TECNOMA - Ultimátní přesnost postřiku
Dnes je 29.1. – svátek slaví Zdislava

Nejstarší automatický přihrnovač krmiva Lely Juno v Česku pracuje dodnes

Zveřejněno: 19. 1. 2023

Automatické přihrnovače jsou moderním trendem v usnadnění, modernizaci a automatizaci zemědělství. Jsou schopny častěji a při menších nákladech na mechanickou i fyzickou práci přihrnovat krmivo. Častější přihrnování v určitých intervalech příznivě působí na zvýšení dojivosti. Téměř čtrnáctileté zkušenosti s provozem automatického přihrnovače Lely Juno mají v Družstvu vlastníků Police nad Metují.

Lely Juno je baterií poháněný přihrnovač krmiv vybaven energeticky úsporným elektromotorem.

Družstvo vlastníků Police nad Metují (DV Police nad Metují) se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod. Hospodaří na 800 hektarech. Na ornou půdu připadá 350 hektarů, zbytek tvoří louky. Podnik pěstuje řepku, ječmen, pšenici, oves, triticale, kukuřici, trávy na orné půdě a luskovino obilní směsky. Oves bude od 2023 nahrazen úhorem. Zabývá se převážně produkcí mléka v rámci chovu českého strakatého a holštýnského skotu. Čtyři sta kusů skotu a k tomu odpovídající počet mladého dobytka je soustředěno v jednom středisku ve dvou stájích. V živočišné výrobě je zaměstnáno deset lidí. Dobytek je krmen senáží, kukuřičnou siláží a jadrnou směsí vyrobenou ve vlastní automatické míchárně.

V prosinci roku 2008 byla postavena nová stáj, a tak před vedením podniku stálo rozhodnutí, jak technicky vyřešit přihrnování krmiva. Je obecně známo, že zhruba po dvou až třech hodinách po zakrmení na krmný stůl se krmivo dostává mimo dosah krav a je nutné jeho přihrnování. Stálá dostupnost krmiva pro dojnice vede ke zvýšenému příjmu sušiny a tím ke zvýšené mléčné užitkovosti. Častější přihrnování se navíc pozitivně projevuje na celkovém zdraví zvířat. Hlavní výhodou je, že stálá dostupnost krmiv stimuluje pohyb krav a vede k vyššímu příjmu sušiny, zvláště v noci. Zároveň se sníží množství zbytků krmiva. Pravidelné přihrnování krmiva po celý den zlepšuje pohyb krav a poskytuje krmivo 24 hodin denně.

Zleva – Předseda družstva Ing. Petr Šrámek a ekonom Ing. Ludvík Doležal.
Zleva – Předseda družstva Ing. Petr Šrámek a ekonom Ing. Ludvík Doležal.

Vedení podniku původně zvolilo ruční přihrnování krmiva. Pracovníci si práci ve stáji však všemožně ulehčovali, a tak šlo o nejméně efektivní způsob. Uvažovalo se také o použití stroje s přihrnovací pneumatikou. Pneumatika se samovolně otáčí a tím má menší odpor, zároveň rotací přihrnuje krmivo k zábraně.

Lely Juno v DV Police nad Metují prokazuje maximální spolehlivost. Přihrnovač pracuje nepřetržitě skoro čtrnáct let.
Lely Juno v DV Police nad Metují prokazuje maximální spolehlivost. Přihrnovač pracuje nepřetržitě skoro čtrnáct let.

Petra Šrámka, předsedu družstva, zaujal prospekt s automatickým přihrnovačem Lely Juno. Přihrnovač ho zaujal natolik, že jej v roce 2009 pořídil od společnosti Agropartner Soběslav. Přihrnovač ve stáji pracuje dodnes. Investice do stroje se vrátila do půl roku. Petr Šrámek uvedl, že se díky používání automatického přihrnovače Lely Juno zvýšila dojivost o půl litru denně. S instalací robota ve stáji nebyl žádný problém.

Úsporný a nenáročný přihrnovač krmiva Lely Juno

Lely Juno je baterií poháněný přihrnovač krmiv vybaven energeticky úsporným elektromotorem. Petr Šrámek si pochvaluje jeho jednoduchost. Používá totiž jen pasivně otáčený buben (princip pasivního odvalování). Jeho základ tvoří těžký blok, který mu dává dostatečnou hmotnost, aby se neodstrkoval od krmiva, ale aby ho přihrnul. Otáčející se plocha na spodní části přihrnovače dopravuje krmivo ke krmné zábraně, zatímco stroj jede rovně. Stroj je naprogramován podle požadavků zootechnika a při každé další jízdě jede blíže k zábranám. Přihrnovač je poháněn dvojicí elektromotorů připojených přes převodovku na dvě hnaná kola. Stabilitu zajišťuje třetí nehnané otočné kolečko. O zdroj energie se stará dobíjecí baterie. Dobíjení probíhá v dokovací stanici, kde je robot parkován, pokud nepřihrnuje. Řízení směru u nejstaršího robota v Česku určuje laserový paprsek (pohybuje se podle horní části hrazení). Systém si pracovníci dílen výroby namontovali na přihrnovač svépomocí. Směr pohybu u nejnovějších přihrnovačů Lely Juno určuje gyroskop a ultrazvuk. Na trase se také robot řídí podle ujeté vzdálenosti podle senzoru na zadních kolech a resetovacími body ve stáji, což jsou kovové lišty v podlaze a nabíjecí stanice. Programování přihrnovače se provádí speciálním manuálním ovladačem dodávaným výrobcem. Přihrnovač je také osazen zařízením, které je schopno zabránit škodám na zařízení stáje, samotném robotu, a hlavně poranění ustájeného dobytka.

O zdroj energie se stará dobíjecí baterie. Dobíjení probíhá v dokovací stanici, kde je robot parkován, pokud nepřihrnuje.
O zdroj energie se stará dobíjecí baterie. Dobíjení probíhá v dokovací stanici, kde je robot parkován, pokud nepřihrnuje.

Stroj Lely Juno přihrnuje permanentně krmivo ke krmné zábraně, takže krávy tak nemají možnost jej selektovat. Výsledkem je ve dne i v noci dostupné krmivo stálé kvality. Výhoda tohoto stroje také spočívá v usnadnění práce, snížení počtu potřeby zaměstnanců ve stáji a dále také nenarušování stájového prostředí hlukem a výfukovými plyny, jako je tomu u mechanizačních prostředků se spalovacími motory. Všechny tyto faktory mohou mít opět výrazný vliv na welfare zvířat, jejich užitkovost a zdravotní stav.

Lely Juno v DV Police nad Metují prokazuje maximální spolehlivost. Přihrnovač pracuje nepřetržitě skoro 14 let. Za tu dobu najel téměř 10 000 kilometrů. Za celou dobu proběhla třikrát výměna koleček, jednou výměna rozbitého krytu a dvakrát baterie.