Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 19.6. – svátek slaví Leoš

Za novinkami firmy Väderstad do Švédska

Zveřejněno: 6. 6. 2024

Švédská firma Väderstad vedle svého výrobního závodu provozuje vlastní farmu, kde probíhá testování nových strojů a vyhodnocování dosažených výsledků s nimi. V rámci exkluzivního tiskového dne pro vybraná média výrobce představil celý svůj sortiment techniky na zpracování půdy a setí, přičemž šest strojů se ukázalo novinářům při práci na poli.

Secí stroje Väderstad.

Aktuální zemědělská produkce vyžaduje pokročilejší techniku a vyšší kvalitu práce při obdělávání půdy. Stále častěji je nutné investovat do moderních technologií splňujících vysoké standardy pro současné zemědělské stroje. To zvyšuje i nároky na vývoj a konstrukci zařízení pro obdělávání půdy.

Diskový podmítač Väderstad Carrier 925 pro boj s odolnými plevely

Při zpracování půdy lze využít mnoho moderních podmítacích strojů. Výhodou diskových podmítačů je vysoká plošná výkonnost při podmítce nebo při opakovaném mělkém kypření půdy. Vysoká výkonnost je podmíněna pojezdovou rychlostí při práci. Ve výbavě podmítačů jsou většinou drobící a utužovací válce, takže není nutné zařazovat po podmítce její ošetření v samostatné operaci.

Od ostatních podmítačů Väderstad Carrier se nový model odlišuje třemi řadami disků namísto dvou.
Od ostatních podmítačů Väderstad Carrier se nový model odlišuje třemi řadami disků namísto dvou.

Podmítač může být účinným nástrojem v boji proti rezistentním plevelům. Výskyt odolných plevelů se ve světě navyšuje, přičemž nástrojů pro jejich likvidaci není mnoho. Odpovědí firmy Väderstad na tento problém je nový diskový podmítač Väderstad Carrier 925, který nám byl jako první prakticky předveden na poli. Od ostatních podmítačů Väderstad Carrier se odlišuje třemi řadami disků namísto dvou. První a třetí řada disků je uspořádána symetricky. Rozteč mezi disky činí 8,3 cm namísto 12,5 cm. Snížením rozteče mezi disky se výrazně zvyšuje intenzita zpracování půdy, tvorba jemné ornice a promíchání rostlinných zbytků v ornici. Díky tomu se zvýší klíčivost plevelů a semen rostlin, jež je pak možné zlikvidovat během druhého přejezdu po pozemku před založením nového porostu plodin a vytvořit tak zdravé seťové lůžko. S využitím disků typu CrossCutter Disc je podmítač určen pro velmi mělké zpracování půdy.

Podmítač Väderstad Carrier 925 bude k dispozici zatím s pracovním záběrem 9,25 metru a později přibydou další verze. Podmítač může být osazen pryžově odpruženými 450 mm disky CrossCutter nebo CrossCutter Aggressive. Každý disk je vyroben z vysoce kvalitní švédské oceli v továrně na originální díly Väderstad Components. Disk CrossCutter provádí kultivaci a intenzivní míchání ve velmi malé pracovní hloubce 2 až 3 cm. Přemisťuje tak méně zeminy než běžný disk. Dokáže pracovat i při rychlosti 20 km/h. Při zpracování půdy v hloubce 0 až 3 cm nedochází k hlubokému promíchávání zbytků krycích plodin s půdou. Agresivnější provedení disku představuje CrossCutter Aggressive s naostřenými zářezy TrueCut, které zajišťují vyšší penetrační schopnost v náročných polních podmínkách. Disk dokáže spolehlivě přeříznout stébla kukuřice, slunečnice a řepky – rychleji se pak rozkládají. 450 mm disk CrossCutter Aggressive má pracovní hloubku 2 až 3 cm. Hloubku lze snadno nastavit z kabiny traktoru za provozu.

Během praktických ukázek byl stroj Väderstad Carrier 925 vybaven zadním válcem Single SteelRunner s agresivním profilem, který drtí hroudy a zajišťuje rovnoměrné utužení v celé pracovní hloubce. SteelRunner se uplatní nejlépe na středně těžkých až těžkých půdách a na hroudovitých polích. Jeho škrabky udržují ocelový pěch čistý.

Z pracovní do přepravní polohy se podmítač Väderstad Carrier 925 uvádí tak, že je zapotřebí nejprve zvednout pracovní sekce a posléze je sklopit úplně dozadu, popojet s traktorem pomalu dopředu, načež se pak křídlové sekce sklopí dozadu. Křídlové sekce se automaticky uzamknou a podmítač je připraven k přepravě. Každá strana podmítače má dvě kola sloužící výhradně pro přepravu stroje. Na souvrati se pouze zvedne disková sekce a stroj pojíždí po zadním válci.

Radličkový kypřič Väderstad Cultus 300 HD ve třímetrovém provedení

Druhým předvedeným strojem byl radličkový kypřič Väderstad Cultus 300 HD. Písmena HD značí, že má stroj robustní slupice s uvolňovací silou 680 kg. Kypřič Väderstad Cultus 300 HD má zcela nový kratší rám navržený tak, aby zvýšil výkonnost a pracovní životnost na poli. Radličky kypřiče jsou uchyceny na rámu stroje ve třech řadách. Úzké kypřící radličky slouží pro intenzivní prokypření půdy do hloubky až 30 cm. Hloubka zpracování půdy se pohodlně nastavuje hydraulicky z kabiny traktoru. Pro práci v kamenitých a mělkých půdách je kypřič vybaven slupicemi s jištěním proti přetížení při najetí na pevnou překážku. U kypřiče je uplatněno jištění slupic horizontálními vinutými pružinami. V okamžiku, kdy dochází k překonávání překážky a návratu slupice do výchozí polohy, působí na pružinu největší rázy. Na slupici během překonávání překážky působí pořád stejná síla a celý proces je plynulý. Slupice se po překonání překážky rychle vrací do výchozí polohy.

Úzké kypřící radličky slouží pro intenzivní prokypření půdy do hloubky až 30 cm.
Úzké kypřící radličky slouží pro intenzivní prokypření půdy do hloubky až 30 cm.

Kypřič Väderstad Cultus 300 HD lze vybavit celou řadou vysoce kvalitních hrotů a odhrnovaček MixIn. Tato odhrnovačka odhazuje materiál dopředu. Když materiál dopadne na zem, prochází znovu radličkami, což zdvojnásobuje účinek míchání a drcení. Dopředný pohyb zlepšuje také rozprostření slámy a napomáhá rovnoměrnějšímu vzcházení plodin.

Za radličkami se nachází sekce s urovnávacími disky, které půdu urovnávají před zpětným utužením zadním válcem. Disky jsou namontovány na pryžové silentbloky a mají bezúdržbová ložiska. Co se zadních válců týče, Väderstad nabízí jednoduchý SteelRunner, jednoduchý a dvojitý SoilRunner, CageRunner nebo RubberRunner.

Kombinovaný kypřič Väderstad TopDown 500 se přizpůsobuje aktuálním podmínkám na poli

Třetím předvedeným strojem byl těžký kombinovaný kypřič Väderstad TopDown 500. Zástupci výrobce nám připomněli, že kypřiče Väderstad TopDown jsou tu s námi již 20 let. Stroj zvládá jak mělkou, tak hlubokou kultivaci během jednoho přejezdu. Je kombinací diskového kultivátoru s robustním třířadým radličkovým kypřičem. Jeho kotouče s roztečí 12,5 cm na samostatně odpružených ramenech vytvářejí jemnou zeminu krájením a mícháním svrchní vrstvy půdy. Radličky s roztečí 27 cm pak zeminu nakypří a zamíchají se zbytky rostlin do pracovní hloubky až 30 cm. Urovnávač a pěch ve dvou koncových pracovních zónách pak zpracování dokončí a zajistí urovnaný a plně utužený povrch. Je-li Väderstad TopDown vybaven přihnojovací soupravou, může během zpracování půdy také aplikovat hnojivo. Kypřič je také možné vybavit výsevním zařízením Väderstad BioDrill 360, které umožňuje rychlý výsev drobnosemenných rostlin, například řepky olejné, krycích plodin nebo meziplodin.

Kypřiče Väderstad TopDown jsou tu s námi již 20 let.
Kypřiče Väderstad TopDown jsou tu s námi již 20 let.

Kypřič Väderstad TopDown lze nově vybavit jednotkou Gateway, senzory a vylepšenou elektronikou. Tím se otevírá možnost získat plnou kontrolu nad strojem prostřednictvím řídicího systému Väderstad E-Control na bázi iPadu a také ovládat stroj prostřednictvím terminálu ISOBUS v traktoru. K dispozici je systém E-Services umožňující automaticky ovládat funkce stroje na základě předpisových map pole. To znamená, že farmář může před výjezdem na pole naprogramovat, jak se mají jednotlivé pracovní prvky – (disky, radličky, urovnávače a pěch) chovat na konkrétních místech pole, například na základě typu půdy nebo vlastností pole. Stačí předpisovou mapu pole vložit do ISOBUS terminálu traktoru, který se pak připojí k systému Väderstad E-Control a převezme kontrolu nad strojem. Systém stroj nastavuje prostřednictvím sítě senzorů a inovované hydrauliky a elektroniky, přičemž vyžaduje určitou pravidelnou kalibraci pro přesné ovládání hloubky, jak se kov opotřebovává. Proces kalibrace zahrnuje ruční nastavení stroje v místě, kde se radličky dotýkají země, a zaznamenání hodnot do ovládacího terminálu. Automatické nastavení stroje podle podmínek na poli přináší zvýšení pracovní rychlosti, snížení opotřebení dílů, úsporu nafty a zlepšení stavu půdy.

Pokud obsluha nechce, aby systém stroj Väderstad TopDown ovládal, může snadno přepnout do manuálního ovládání. Stisknutím tlačítka obsluha za jízdy nastavuje individuální pracovní hloubku nebo intenzitu práce disků, urovnávacích prstů nebo pěchů. Pro usnadnění práce na poli lze využít čtyři přednastavená tlačítka pro uložení různých konfigurací stroje. Pomocí přednastavených tlačítek si může obsluha uložit vlastní nejčastější konfigurace stroje. Například použití předvolby 1 pro standardní polní práce, předvolby 2 pro kolejové řádky, předvolby 3 pro náročné oblasti atd. Při změně jedné pracovní zóny se ostatní automaticky vyrovnají, aby byla zachována jejich individuálně zvolená hloubka.

Vylepšený přesný secí stroj Väderstad Tempo F 8

Čtvrtým předvedeným strojem byl přesný secí stroj Väderstad Tempo F 8 s novým elektronickým systémem WSX (s gyroskopem) s novými elektromotory a vylepšenou kabeláží. Se systémem přichází tři nové funkce zvyšující přesnost setí. První funkcí je zavedení automatické singulace osiva pro zajištění přesné singulace osiva v secím stroji Väderstad Tempo bez nutnosti ručního nastavení. Díky senzorům v každé řádkovací jednotce je výsevek průběžně monitorován a automaticky upravován na optimální nastavení. Automatická singulace šetří čas a zvyšuje produktivitu na poli. Tuto funkci ocení zejména zemědělci a poskytovatelé služeb, kteří střídají plodiny.

Secí stroj Väderstad Tempo F 8 s novým elektronickým systémem WSX (s gyroskopem) s novými elektromotory a vylepšenou kabeláží.
Secí stroj Väderstad Tempo F 8 s novým elektronickým systémem WSX (s gyroskopem) s novými elektromotory a vylepšenou kabeláží.

Nově je také k dispozici aktivní hydraulický přítlak řádkových jednotek, který zajistí přesnou hloubku setí nezávisle na stavu půdy. Systém má za úkol vždy dodržet nastavenou přítlačnou sílu řádkových jednotek a v závislosti na půdních podmínkách přidává nebo uvolňuje přítlak řádkových jednotek na půdu. Pokud například přejíždí přes lehčí oblast pole, přítlak se sníží. Pokud přesný secí stroj Väderstad Tempo F 8 vjíždí do oblasti s tvrdšími půdními podmínkami, přítlak se zvýší. Pro zajištění rychlé reakce pracuje systém s hydraulikou. Tenzometr je umístěn na táhle opěrných kol, jímž se nastavuje pracovní hloubka řádkové jednotky.

Secí stroj Väderstad Tempo F 8 může být vybaven buď aktivním hydraulickým přítlakem s jednou zpětnou vazbou a ovládáním pro celou šířku stroje, nebo individuálním aktivním hydraulickým přítlakem pro každou řádkovou jednotku. Tuto funkci lze navíc využít při tvorbě kolejových řádků. Secí stroj Väderstad Tempo je vybaven individuálním aktivním hydraulickým přítlakem pro každou řádkovou jednotku a je schopen využít tento systém k odlehčení tlaku a zvednutí jednotlivých řádkových jednotek při vytváření kolejových řádků. Aktivní hydraulický přítlak přitom spolupracuje s dynamickým systémem ubírání řádků secího stroje Väderstad Tempo. To znamená, že pro obsluhu postřikovače budou vodicí linie dobře viditelné, a to i před vzejitím porostu.

Další novinkou je zavedení kompenzace křivek zajišťující konzistentní dávkovací výkon v celé šířce secího stroje Väderstad Tempo F 8 při zatáčení. To znamená, že vnitřní řádkové jednotky v zatáčce dočasně sníží svůj výsevek (či aplikaci hnojiva, mikrogranulátu), zatímco vnější řádkové jednotky jej zvýší. Gyroskopické senzory rozpoznají, kdy se stroj otáčí, a upraví dávkovací výkon každé řádkové jednotky tak, aby byla vždy zajištěna konzistentní dávka v celé šířce secího stroje Väderstad Tempo.

Väderstad Proceed V v sériovém provedení

Pátým předvedeným strojem byl Väderstad Proceed V pro přesný výsev celé řady plodin – pšenice, ječmen, řepka olejná, cukrová řepa, hrách, kukuřice, slunečnice a mnoho dalších. Jeho sériové výroba začne na začátku roku 2025.

Väderstad Proceed V v sériovém provedení pro přesný výsev celé řady plodin.
Väderstad Proceed V v sériovém provedení pro přesný výsev celé řady plodin.

Vezmeme-li popis secího stroje Väderstad Proceed zepředu, první na řadu přichází kolový pěch. Ramena zadního závěsu traktoru se při práci nachází v plovoucí poloze. Hmotnost secího stroje působí na pěch. Díky tomu zůstává secí stroj v rovině. Jízdě po silnici a otáčení na souvrati slouží náprava umístěná v zadní části stroje. Při setí se náprava nachází ve zvednuté poloze.

První pracovní sekcí stroje Väderstad Proceed jsou předseťová kola, která mají za úkol utužit povrch půdy před provedením výsevu. Na stroji je jich 24. Počet se shoduje s počtem výsevních jednotek. Každé kolo je gumové, měkké a individuálně uchycené ke stroji. Kolo využívá hydraulickou přítlačnou sílu. Řada kol je rozdělena do sekcí – úhlový snímač detekuje polohu rámu stroje a dva proporcionální ventily nastavují přítlak pro pravou a levou sekci. Toto řešení bylo zvoleno proto, aby se při jízdě ve svahu hmotnost stroje nepřesouvala na jednu stranu a aby byla půda stejnoměrně utužena před každou výsevní jednotkou.

Hydraulické nastavení přítlaku probíhá také u jednotlivých výsevních jednotek. Za účelem zajištění kopírování pozemku musí být výsevní jednotky v rovině. Výsevní jednotky pochází z osvědčeného přesného secího stroje Väderstad Tempo. Každá výsevní jednotka u secího stroje Väderstad Tempo obsahuje malý žlutý zásobník. V případě secího stroje Väderstad Proceed tento zásobník není potřeba, protože je vybaven centrálním zásobníkem. Zásobník disponuje centrálním plněním a aerodynamickým řešením doplňování osiva. Prostřednictvím potrubí proudí osivo do malého kolektoru výsevní jednotky. Kolektor je neustále proudem vzduchu doplňován osivem z centrálního zásobníku. Výsev zajišťuje singulační přetlakový systém Väderstad PowerShoot. Tato technologie využívá tlak vzduchu pro zachování plné kontroly nad semeny po celé jejich dráze až dolů do půdy a tím eliminuje vliv gravitace, vibrací a sklonu pole. Jde o osvědčený a spolehlivý pneumatický systém bez snímačů. Každá výsevní jednotka je poháněna elektromotorem. K dispozici je tedy 24 sekcí, které se mohou v případě potřeby vypínat (v klínech na poli). Každá výsevní jednotka má snímač osiva. Ten sleduje jednotlivé vady setí – vynechávky nebo tzv. dvojáky. Nejnovější Väderstad Proceed je vybaven systémem WSX (jako nejnovější Väderstad Tempo).

Výsevní jednotka může disponovat jednořadým nebo dvouřadým kotoučem, aby bylo možné set nízké i vysoké dávky. Výsevní kotouč je plastový a má otvory pro daný druh osiva. Semeno každé plodiny má určitou velikost, proto jsou kotouče výměnné a mění se pokaždé při změně vysévané plodiny. Po opuštění krátké výsevní trubice je každé osivo přitlačeno zachytávacím kolečkem. Tím je zajištěn optimální kontakt osiva s půdou ve zvolené hloubce v celém pracovním záběru. Po dokončení výsevu je půda nad osivem načechrána hvězdicovým kolem (pro lepší vzcházení osiva a prohřátí půdy). Namísto tohoto kola může být Väderstad Proceed vybaven gumovým uzavíracím kolečkem. I před každou výsevní jednotkou může být umístěno čistící hvězdicové kolo.

Při setí obilovin má Väderstad Proceed rozteč řádků 225 nebo 250 mm. Snadnou konfigurací a rychlou výměnou výsevních kotoučů lze secí stroj přepnout na 450 nebo 500 mm pro plodiny, jako je cukrová řepa nebo řepka olejná, aby se pak opět přepnul na setí plodin, jako je kukuřice, slunečnice či bavlna s roztečí řádků 750 mm. Kvůli tomu jsou výsevní jednotky umístěny na dvou hydraulicky posuvných rámech. Podle zvolené rozteče se jednotlivé výsevní jednotky aktivují/deaktivují. Secí stroj Väderstad Proceed je schopen dynamicky nastavovat kolejové řádky. Obsluha pouze zadá do tabletu příslušné údaje a secí stroj si sám podle potřeby vypne jednotlivé výsevní jednotky tam, kde mají být kolejové řádky.

Secí stroj Väderstad Proceed V je také schopen dávkovat hnojiva (nebo směsi osiva) z čelního zásobníku (pokud je jím traktor vybaven). Dávkovací potrubí umisťuje hnojivo k osivu, do meziřádku lze umístit krycí plodinu. Standardem secího stroje Väderstad Proceed je také ISOBUS task control pro variabilní aplikaci osiva.

Väderstad Seed Hawk 600C – z Ameriky do Evropy

Šestým předvedeným strojem byl Väderstad Seed Hawk 600C. Stroj původně určený pro severoamerický trh se nyní dostane do Evropy. Vyrábí se v Americe a s výrobou se počítá i ve Švédsku. Jde o třicet let osvědčenou konstrukci stroje vyhovující požadavkům na vysokou kvalitu uložení osiva. Secí stroj si rychle oblíbili severoameričtí farmáři vyžadující minimální zpracování půdy. Současný model secího stroje obsahuje celou řadu patentovaných řešení, jako jsou secí radlička Seed Hawk, ovládání sekcí Sectional Control Technology, ovládání iCon Wireless Control System a výsevní ústrojí Fenix III.

První polní předvedení secího stroje Väderstad Seed Hawk 600C evropským novinářům.
První polní předvedení secího stroje Väderstad Seed Hawk 600C evropským novinářům.

Väderstad Seed Hawk 600C má velký zásobník se třemi komorami (2 000, 2 400 a 2 600 litrů) nabízejícími plnou variabilitu osiva a hnojiva. Využívá vysoce přesný dávkovací systém Fenix III zajišťující rovnoměrný tok produktu do secích a hnojicích botek. Stroj se ovládá pomocí řídicího systému Väderstad E-Control na bázi iPadu. Každá jednotka se skládá ze dvou radliček uchycených na paralelním závěsu s hydraulickým ovládáním přítlaku a zadním přítlačným kolem. Radličky jsou mírně posunuté, přičemž přední radlička pracuje o něco hlouběji. Tím se mezi osivem a hnojivem vytvoří bariéra, která zabraňuje spálení osiva hnojivem a zároveň umožňuje osivu včasný přístup k živinám. Rozteč radliček je 25 cm a při použití pouze pro osivo lze obě radličky nastavit tak, aby pracovaly ve stejné hloubce pro pásový výsev. Pro zajištění polní výkonnosti při setí přímo do rostlinných zbytků nebo po krycích plodinách lze radličku doplnit předřazeným diskem.