Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 19.6. – svátek slaví Leoš

ZEA Rychnovsko spolupracuje s BV-Technikou více než 10 let. Ta jí dodává traktory Case IH i závěsnou techniku Krone a Lemken

Zveřejněno: 30. 5. 2022

Akciová společnost ZEA Rychnovsko zahájila svou činnost v roce 1995 a v současnosti hospodaří na 2 243 hektarech zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou. K zajištění chodu rostlinné výroby využívá techniku pořízenou u společnosti BV-Technika. Jde zejména o traktory Case IH a techniku pro sklizeň pícnin od Krone či pro zpracování půdy značky Lemken.

K zajištění chodu rostlinné výroby využívá ZEA Rychnovsko techniku pořízenou u společnosti BV-Technika – traktor Case IH Magnum 340 a pluh Lemken.

Vedle střediska v Dlouhé Vsi má ZEA Rychnovsko další dva provozy v obcích Javornice a Lipovky. Osevní postup v rostlinné výrobě je podřízen živočišné výrobě a klimatickým podmínkám krajiny v podhůří. Chod podniku zabezpečuje 64 zaměstnanců.

Rostlinná výroba zahrnuje pěstování pšenice (450 ha), ozimého ječmene (130 ha), množitelského porostu jarního ječmene (40 ha), řepky (310 ha), kukuřice (400 ha), vojtěšky (60 ha), jetele (50 ha), hrachu sklízeného metodou GPS (70 ha), hrachu na osivo (40 ha) a trav na semeno (50 ha). Minulý rok společnost poprvé ve své historii sklidila ze 60 ha i cukrovou řepu. Většina rostlinné produkce je používána k výrobě krmných směsí, jež jsou zužitkovávány v rámci vlastní živočišné výroby. Ta zahrnuje chov prasat včetně odchovu plemenných prasat a 550 kusů dojných krav převážně plemene Čestr. Mléko je přes Mlékařské odbytové družstvo Podorlicko přeprodáváno do mlékárny v Opočně.

Od roku 2010 je v Dlouhé Vsi v provozu bioplynová stanice (BPS) s výkonem 0,75 MW, která zajišťuje výrobu elektrické energie a tepla. BPS přijímá statková hnojiva ze živočišné výroby a energetické plodiny. Část vyrobené elektrické energie je spotřebovávaná ve středisku v Dlouhé Vsi v provozech chovu skotu, prasat, dílen, správy a posklizňové linky. Digestát z BPS je aplikován na pozemky společnosti.

„Loňský rok byl z hlediska úrody průměrný. U pěstovaných plodin jsme dosáhli celorepublikových průměrných výnosů: u řepky tři tuny, u pšenice kolem sedmi tun a u ozimého ječmene šest tun na hektar. Jařiny dopadly trochu hůře – zaevidovali jsme výnos kolem pěti tun. Výnos u cukrové řepy činil sedmdesát šest tun. Výnos u kukuřice máme každý rok průměrný, v budoucnu bychom jej však chtěli navýšit. Vyrobili jsme dostatečné množství kukuřičné, travní a jetelové senáže, takže jsme zabezpečili krmivovou základnu a přísun hmot do BPS,“ uvedl ředitel společnosti Petr Sedláček.

Krone: Sázka na kvalitu se vyplácí

K zajištění chodu rostlinné výroby využívá ZEA Rychnovsko techniku pořízenou u společnosti BV-Technika, s níž začala spolupracovat v době, kdy započala své působení v Lanškrouně. Prvním strojem zakoupeným u BV-Techniky byl čtyřrotorový středový shrnovač Krone Swadro s pracovním záběrem čtrnáct metrů, který mimochodem v podniku pracuje dodnes (již deset let).

ZEA Rychnovsko je s technikou značky Krone spokojeno.
ZEA Rychnovsko je s technikou značky Krone spokojeno.

Stejně velký shrnovač je v portfoliu firmy Krone aktuálně zastoupen modelem Krone Swadro 1400/1400 Plus s variabilní šířkou pracovního záběru od 11 do 13,5 metru, jenž snadno dosahuje plošného výkonu až 13 ha za hodinu. Charakteristická je pro něj vysoká výkonnost, ale i minimální ztrátové časy, rychlá přeprava, dlouhá životnost a vysoce komfortní obsluha.

Od značky Krone v podniku používají dva čelně nesené diskové žací stroje a dva vzadu nesené diskové žací stroje.
Od značky Krone v podniku používají dva čelně nesené diskové žací stroje a dva vzadu nesené diskové žací stroje.

Od značky Krone v podniku používají ještě dva čelně nesené diskové žací stroje a dva vzadu nesené diskové žací stroje Krone EasyCut R320. V budoucnu společnost plánuje investovat do nových žacích strojů téže značky. Žací stroj Krone EasyCut R320 ze současné nabídky firmy Krone je vhodný pro ty, co hledají výkonný žací stroj s třímetrovým pracovním záběrem. Žací nosníky jsou u něj odlehčeny pomocí tažných pružin, a stroj se tak může přizpůsobit všem terénním nerovnostem i při rychlé jízdě. Technika značky Krone se za ta léta provozu v podniku osvědčila. Jeho vedení mělo navíc možnost si vyzkoušet i samojízdnou řezačku Krone BiG X.

Lemken: Kamenitá půda si vyžaduje kvalitní stroje

BV-Technika dodává do ZEA Rychnovsko i techniku pro zpracování půdy značky Lemken, s jejímž fungováním jsou v podniku rovněž velmi spokojeni. Jde o diskový podmítač Lemken Rubin a pluh Lemken Diamant, jejichž opotřebitelné díly se i v podmínkách kamenitých půd (tolik typických pro zdejší region) vyznačují dlouhou životností, a jsou tedy schopny zpracovat velké množství hektarů.

BV-Technika dodává do ZEA Rychnovsko i techniku pro zpracování půdy značky Lemken, s jejímž fungováním jsou v podniku rovněž velmi spokojeni.
BV-Technika dodává do ZEA Rychnovsko i techniku pro zpracování půdy značky Lemken, s jejímž fungováním jsou v podniku rovněž velmi spokojeni.

Krátký diskový podmítač Lemken Rubin současné generace je tvořen sekcí s vykrajovanými disky umístěnými šikmo ke směru jízdy, což přispívá k dobrému obracení, zatímco zadní disky jsou opačně a vracejí obrácenou skývu zpět. Firma Lemken s příchodem nových podmítačů navíc uspořádala disky symetricky, čímž došlo k dalšímu zkvalitnění podmítky a snížení spotřeby nafty.

Pluhy Lemken Diamant v nabídce Lemkenu v současnosti reprezentuje model Lemken Diamant 16. Je osazen oceněným systémem nastavování tahové linie OptiLine, který je prvním a doposud jediným zařízením kompatibilním s tímto typem konstrukce pluhu. Za účelem lepšího využití výkonu traktoru i zvýšení výkonnosti celé soupravy je Lemken Diamant 16 možné vybavit trakčním posilovačem, který pomocí přídavného hydraulického válce využívá hmotnost pluhu a přenáší jej na zadní pojezdová kola traktoru. Při dotížení traktoru se snižuje prokluz kol, a tím i spotřeba paliva. Lze také cíleně zatížit zadní nápravu traktoru – přenastavením výšky horizontální tahové linie (přemístění čepu). Pluhy Lemken Diamant v provedení U jsou vybaveny hydraulickým jištěním proti přetížení OptiStone s možností nastavení uvolňovací síly uzavíracím kohoutem s manometrem. V případě, že je pluh nasazován na práci v obtížných podmínkách, lze minimální a maximální hodnotu uvolňovací síly nastavovat individuálně za pomocí ventilu. Orební těleso se u systému OptiStone dovede vychýlit až o 37 cm nahoru a současně až o 20 cm do strany, po překonání překážky je pak navráceno do původní polohy.

Case IH: Výkonný polní tahač a univerzál pro sklizeň pícnin

V době pandemie se v ZEA Rychnovsko rozhodli pořídit traktor, který by zabezpečil provoz krmného vozu v živočišné výrobě. Situace na trhu však nedovolila včasnou dodávku objednaného vozidla do podniku, a tak vedení využilo nabídky BV-Techniky, od níž si zapůjčilo traktor Case IH Luxxum 110. S jeho následným provozem byli spokojeni, a v podniku proto zůstal natrvalo. Je nasazován v rostlinné výrobě, kde nahradil staré traktory značky Zetor, a využíván k nejrůznějším pracím v oblasti sklizně pícnin (shrnování, obracení atd.) nebo pro převoz dobytka. Slouží také jako rezerva v případě poruchy hlavního traktoru, který jezdí s krmným vozem.

Case IH Luxxum 110 je nasazován v rostlinné výrobě, kde nahradil staré traktory značky Zetor.
Case IH Luxxum 110 je nasazován v rostlinné výrobě, kde nahradil staré traktory značky Zetor.

Case IH Luxxum 110 je osazen čtyřválcovým motorem s jmenovitým výkonem 110 koní, který spolupracuje s převodovkou s automatickým řazením. Jde o čtyřstupňový Powershift s celkem 32x32 rychlostmi řazenými pod zátěží bez použití spojky. Převodovka má samostatnou olejovou náplň a hydraulika samostatný uzavřený systém. K dispozici je hydraulický systém se snímací větví LS/CCLS (80 l/min) nebo axiální pístový hydrogenerátor (110 l/min). O komfort jízdy se stará odpružená přední náprava a kabina.

Pro náročné polní práce, jako je orba a příprava půdy před setím, je od roku 2016 využíván výkonný polní tahač Case IH Magnum 340.
Pro náročné polní práce, jako je orba a příprava půdy před setím, je od roku 2016 využíván výkonný polní tahač Case IH Magnum 340.

Pro náročné polní práce, jako je orba a příprava půdy před setím, je zde od roku 2016 využíván výkonný polní tahač Case IH Magnum 340.

V současnosti je na trhu nový Case IH Magnum AFS Connect, který se vyhýbá radikálním konstrukčním změnám, ale nabízí zcela nové pracoviště obsluhy, elektronické řídící systémy a vzdálené připojení k externím systémům či agregovaným strojům. Traktor pohání šestiválcový motor FPT Industrial Cursor 9 o objemu 8,7 litru. Vybírat lze z převodovek CVXDrive, FullPowershift, PowerDrive 18x4 či PowerDrive 19x4 nebo v případě top modelu Case IH Magnum 400 AFS Connect PowerDrive 21x5.