Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

RED CARPET: CASE IH 9250 Axial-Flow jako hlavní hvězda večera

Zveřejněno: 2. 5. 2022

Společnost BV-Technika, která působí na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického a Královehradeckého kraje, uspořádala ve svém středisku v Polance nad Odrou akci s názvem RED CARPET. Po pomyslném červeném koberci se prošli významní zákazníci této společnosti a hlavní hvězdou večera byla sklízecí mlátička CASE IH 9250 Axial-Flow.

Sklízecí mlátička CASE IH 9250 Axial-Flow byla hvězdou večera.

Návštěvníky přivítali bratři Jiří a Ing. Vlastimil Vozníkovi, majitelé společnosti BV-Technika, a. s. Sklízecí mlátičku CASE IH 9250 Axial-Flow představil prostřednictvím série poutavých přednášek Ing. Roman Nedoma, produktový manažer pro sklízecí mlátičky CASE IH ze společnosti AGRI CS. Sekundoval mu host Ing. Lukáš Král, provozovatel sklizňových služeb a majitel sklízecích mlátiček CASE IH. Tento zkušený praktik seznámil diváky s celou řadou vlastních postřehů z dvacetiletého provozu mlátiček této značky, se kterými sklidil více než patnáct tisíc hektarů. Na pozvané čekalo i bohaté občerstvení a doprovodný program v podobě světelné LED show.

Nejuniverzálnější sklízecí mlátička s nízkými provozními náklady

V úvodu své prezentace Lukáš Král vyjmenoval sklizňové ukazatele, které ze své zkušenosti považuje za nejdůležitější – výnos plodiny, míra ztrát mlátičky, čistota zrna a denní výkonnost stroje při sklizni. Mlátičky CASE IH Axial-Flow podle něj vynikají ve všech těchto kategoriích, a to navíc při rozumných provozních nákladech. Lukáš Král je navíc využívá na téměř všech svých pozemcích, ať už na nich pěstuje jakoukoli plodinu (obilí, řepku, kukuřici, sóju, trávy apod.), a stroj tak využívá během roku na maximum. Může si to dovolit – CASE IH Axial-Flow popisuje jako konstrukčně jednoduchý a snadno přenastavitelný.

Návštěvníky přivítali bratři Jiří a Ing. Vlastimil Vozníkovi, majitelé společnosti BV-Technika, a. s.
Návštěvníky přivítali bratři Jiří a Ing. Vlastimil Vozníkovi, majitelé společnosti BV-Technika, a. s.

Jednoduchá konstrukce jde ruku v ruce se snadnou přípravou stroje na sklizňovou sezónu. CASE IH Axial-Flow nemá mnoho mechanických a pohybujících se součástek, a tak jsou náklady na provoz stroje nízké. „Náklady na přípravu mlátičky na sklizňovou sezónu jsou ve srovnání s konkurencí až třikrát nižší. Po čtyřech sezónách a sedmi tisících sklizených hektarech pak u nás stroj podstupuje tzv. větší údržbu – výměna řetězů, olejů a ložisek, a to vše za pouhých pár set tisíc korun. Mlátička tedy pracuje mnoho let bez větších nákladů při běžné údržbě,“ uvedl Král.

Nejnižší míra poškození zrn

Roman Nedoma také ozřejmil, v čem tkví jednoduchost mlátičky CASE IH Axial-Flow. Ta, na rozdíl od tangenciální sklízecí mlátičky, která používá k oddělování zrn od klasu rázy a údery, k tomu využívá proces tření a separaci zrna odstředivou silou. Tento proces zajišťuje její jeden podélně umístěný rotor.

Sklízecí mlátičku CASE IH Axial-Flow představil prostřednictvím série poutavých přednášek Ing. Roman Nedoma a Ing. Lukáš Král.
Sklízecí mlátičku CASE IH Axial-Flow představil prostřednictvím série poutavých přednášek Ing. Roman Nedoma a Ing. Lukáš Král.

Během proudění hmoty do rotoru také nedochází ke změnám v jejím toku, díky čemuž je rovněž eliminováno riziko poškozování zrn. Vedle toho má axiální mlátička vysokou průchodnost a výkonnost. To vše potvrdil Lukáš Král, podle něhož je zrno z mlátičky CASE IH Axial-Flow nejkvalitnější. Na pozemcích zákazníků, kteří provozovali i jiné mlátičky, se údajně nikdy nesetkal s tím, že by zrno pocházející z CASE IH Axial-Flow vykazovalo horší kvalitu než jiná zrna. Vlastní pokus provedl v roce 2019 i Roman Nedoma se svými kolegy. Porovnávali čtyřicet vzorků zrn z celoroční sklizně a z mlátiček různých značek. Po vyhodnocení dospěli k závěru, že CASE IH Axial-Flow je k zrnu v průměru o 1,87 % šetrnější než ostatní mlátičky. Řada zemědělců však míru poškození zrn neřeší a nekvalitní zrna často končí v krmných směsích. Problém ale je, že narušené zrno je lehké, a dochází tak k jeho snadnému oddělení od plev a následnému odfouknutí. Až třetina poškozeného zrna je proto při sklizni jinými mlátičkami vyfouknuta ven, což představuje významné ekonomické ztráty.

Jednoduché přizpůsobení mlátičky druhu sklízené plodiny

Mlátičky CASE IH Axial-Flow jsou rozděleny do dvou řad s celkem šesti modely. CASE IH 150 Axial-Flow konstrukčně vychází z původních mlátiček, obsahuje už ale inovativní funkce. Mlátičky jsou určeny pro menší farmáře, kteří v provozu uplatní menší stroje, avšak s vlastnostmi charakteristickými spíše pro větší techniku. Původní typ CASE IH 2188 Axial-Flow byl na akci k vidění na ploše před střediskem, a pamětníci tak mohli nostalgicky zavzpomínat na začátky těchto strojů v ČR. Další vystavený stroj – CASE IH 9250 Axial-Flow – patří do větší řady 250.

Během proudění hmoty do rotoru nedochází ke změnám v jejím toku, díky čemuž je eliminováno riziko poškozování zrn.
Během proudění hmoty do rotoru nedochází ke změnám v jejím toku, díky čemuž je eliminováno riziko poškozování zrn.

Lukáš Král návštěvníkům představil i přednosti dalšího vystaveného modelu – CASE IH 9250 Axial-Flow. Nejdříve se zastavil u jeho šikmého dopravníku, který umožňuje naklápět připojený adaptér. To se hodí například při sklizni slunečnice (naklopením adaptéru se snižují sklizňové ztráty). Ocenil též délku šikmého dopravníku, díky níž lze lépe vidět do adaptéru. Lapač kamenů prý funguje velmi dobře a je do něj snadný přístup.

Na pozvané čekalo i bohaté občerstvení a doprovodný program v podobě světelné LED show.
Na pozvané čekalo i bohaté občerstvení a doprovodný program v podobě světelné LED show.

Mláticí a separační koše jsou pro lepší vizuální kontrolu osvětlené. Lukáš Král se následně pozastavil nad problematikou výměny košů: „Koše měním na základě typu sklízené plodiny, protože chci od mlátičky perfektní práci. Při sklizni u zákazníků musíme být minimálně tak dobří jako místní zemědělci, ideálně však mnohem lepší.“ Model CASE IH 9250 Axial-Flow disponoval dvěma řadami mláticích košů (z kabiny se nastavuje mezera koše) a dvěma separačními koši (pevná vzdálenost mezi košem a mláticím bubnem). Všechny koše jsou uchycené jen na dvou šroubech a ve spodní části navlečené na pouzdra. Podle Lukáše Krále tak lze koše snadno vyměnit za jiné během pouhých patnácti minut (třeba během ranní údržby mlátičky). Na stroji též ocenil jednoduše elektronicky nastavitelné vodicí lišty sloužící k regulaci intenzity otáčení a posouvání hmoty v bubnu.

Nové stroje CASE IH Axial-Flow lze vybavit systémem automatického nastavování mlátičky CASE IH AFS Harvest Command. Podle Nedomy systém funguje velmi dobře a je již ověřen v českých podmínkách. Slouží k automatickému nastavování parametrů mlátičky v závislosti na aktuálních sklizňových podmínkách a složen je pouze z kamery (snímá zrna proudící do zásobníku a indikuje vzniklá poškození či přítomné nečistoty) a páru snímačů a čidel. Na obsluze je pouze to, aby zadala druh sklízené plodiny, případně vybrala některou ze sklizňových strategií (důraz na kvalitu zrna nebo maximální výkonnost). Systém pak při sklizni nastavuje síta a rotor automaticky. Podle Krále jde o významného pomocníka zkušených i nezkušených pracovníků obsluhy mlátiček.

Původní typ CASE IH 2188 Axial-Flow byl na akci k vidění na ploše před střediskem, a pamětníci tak mohli nostalgicky zavzpomínat na začátky těchto strojů v ČR.
Původní typ CASE IH 2188 Axial-Flow byl na akci k vidění na ploše před střediskem, a pamětníci tak mohli nostalgicky zavzpomínat na začátky těchto strojů v ČR.

CASE IH Axial-Flow disponuje velkou plochou sít a svahovým vyrovnáváním. Ventilátor rovnoměrně fouká vzduch na síta a je hydraulicky poháněný, přičemž otáčky je možné snížit na 280 ot/min. To je výhodné při sklizni speciálních plodin – mlátička je schopna sklízet, aniž by se ucpávaly nasávací otvory stroje. Podle Krále je rychlost vyprazdňování zásobníku mlátičky dostačující a bez naklápěcí koncovky výložníku si už sklizeň neumí představit (zejména při plnění menší návěsů).

Každý z modelů CASE IH Axial-Flow je vybaven uzávěrkou diferenciálu a pohonem všech kol. Do náročnějších podmínek je možné jej opatřit polopásovým podvozkem, který eliminuje i utužování půdy. Pásové jednotky nabízí prostřednictvím čtyř odpružených rolen maximální komfort, ať už při jízdě po poli, nebo po silnici. Mlátička vyvine rychlost až 40 km/h, což ocení především podniky služeb při přesunech na dlouhé vzdálenosti.

Vzhledem k tomu, že Lukáš Král se svou mlátičkou CASE IH 9250 Axial-Flow odpracuje až 700 motohodin ročně, za důležitý považuje též komfort kabiny. Další stroj by proto dnes již pořídil v maximální možné výbavě. Nové mlátičky CASE IH Axial-Flow jsou již ve standardu kompletně osazeny LED osvětlením a uvnitř jejich tichých kabin je k dispozici mnoho odkládacích prostor.

Jak je to u CASE IH Axial-Flow se slámou?

Další část přednášky byla věnovaná problematice zabývající se slámou. Při jejím řádkování totiž mlátičky CASE IH Axial-Flow produkují hmotu s podélně narušenými stébly. Takový materiál má vyšší slisovatelnost a lépe nasává například močůvku. Vyšší slisovatelnost Nedoma opět doložil vlastními výsledky z praktického polního měření.

Vystavený model CASE IH 9250 Axial-Flow disponoval prémiovým externím drtičem X-tra, který dokáže nadrcenou slámu rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr).
Vystavený model CASE IH 9250 Axial-Flow disponoval prémiovým externím drtičem X-tra, který dokáže nadrcenou slámu rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr).

Co se drcení slámy týče, vystavený model CASE IH 9250 Axial-Flow disponoval prémiovým externím drtičem X-tra, který dokáže nadrcenou slámu rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr). To je důležité zejména tehdy, pokud zemědělec na poli uplatňuje no-till technologii, kdy je nežádoucí, aby byly na poli shluky slámy. Rovnoměrně rozprostřená sláma se lépe rozkládá na organickou hmotu.

V systému X-tra se sláma nejprve dostává do uvnitř uloženého drtiče MagnaCut. Odtud prochází přes deflektory ke druhému drtiči, který je namontován vzadu na mlátičce. V něm je předdrcená sláma smíchána s plevami, vycházejícími ze sítové skříně. Na rotoru drtiče jsou upevněny lopatky, které produkují intenzivní proud větru, díky kterému je směs řezanky slámy a plev rozhozena na strniště v celém pracovním záběru žacího ústrojí.

CASE IH Axial-Flow a MacDon – ideální spojení

Pro celoroční maximální možné využití mlátičky jsou v nabídce firmy BV-Technika různé druhy sklízecích adaptérů. K dispozici jsou i adaptéry pro dvoufázovou sklizeň. Standardně je k mlátičce nabízena konstrukčně jednoduchá a mechanická vario lišta.

BV-Technika k mlátičkám nabízí i adaptéry kanadského výrobce MacDon, který letos přišel na český trh s novou generací adaptérů MacDon FD2. Adaptéry této značky ke své plné spokojenosti používá i Lukáš Král: „Líbí se mi, jak se sklízecí adaptér MacDon chová na poli. Mechanicky kopíruje terén, je konstrukčně jednoduchý a okamžitě reaguje na nerovnosti na poli. Vyznačuje se tichým chodem, vysokým výkonem, a hlavně kvalitou práce v polehlém obilí.“