Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.6. – svátek slaví Ivan

DV Polanka nad Odrou: do letošní sklizně s vlastními kombajny

Zveřejněno: 19. 5. 2023

Družstvo vlastníků – Polanka nad Odrou hospodaří na 1 500 ha zemědělské půdy. Před pěti lety se družstvo rozhodlo pro významnou změnu v oblasti technologie sklizně plodin a zakoupilo sklízecí mlátičku s axiálním způsobem výmlatu Case IH Axial-Flow. A od letošního roku budou všechny pozemky sklízet už dvě axiální sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow. Stroje dodala společnost BV-Technika, a. s., se kterou družstvo spolupracuje již od jejího vzniku v 1994.

Sklízecí mlátička Case IH Axial-Flow 7240 s kukuřičným adaptérem CAPELLO DIAMANT.

Družstvo vlastníků – Polanka nad Odrou se zabývá pěstováním celého sortimentu plodin, které se na Ostravsku běžně vyskytují. Jde především o pšenici (400 ha), ječmen ozimý (100 ha), řepku (150 ha), cukrovou řepu (150 ha), kukuřici na zrno i siláž (250 ha) a pro potřeby živočišné výroby také vojtěšku a travní porosty.

Živočišná výroba je zaměřena na chov 430 kusů dojného skotu. Pět milionů litrů mléka je dodáváno do mlékárny ve Valašském Meziříčí. Chov prasat byl loni z ekonomických důvodů ukončen. Chod družstva zajišťuje třicet pět zaměstnanců na dvou střediscích. Hlavní středisko mechanizace a sklady se nachází v Polance nad Odrou u Ostravy, na okraji tohoto městského obvodu pak druhé středisko určené pro chov skotu. Největší část pozemků se nachází v katastru Polanky nad Odrou, Jistebníku, Nové Bělé a Studénky.

„Družstvo spolupracuje s spolupracuje s BV-Technikou již skoro třicet let a v posledních letech velmi intenzívně.”
Ing. Vít Suder, ekonom v DV Polanka nad Odrou

Družstvo hospodaří v oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 256 metrů, s úhrnem ročních srážek 713 mm. Hlavní půdní zastoupení tvoří hlinité a písčitohlinité půdy. Na orné půdě družstvo uplatňuje kombinaci orby a minimalizačního zpracovaní půdy – vhodný postup volí podle aktuálních podmínek a stavu pozemků. Do budoucna se v družstvu chtějí zabývat otázkou půdoochranných technologií. Líbí se jim myšlenka pásového zpracování půdy a setí. Dále v družstvu již absolvují osvětu v oblasti používání výnosových map a variabilního hnojení.

Využívají k hospodaření mimo jiné techniku dodanou společností BV-Technika sídlící přímo naproti střediska v Polance nad Odrou. „Družstvo spolupracuje s spolupracuje s BV-Technikou již skoro třicet let a v posledních letech velmi intenzívně. S vedením společnosti se znám od dětství. Spolupráce už probíhá dlouhá léta a je na přátelské úrovni. Oceňuji, že tam pracují solidní lidé. Když se s nimi něco domluví, tak to dodrží,“ uvedl ekonom družstva Ing. Vít Suder s tím, že posledních pět let se snaží ročně do nové zemědělské techniky investovat dvacet milionů korun.

Přechod z vytřásadlové na axiální technologii výmlatu byl bezproblémový

Před pěti lety se družstvo rozhodlo pro významnou změnu v oblasti technologie sklizně plodin. Dlouhá léta provozovalo tangenciální (vytřásadlovou) sklízecí mlátičku, kterou ve žních doplňovaly mlátičky zemědělských služeb. Družstvo v té době sklízelo velké množství zrnové kukuřice. Požadavkem při výběru nové sklízecí mlátičky tak byla schopnost kvalitně sklízet zrnovou kukuřici a pohon všech kol. Ze dvou adeptů vyhrála axiální sklízecí mlátička Case IH Axial-Flow 7240 s žací lištou o záběru 9 metrů. Pro tento typ stroje se vedení družstva rozhodlo jednak z důvodu šetrného zacházení se všemi sklízenými plodinami, hlavně při sklizni kukuřice a ječmene, a jednak kvůli pozitivní zkušenosti se servisem, přístupem a dodávkou náhradních dílů ze strany BV-Techniky.

Vít Suder též uvedl, že přeškolení obsluh na Case IH s axiální technologií výmlatu byl bezproblémový a perfektní. Řidiči nejprve absolvovali školení v Hustopečích ve společnosti AgriCS a následně druhé školení v Polance nad Odrou v BV-Technice. První sklizňovou sezónu s novým strojem byla obsluze navíc plně k dispozici pracovnice technické podpory z Case IH.

Přeškolení obsluh na Case IH s axiální technologií výmlatu byl bezproblémový a perfektní.
Přeškolení obsluh na Case IH s axiální technologií výmlatu byl bezproblémový a perfektní.

Družstvo pátým rokem pěstuje sóju. Její sklizeň zajišťovaly podniky zemědělských služeb. Družstvo se však rozhodlo být i v tomto samostatné a nečekat na poskytovatele služeb. Byla proto pořízena druhá sklízecí mlátička, a to Case IH Axial-Flow 7250. Stroj byl zvolen na základě kladných zkušeností s první mlátičkou Case IH, k této sklízecí mlátičce byla pořízena opět devítimetrová žací lišta, tentokrát pásová MacDon. Tento adaptér mimo standardního použití v obilovinách je nepřekonatelný při sklizni sóji nebo polehlých porostů různých plodin, kde dosahuje špičkového výkonu a kvality práce. Vít Suder u něj oceňuje právě rychlost sklizně i v polehlém obilí – během sklizně došlo ke snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonnosti ve srovnání s konvenčním adaptérem. Sklizeň potřebného množství slámy pro živočišnou výrobu zajišťují také stroje Case IH a to souprava traktoru Case IH CVX 1190 a lisu Case IH LBX 422 R. Již k první sklízecí mlátičce BV-Technika též dodala osmiřádkový adaptér pro sklizeň CAPELLO DIAMANT.

Zemědělské stroje od BV-Techniky

BV-Technika také během let do družstva dodala celou linku pro sklizeň pícnin značky Krone: čtyři žací stroje (čelní nesené, zadní žací stroje a trojkombinaci). Obracení píce zajišťuje jedenáctimetrový obraceč a její shrnování do řádků dva čtyřrotorové shrnovače.

Společnost dodala i manipulační techniku, konkrétně tři teleskopické manipulátory a jeden kloubový nakladač JCB zajišťující nejtěžší manipulace s materiálem. V živočišné výrobě nachází uplatnění kloubové nakladače Schäffer a k nim přibude v nejbližší době další již celkem třetí.

Již k první sklízecí mlátičce Case IH Axial-Flow BV-Technika též dodala osmiřádkový adaptér pro sklizeň CAPELLO DIAMANT.
Již k první sklízecí mlátičce Case IH Axial-Flow BV-Technika též dodala osmiřádkový adaptér pro sklizeň CAPELLO DIAMANT.

V kategorii traktorů družstvo vsadilo opět na značku Case IH, konkrétně na dva modely Case IH Vestrum 120 (do živočišné výroby), Case IH Puma (pro postřikovač) a Case IH Magnum pro tahově náročné práce na poli. Traktory jsou vybaveny satelitní navigací Case IH, kterou chce družstvo brzy využívat na všech strojích. Družstvo provozuje vlastní RTK stanici.

Z dodaných strojů BV-Technikou stojí za zmínku i dvě rozmetadla Rauch, cambridge válce českého výrobce SMS CZ a lis EURO BAGGING. Vedení družstva plánuje pořídit i luční brány einbock. Lisování slámy obstarává lis Case IH na hranaté balíky o rozměru 120x80 cm.

Družstvo potřebuje ročně zapravit do půdy 12 000 m3 kejdy, polovinu na jaře, druhou polovinu na podzim. Tento proces pro družstvo zajišťují z části zemědělské služby. K samojízdnému aplikátoru družstvo posílá dvě vlastní přívozní cisterny. Jedna souprava je složena z traktoru a cisterny Garant Kotte o objemu 20 m3, kterou dodala rovněž BV-Technika. Cisterna je kromě návozu kejdy k aplikátoru využívána i k samotné aplikaci kejdy na pole nebo louku. Proto je vybavena tříbodovým závěsem pro diskový a radličkový aplikátor.