Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Case IH Axial-Flow: Šetrnost na prvním místě aneb každé zrnko se počítá

Zveřejněno: 28. 11. 2022

Sklizeň je v zemědělství jednou z hlavních částí celého roku, kdy se vrací celoroční úsilí vložené do práce na poli. Pro každého zemědělce je důležité sklidit co nejvíce a s co nejmenšími ztrátami. Právě proto je důležité klást důraz na šetrné zacházení se sklízeným materiálem během sklizně.

Technologie axiálního výmlatu přináší řadu benefitů a výhod, od jednoduchosti stroje Case IH Axial-Flow, přes univerzálnost až po maximální výkonnost.

Mechanicky poškozené zrno je v řadě případů nenávratně znehodnoceno. Takové zrno už dále nevyklíčí a nelze jej tedy použít jako osivo. To stejné platí pro poškozené zrno sladovnického ječmene, ze kterého už nelze udělat slad. Poškozené zrno řepky ozimé ztratí obsah oleje, který je jeho nejcennější součástí. Šetrnost vyžaduje také sklizeň hrachu nebo sóji, protože poškozené a přepůlené luštěniny nejsou žádaným produktem. Poškozené zrno je také výrazně lehčí a zvyšuje poměr ztrát za sklízecí mlátičkou. Nezávislé měření v praxi prokázalo, že 1/3 poškozeného zrna je na sítech v kombajnu proudem vzduchu vyfouknuta ven zpět na pole.

Šetrnost ke sklizenému zrnu u sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® již po několik let dokazuje svoji dominantní pozici lídra na trhu. Pravidelná měření dokazují, že sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow® nepřesahují 0,5 % poškození zrna.

Rozdíl v poškození zrna bývá občas nepatrný, někdy však také v řádech desítek procent. Vždy je důležitý procentuální rozdíl přepočítat na ušlé zisky. I když se ztrátovost jednoho nebo dvou procent může zdát zanedbatelným, při přepočtu na zisky můžete, v závislosti na velikosti vaší sklizně, dojít až ke statisícovým částkám, o které každý rok přicházíte.

Technologie Case IH Axial-Flow® je založena na vytírání „zrna o zrno“, na rozdíl od konvenčních technologií, kde je zrno oddělováno rázy a údery mlatek do materiálu v krátkém čase.
Technologie Case IH Axial-Flow® je založena na vytírání „zrna o zrno“, na rozdíl od konvenčních technologií, kde je zrno oddělováno rázy a údery mlatek do materiálu v krátkém čase.

Pro tyto tvrzní vycházíme z naměřených vzorků na našich polích s následným výpočtem zisků, o které právě přicházíte. Pro zjištění procentuálního poškození zrna v zásobníku sklízecí mlátičky se využívá „šejkr“, který snadno a rychle oddělí poškozené zrno. Následně je potřeba vše dopočítat, na to nám slouží jednoduchá kalkulačka. Během žní v roce 2019 bylo dohromady provedeno více než 40 měření na polích v České a Slovenské republice. Odebírali se vždy dva různé vzorky z každého kombajnu, ty byly pečlivě popsány a uchovány. Po důkladném vyhodnocení všech naměřených vzorků je patrné, že průměrné poškození zrna je u konkurenčních mlátiček o 1,87 % vyšší než u sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow®. Při rozdílu poškození zrna 1,87 %, výnosu 6 t/ha, výkupní ceně 8.500 Kč/t, přicházíte na každém hektaru o 956 Kč. Tento rozdíl je pouhým příkladem z praxe s průměrnými hodnotami, které často bývají v praxi i mnohonásobně větší. Jsme velice rádi, že v posledních letech si začínají farmáři stále více uvědomovat důležitost kvalitně sklizeného zrna a počítají své zisky.

Snadnou výměnou separačních modulů lze přizpůsobit sklízecí mlátičku Case IH Axial-Flow® pro jakoukoliv plodinu, rychle, bez velké námahy.
Snadnou výměnou separačních modulů lze přizpůsobit sklízecí mlátičku Case IH Axial-Flow® pro jakoukoliv plodinu, rychle, bez velké námahy.

Technologie axiálního výmlatu přináší řadu benefitů a výhod, od jednoduchosti stroje, přes univerzálnost až po maximální výkonnost. Technologie sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow® je založena na vytírání „zrna o zrno“, na rozdíl od konvenčních technologií, kde je zrno oddělováno rázy a údery mlatek do materiálu v krátkém čase. Oddělené zrno je u mlátiček Case IH Axial-Flow® separováno na síta efektivní odstředivou silou, která je až 40x větší než gravitační síla u konvenční technologie. A hlavně je maximálně šetrná k zrnu.

Snadnou výměnou separačních modulů lze přizpůsobit kombajn Case IH Axial-Flow® pro jakoukoliv plodinu, rychle, bez velké námahy. Kombajn si navíc u všech plodin zachovává dvě hlavní vlastnosti – maximální výkonnost a vysoká kvalitu sklizeného materiálu.

EARLY BIRD: Předsezónní nabídka kombajnů CASE IH.
EARLY BIRD: Předsezónní nabídka kombajnů CASE IH.

V Case IH vidí šetrnost ke sklizenému zrnu jako jednu ze zásadních vlastností, se kterou vám sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow® pomohou zefektivnit vaše hospodaření. Od řady farmářů získáváme pozitivní zpětnou vazbu. Určité plodiny jako je sladovnický ječmen, sója nebo osiva, již uživatelé technologie Case IH Axial-Flow® nechtějí jinými stroji sklízet.

Zvažujete nákup sklízecí mlátičky CASE IH? Při objednávce do 31. 1. 2023 garantuje prodejce AGRI CS dodání na sezónu 2023. Navíc si můžete ke každému stroji Case IH Axial-Flow® vybrat jeden z výhodných bonusů dle vlastního výběru. Zde najdete více o akci EARLY BIRD: Předsezónní nabídka kombajnů CASE IH.