Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.7. – svátek slaví Martina

Výměnný systém Tebbe prokazuje svoji odolnost. Odvezl přes sto tisíc tun materiálu všeho druhu

Zveřejněno: 13. 4. 2023

Paseka, zemědělská a.s. je dlouholetým uživatelem dvou výměnných systémů německého výrobce Tebbe, které dodala společnost BV-Technika, a. s. Využívány jsou k odvozu velkoobjemových hmot a rozmetání hnoje.

Výměnný systém Tebbe prokazuje svoji odolnost. Odvezl přes sto tisíc tun materiálu všeho druhu.

Paseka, zemědělská a.s. hospodaří na 3 000 ha zemědělské plochy, z toho 2 700 ha zaujímá orná půda a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Největší výměru zaujímá ječmen jarní a kukuřice, následuje pšenice ozimá, řepka, žito, cukrová řepa a sója. „Loňský rok dopadl z hlediska výnosů podle očekávání. Velmi dobře dopadla sója a kukuřice, výnos u cukrové řepy byl rekordní. Aktuálně se potýkáme s problémy jako každý větší zemědělský podnik, a to s draze nakoupenými hnojivy, ceny komodit a větším výskytem hrabošů,“ uvedl agronom a mechanizátor Ondřej Přidal.

Většina pozemků se nachází v nadmořské výšce 240 – 280 m. n. m. (pozemky v katastrech obcí Babice, Mladějovice, Lužice a Paseka) a menší část pozemků v nadmořské výšce 500 – 650 m. n. m. (katastry Chabičov a Dalov). V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov mléčného skotu, přesněji 600 kusů Holštýnského skotu. Na středisku v Mladějovicích se nachází dojnice, dva velkokapacitní kravíny s dojírnou, porodna a stáj pro výkrm býků. Na středisku v Pasece je zejména mladý dobytek (jalovice), který je poté převážen do Mladějovic.

„S výměnnými systémy Tebbe vozíme cokoliv. Jedna nástavba návěsu Tebbe na velkoobjemové hmoty za celou dobu odvezla 32 000 tun materiálu a jedno rozmetadlo 130 000 tun hnoje.”
Ondřej Přidal, agronom a mechanizátor, Paseka, zemědělská a.s.

Během roku je potřeba zajistit přepravu sklizených plodin z pole do středisek podniků – Babice, Mladějovice a Paseka. Ze středisek s živočišnou výrobu je nutné odvážet chlévskou mrvu na pole. Živočišná výroba ročně vyprodukuje 15 000 tun hnoje. K tomu slouží mimo jiné dopravní a aplikační technika německého výrobce Tebbe.

Odvoz velkoobjemových hmot a rozmetání hnoje

Vedení společnosti Paseka, zemědělská a.s. začalo v roce 2006 hledat víceúčelový stroj, který by zajistil jak přepravu velkoobjemových hmot, tak hnojení a současně nahradil starší rozmetadla RUR 5 a T088. V roce 2007 společnost BV-Technika do zemědělského podniku dodala dva výměnné systémy Tebbe. Již od prvopočátku oba výměnné systémy tvoří soupravu s traktory o výkonu 230 koní.

Nástavbu na velkoobjemové hmoty návěsu Tebbe lze vyměnit za rozmetadlo.
Nástavbu na velkoobjemové hmoty návěsu Tebbe lze vyměnit za rozmetadlo.

„S výměnnými systémy Tebbe vozíme cokoliv. Jedna nástavba návěsu Tebbe na velkoobjemové hmoty za celou dobu odvezla 32 000 tun materiálu a jedno rozmetadlo 130 000 tun hnoje. V tom není započteno rozmetání hlíny, šámy a dolomitického vápence. Poradí si i se zátěží 25 tun,“ vypočítal Ondřej Přidal. Na oba stroje v podniku nedají dopustit a ani neplánují jejich vyřazení z provozu, dokonce chtějí pořídit třetí kus.

Výměnný systém Tebbe je v podniku maximálně vytížen. Jeho sezóna začíná na jaře při rozmetání hnoje, poté následuje odvoz senáže. Po žních opět probíhá rozmetání hnoje. Na podzim se zase využije k odvozu silážní kukuřice a ke konci roku opět k rozmetání hnoje. Výměna nástaveb návěsu Tebbe zabere dvě hodiny dvěma pracovníkům.

Málokdy se podaří rozmetat hnůj z polního hnojiště, a tak je na pole rovnou dovážen ze střediska živočišné výroby, většinou ze vzdálenosti do pěti kilometrů. Jelikož podnik využívá v oblasti rozmetání hnoje i poskytovatele zemědělských služeb, měl možnost Ondřej Přidal systém od Tebbe porovnat i s jinými rozmetadly na trhu. Podle jeho názoru se jim kvalitou a rovnoměrností rozmetání vyrovná a v mnohém i předčí. Rozmetání materiálu provádí dva disky a horizontálně umístěné válce.

Jedna nástavba návěsu Tebbe na velkoobjemové hmoty za celou dobu odvezla 32 000 tun materiálu a jedno rozmetadlo 130 000 tun hnoje.
Jedna nástavba návěsu Tebbe na velkoobjemové hmoty za celou dobu odvezla 32 000 tun materiálu a jedno rozmetadlo 130 000 tun hnoje.

Při sklizni pícnin a kukuřice nejsou u nástavby využívány nástavky. I tak podle mechanizátora není problém odvést dvacet dva tun kukuřice. Ondřej Přidal hodnotí stabilitu návěsu Tebbe jako velmi dobrou. Bez problémů zvládá i odvoz senáže z výměry 250 hektarů nacházející se v kopcovitém terénu.

Výměnné systémy Tebbe jsou spolehlivé. Po patnácti letech provozu byl měněn pouze řetězový dopravník. Na rozdíl od konkurenčních značek návěsů v podniku nebylo za celou dobu potřeba ani opravovat brzdový systém.

Technika pro sklizeň pícnin a kukuřice od Krone

V roce 2013 společnost BV-Technika do podniku dodala i stroje značky Krone. Jednalo se konkrétně o samojízdnou sklízecí řezačku Krone Big X 700 s desetiřádkovým kukuřičným adaptérem a třímetrovým sběracím adaptérem. Řezačka tehdy zvýšila výkonnost sklizně a kvalitu krmiva. Řezačka Krone Big X 700 ročně sklidí 1 000 ha senáže a 200 ha silážní kukuřice.

BV-Technika do podniku v roce 2013 dodala mimo jiné samojízdnou sklízecí řezačku Krone Big X 700.
BV-Technika do podniku v roce 2013 dodala mimo jiné samojízdnou sklízecí řezačku Krone Big X 700.

Současně s řezačkou byl pořízen i čtyřrotorový shrnovač Krone Swadro 1400 a žací trojkombinace Krone složená z čelního žacího stroje Krone EasyCut F 320CV a zadních žacích strojů Krone EasyCut B1100.

Sezóna žací trojkombinace Krone EasyCut s pracovním záběrem deset metrů začíná v květnu při sklizni travních porostů. Vybavena je shazovacími pásy, a tak tvoří z celého záběru dva řádky. Tyto řádky následně shrne do jednoho řádku již zmíněný shrnovač. Žací stroje jsou také vybaveny prstovým kondicionérem. Výsledný řádek sklidí řezačka Krone Big X 700. Žací stroj ročně poseče hmotu z výměry 1 100 ha. Technika Krone je podle slov mechanizátora naprosto spolehlivá. V nejbližších letech má podnik v plánu techniku pro sklizeň pícnin obměnit za nejnovější stroje od Krone.

Žací trojkombinace Krone EasyCut s pracovním záběrem deset metrů je vybavena shazovacími pásy, a tak tvoří z celého záběru dva řádky.
Žací trojkombinace Krone EasyCut s pracovním záběrem deset metrů je vybavena shazovacími pásy, a tak tvoří z celého záběru dva řádky.

I když si pracovníci podniku většinu oprav provádí svépomocí, občas je potřeba využít specializovaného servisu. V tom jim je nápomocno středisko BV-Techniky ve Velkém Týnci u Olomouce. Mechanizátor obzvláště pozitivně hodnotí rychlou dodávku náhradních dílů na techniku Krone.

Máte-li zájem se dozvědět více o produktovém portfoliu společnosti BV-Technika, navštivte její stánek na brněnské výstavě ANIMAL TECH ve dnech 22. – 26. 4. 2023.