Kubota zemědělská technika
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

S technikou Pöttinger lze zvládnout sklizeň ve dvou krocích

Zveřejněno: 13. 3. 2023

Rodinná farma v Boleboři na Chomutovsku hospodaří od roku 1997. Významným pomocníkem na farmě je technika Pöttinger, a to již od roku 2005. Až do současnosti pořídili celkem 23 strojů Pöttinger na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Hodně z nich je stále v provozu.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou Pöttinger IMPRESS 3160 VC PRO.

Rodinná farma v Boleboři na Chomutovsku hospodaří od roku 1997. Zakladatelem byl Miroslav Hlaváček, o pár let později se přidal a farmu převzal jeho syn Jan Hlaváček. Oblasti kolem Chomutovska s nadmořskou výškou okolo 600 metrů jsou ideální pro chov masného skotu, proto od počátku je hlavním zaměřením farmy živočišná výroba. Základní stádo plemene hereford čítá 150 krav a v letošním roce založili menší stádo plemene limousine.

Rostlinná výroba slouží v prvé řadě na výrobu kvalitních objemných krmiv pro skot. Na 180 ha orné půdy pěstují převážně obiloviny, z nichž 80 % je tržní produkce, dále vojtěšku a letos kvůli obměně plodin zařadili do osevního postupu také řepku. Trvalých travních porostů sklízejí okolo 370 ha. „Děláme také služby,“ dodal Jan Hlaváček. „Převážně sklizeň pícnin v naší oblasti plus podle zájmu služby v lesní prvovýrobě, jako je rekultivace, zakládání školek a jejich provoz.“ Významným pomocníkem na farmě v Boleboři je technika Pöttinger, a to již od roku 2005. Až do současnosti pořídili celkem třiadvacet strojů na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Hodně z nich je stále v provozu.

„První byl shrnovač Pöttinger EUROTOP 421 A, potom jsme přikupovali stroje skoro každý rok, hlavně linky na sklizeň pícnin. Některé starší stroje jsme již vyměnili za nové s větším záběrem a vyšší výkonností,“ říká farmář.

Z žacích strojů je v provozu nejnovější nesený diskový Pöttinger NOVACAT 302 CF se šnekovým dopravníkem CROSS FLOW, který pracuje v kombinaci s čelním žacím strojem Pöttinger NOVACAT 301 F APLPHA MOTION. Šnekový dopravník CF je hospodárná varianta pro tvorbu řádku. Urychluje sklizeň díky menšímu počtu operací a tím i lidí. Úsporu přináší i agregace s traktorem o výkonu jen 100 koní a nízká spotřeba opotřebitelných dílů. Za sezonu poseče tato kombinace zhruba polovinu z celkově sklízených asi 300 ha. V provozu je na farmě ještě zadní diskový žací stroj Pöttinger NOVADISC 350 s bočním zavěšením a další dva zadní diskové žací stroje Pöttinger NOVADISC 225, které však kvůli suchu a menšímu množství hmoty letos na sklizeň nevyužili. Žací stroje jsou podle farmáře energeticky nenáročné, v horských podmínkách jsou provozně spolehlivé a s minimálními nároky na údržbu.

Detail šnekového dopravníku u žacího stroje Pöttinger NOVACAT 302 CF, který umožňuje sklizeň ve dvou krocích.
Detail šnekového dopravníku u žacího stroje Pöttinger NOVACAT 302 CF, který umožňuje sklizeň ve dvou krocích.

Píci podle potřeby obrací jedenáctimetrový Pöttinger HIT 10.11 T, který v příznivých podmínkách zvládne za den 50 ha. Ze shrnovačů se osvědčil dvourotorový středový Pöttinger TOP 762 C pro tvorbu rovnoměrného a vzdušného řádku. V roce 2022 pořídili dvourotorový stranový shrnovač Pöttinger TOP 662, dobře přizpůsobitelný práci na svazích. „Posečený materiál nám loni usychal hned za žacími stroji, takže obraceče jsme zapojili minimálně. Ale třeba loni jsme obraceli 300 ha. Na obracení a shrnování stačí slabší traktory, nový shrnovač Pöttinger TOP 662 zvládne kvalitní práci s traktorem o výkonu 50 koní i v obtížných podmínkách. Co se týká sečení, obracení a shrnování, za ty roky máme všechno kolem pícnin vyzkoušené. Předloni jsme urychlili sklizeň senáže žacím strojem s řádkováním pomocí šnekového dopravníku a letos jsme linku doladili zakoupením lisu v kombinaci s ovíječkou. Opět jsme uspořili čas a jednoho člověka. V současnosti mám 5 zaměstnanců, z nichž 3 pracují v živočišné výrobě a 2 se pohybují kolem rostlinné výroby. Sám také pracuji s technikou na poli,“ uvedl Jan Hlaváček.

Nesený diskový žací stroj Pöttinger NOVADISC 350 s pracovním záběrem 3,46 metru při sklizni pícnin.
Nesený diskový žací stroj Pöttinger NOVADISC 350 s pracovním záběrem 3,46 metru při sklizni pícnin.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou Pöttinger IMPRESS 3160 VC PRO se umí výborně přizpůsobit různým podmínkám sklizně a bezpečně ukládá balíky ovíjené do sítě nebo do fólie i na velkých svazích. Použitím maximálního počtu 32 nožů lze dosáhnout nejkvalitnější řez až k okraji balíku a délku řezanky 3,6 cm. Stranově výsuvný nosník nožů EASY MOVE je na trhu jedinečný a umožňuje jednoduše a rychle nože vyměnit. Lis optimálně zhutní jakýkoli lisovaný materiál do balíků o různém průměru, ať už senáže a slámy tvrdé jako kámen nebo ponechá vzdušné jádro pro vydýchání sena, aby chovatel získal co nejkvalitnější objemné krmivo. „Tři čtvrtiny plochy pícnin jsme letos sklízeli novým lisem. V agregaci s traktorem o výkonu 170 koní zpracoval balíky sena i senáže. Oceňuji jeho vysokou variabilitu, můžeme si zvolit hmotnost a velikost balíků, balení do sítě nebo do fólie, řezat na 32, 16 nebo jen 6 nožů. Vojtěšku jsme letos řezali s polovinou nožů. Vyloženě krátká řezanka není pro skot to nejlepší, zvířata pak mají problémy při zažívání,“ říká zkušený farmář a pochvaluje si, že letošní sklizeň proběhla pouze ve dvou krocích. „Sečení se šnekovým dopravníkem do řádků a pak jel přímo lis. Ve dvou lidech jsme dokázali v krátké době sklidit neskutečné množství hektarů. S žací kombinací nebyl problém sklidit i v náročnějších kopcích 20 hektarů za den. Lis by měl letos udělat celkem asi 2 900 balíků,“ dodal.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou Pöttinger IMPRESS 3160 VC PRO je vybavený obvodovým fóliovým vázáním, které více stlačí vnější vrstvu hmoty, což zajišťuje mj. tvarovou stabilitu balíku.
Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou Pöttinger IMPRESS 3160 VC PRO je vybavený obvodovým fóliovým vázáním, které více stlačí vnější vrstvu hmoty, což zajišťuje mj. tvarovou stabilitu balíku.

Na farmě opustili senážování do žlabu, kde bývaly ztráty krmiva minimálně dvacet procent. Ve fólii je zkrmitelnost senáže stoprocentní. Do fólie balí také 40 % slámy, aby v zimním období měla telata po narození čistou a suchou podestýlku. Balit slámu do fólie plánují i ve službách, umožní to přepravu na větší dojezdové vzdálenosti bez ohledu na deštivé počasí. Farmáře překvapila velká hmotnost lisu, a přitom jeho obratnost v terénu. „Tím, že má lis nízké těžiště a tandemovou nápravu, je při práci stabilní, udrží se na jakémkoli kopci a neuhýbá do strany,“ podotkl spokojeně. Chválí také centrální mazání hlavních ložisek a řetězů, takže obsluha ušetří denně hodně času. Provoz lisu nastavuje a ovládá na velké obrazovce terminálu ISOBUS a pomocí kamer má pod kontrolou, že lis opustí jen pečlivě zabalený a kompletní balík. Do budoucna uvažuje, že stroj vybaví ještě dalšími kamerami, aby vizuálně dohlížel na všechny pracovní operace z kabiny traktoru. V této souvislosti se Jan Hlaváček nezapomněl zmínit o vstřícné komunikaci s pracovníky servisního střediska společnosti Agrozet České Budějovice v Chomutově při seznamování se s ovládáním a seřizováním nového lisu.

Soukromý zemědělec Jan Hlaváček hospodaří v Boleboři na Chomutovsku. Na snímku je s pracovníky střediska v Chomutově společnosti Agrozet České Budějovice s Peterem Barcou (vpravo) a Ing. Tomášem Cinkou (vlevo).
Soukromý zemědělec Jan Hlaváček hospodaří v Boleboři na Chomutovsku. Na snímku je s pracovníky střediska v Chomutově společnosti Agrozet České Budějovice s Peterem Barcou (vpravo) a Ing. Tomášem Cinkou (vlevo).

Zkušenosti s technikou od firmy Pöttinger a dostupnost servisního zázemí a náhradních dílů rozhodovaly o pořizování strojů nejen na sklizeň pícnin, ale také na zpracování půdy a setí. Na farmě Boleboř využívají diskový podmítač Pöttinger TERRADISC 5001 T s pracovním záběrem 5 metrů. Po sklizni s ním dělají mělkou podmítku do 10 cm, podle podmínek přípravu pozemků před setím a využívají ho při obměně trvalých travních porostů. S traktorem o výkonu 170 koní za sezonu zpracuje kolem 150 ha.

„Máme různé typy půd, od písčitých, jílovitých až po kamenité, a přesto je opotřebení strojů Pöttinger nízké. Výměna opotřebitelných dílů je snadná, stejně jako běžná údržba. A to je hospodárnost a efektivita, kterou vítám,“ zdůraznil Jan Hlaváček a podotkl, že přínos spolehlivé a výkonné techniky spočívá jednak v úspoře pracovních sil, protože každá pracovní síla představuje náklady, a také v úspoře dalších provozních nákladů na všechny pracovní operace. Například po přípravě pozemku diskovým podmítačem může jet secí stroj Pöttinger TERRASEM R3 s pracovním záběrem 3 metry. Seje všechny plodiny na orné půdě, to je kolem 150 ha. Průměrná spotřeba u traktoru s diskovým podmítačem Pöttinger TERRADISC 5001 T je 5 až 6 litrů nafty na hektar při pracovní rychlosti 8 až 14 km/h, podle typu půd a náročnosti terénu. Spotřeba se secím strojem Pöttinger TERRASEM R3 se pohybuje kolem 8 až 9 litrů na hektar při pracovní rychlosti 8 až 12 km/h.

Na podzim zpracovává asi 50 ha výměry orné půdy otočný čtyřradličný nesený pluh Pöttinger SERVO 35 S NOVA, který zapravuje také hnůj.

S univerzálním secím strojem Pöttinger TERRASEM R3 se záběrem tři metry sejí na farmě všechny plodiny na orné půdě. Ročně zaseje kolem 140 až 150 ha a bez problémů pracuje i s traktorem o výkonu 120 k.
S univerzálním secím strojem Pöttinger TERRASEM R3 se záběrem tři metry sejí na farmě všechny plodiny na orné půdě. Ročně zaseje kolem 140 až 150 ha a bez problémů pracuje i s traktorem o výkonu 120 k.

Stroje Pöttinger na farmě Boleboř a rok jejich pořízení:

 • Shrnovač Pöttinger EUROTOP 421 A – rok 2005

 • Obraceč Pöttinger EUROHIT 69 AZ – rok 2006

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 265 H ED – rok 2006

 • Shrnovač Pöttinger EUROTOP 651 – rok 2006

 • Senážní vůz Pöttinger EUROPROFI 5000 L – rok 2008

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 266 F – rok 2008

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 305 H ED – rok 2008

 • Shrnovač Pöttinger EUROTOP 651 – rok 2010

 • Secí stroj Pöttinger TERRASEM R3 – rok 2010

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 265 H – rok 2011

 • Žací stroj Pöttinger NOVADISC 350 – rok 2013

 • Obraceč Pöttinger HIT 10.11 T – rok 2013

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 F ALPHA – rok 2014

 • Žací stroj Pöttinger NOVADISC 350 – rok 2014

 • Shrnovač Pöttinger TOP 762 C – rok 2014

 • Žací stroj Pöttinger NOVADISC 225 – rok 2016

 • Žací stroj Pöttinger NOVADISC 225 – rok 2017

 • Pluh Pöttinger SERVO 35 S NOVA – rok 2017

 • Podmítač Pöttinger TERRADISC 5001 T – rok 2019

 • Shrnovač Pöttinger TOP 461 A TOPTECH PLUS – rok 2019

 • Žací stroj Pöttinger NOVACAT 302 CF – rok 2021

 • Lis s ovíječkou Pöttinger IMPRESS 3160 VC PRO – rok 2022

 • Shrnovač Pöttinger TOP 662 – rok 2022