbH. Při vývoji zemědělských strojů má zkušební středisko za úkol generovat poznatky pro přenos do sériové výroby a spolupracovat se zkušebnami. Kromě toho se na zkušebních stanovištích provádějí zkoušky životnosti pokrývající celou životnost v provozních podmínkách, jaké se vyskytují na poli.

Technologické a inovační centrum pro testování strojů Pöttinger.
Technologické a inovační centrum pro testování strojů Pöttinger.

Nedávno otevřená část budovy (TIZ 3) zvyšuje kapacitu a poskytuje 1 800 m² další plochy. Z toho 1 300 m² je určeno pro testování technologií a zbytek pro výrobu prototypů. Součástí vybavení je stanice pro testování komponentů. 2 desetitunové jeřáby jsou schopny zvedat kompletně sestavené stroje na zkušební stolici. V prvním patře se na ploše 500 m² nacházejí moderní kanceláře a zasedací místnosti, kde zkušební technici firem Pöttinger a TIZ Landl GmbH úzce spolupracují na vedení a plánování zkušebních projektů.

TIZ Grieskirchen disponuje nejmodernějším zařízením pro testování komponentů v Evropě. Firma Pöttinger jej využívá k intenzivnímu testování svých zemědělských strojů Pöttinger. TIZ Landl GmbH provádí testovací práce také pro cizí firmy z mnoha různých zemí, které využívají odborných znalostí v oblasti testování zemědělské techniky. Nová přístavba rozšiřuje zejména zkušební pracoviště pro komplexní analýzu celých strojů. Poskytuje také přístup k testovacím scénářům pro e-mobilitu včetně testování vysokonapěťových komponent. Zkoušky, které simulují reálné provozní podmínky, šetří až 75 % času a nákladů ve srovnání s praktickými zkouškami prováděnými v terénu.