Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Case IH Axial-Flow je již v základní výbavě schopen sklízet speciální plodiny. Přesvědčili jsme se o tom, když sklízel sóju

Zveřejněno: 2. 11. 2023

12. října 2023 se nedaleko střediska společnosti BV Technika a.s. uskutečnilo praktické předvádění sklízecí mlátičky Case IH 7250 Axial-Flow při sklizni sóji. Ondřej Novotný, produktový specialista na stroje Case IH z BV-Techniky, zúčastněným představil přednosti stroje ve spojení s pásovým sklízecím adaptérem MacDon FD2.

Výnos plodiny, míra ztrát mlátičky, čistota zrna a denní výkonnost stroje při sklizni. Mlátičky Case IH Axial-Flow vynikají ve všech těchto kategoriích, a to navíc při rozumných provozních nákladech.

Představení stroje proběhlo na pozemcích společnosti DV Polanka nad Odrou. Družstvo se před 5 lety rozhodlo pro významnou změnu v oblasti technologie sklizně plodin a zakoupilo sklízecí mlátičku s axiálním způsobem výmlatu Case IH Axial-Flow. Aktuálně v podniku pracují 2 tyto stroje. Stroje dodala společnost BV-Technika, a.s., se kterou družstvo spolupracuje již od jejího vzniku v roce 1994.

Každá sklízecí mlátička Case IH Axial-Flow je již v základní výbavě schopna sklízet porosty speciálních plodin. Při sklizni sóji jsme měli možnost vidět model Case IH 7250 Axial-Flow, který měl výrobcem doporučené následující nastavení: plynulá převodovka zajišťující otáčení hlavního rotoru má 3 stupně. Nejrychlejší třetí stupeň se volí při sklizni obilovin. Druhý stupeň při sklizni olejnin a první stupeň při sklizni plodin jako je hrách, kukuřice, slunečnice a sója. A právě první stupeň byl zvolen i během předvádění. Dále bylo zvoleno 400 otáček na rotoru, mezera koše mezi 30 až 40 mm, použité koše (celek tvoří 4 páry) – silný drát, silný drát, silný vynechaný, silný vynechaný. Předsíta jsou nastavována elektricky, ventilátor může mít více než 1 150 otáček.

Axiální sklízecí mlátička Case IH Axial-Flow na rozdíl od tangenciální sklízecí mlátičky, která používá k oddělování zrn od klasu rázy a údery, k tomu využívá proces tření a separaci zrna odstředivou silou. Tento proces zajišťuje její jeden podélně umístěný rotor. Během proudění hmoty do rotoru také nedochází ke změnám v jejím toku, díky čemuž je rovněž eliminováno riziko poškozování zrn. Vedle toho má axiální mlátička vysokou průchodnost a výkonnost. Z vlastních měření společnosti BV-Technika vyplívá, že Case IH Axial-Flow je k zrnu v průměru o 1,87 % šetrnější než ostatní mlátičky.

Každý z modelů Case IH Axial-Flow je vybaven uzávěrkou diferenciálu a pohonem všech kol.
Každý z modelů Case IH Axial-Flow je vybaven uzávěrkou diferenciálu a pohonem všech kol.

Sklízecí mlátička je vybavena mláticími a separačními koši, které jsou díky svému uchycení snadno vyměnitelné během pouhých patnácti minut (třeba během ranní údržby mlátičky). Case IH Axial-Flow disponuje velkou plochou sít a svahovým vyrovnáváním. Ventilátor rovnoměrně fouká vzduch na síta a je hydraulicky poháněný, přičemž otáčky je možné snížit na 280 ot/min. To je výhodné při sklizni speciálních plodin – mlátička je schopna sklízet, aniž by se ucpávaly nasávací otvory stroje.

Nejnovější modely sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow lze vybavit systémem automatického nastavování mlátičky Case IH AFS Harvest Command. Slouží k automatickému nastavování parametrů mlátičky v závislosti na aktuálních sklizňových podmínkách a složen je pouze z kamery (snímá zrna proudící do zásobníku a indikuje vzniklá poškození či přítomné nečistoty) a páru snímačů a čidel. Na obsluze záleží pouze to, aby zadala druh sklízené plodiny, případně vybrala některou ze sklizňových strategií (důraz na kvalitu zrna nebo maximální výkonnost). Systém pak při sklizni nastavuje síta a rotor automaticky. Jde o významného pomocníka zkušeným i nezkušeným pracovníkům obsluhy mlátiček.

Ondřej Novotný část své přednášky věnoval problematice zabývající se slámou. Při jejím řádkování totiž mlátičky Case IH Axial-Flow produkují hmotu s podélně narušenými stébly. Takový materiál má vyšší slisovatelnost a lépe nasává například močůvku. Sklízecí mlátičku lze vybavit prémiovým externím drtičem X-tra, který dokáže nadrcenou slámu rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr). V systému X-tra je sláma odebírána od rotoru třístranným bubnem (v tomto místě je v sériovém provedení drtič MagnaCut se 120 na pevno uloženými noži). Sláma od odmítacího bubnu jde přímo do drtiče X-tra, který je namontován vzadu na mlátičce. Rotor drtiče X-tra96 letmo uložených nožů, které produkují lepší rozdrcení materiálu. Krajní nože jsou opatřeny křidélky, které produkují intenzivní proud větru, díky kterému je směs řezanky slámy a plev rozhozena na strniště v celém pracovním záběru žacího ústrojí.

Pásový adaptér MacDon FD230 Flexdraper

Šikmý dopravník sklízecí mlátičky umožňuje naklápět připojený adaptér. To se hodí například při sklizni slunečnice (naklopením adaptéru se snižují sklizňové ztráty). Při sklizni sóje byl využíván pásový adaptér MacDon FD230 Flexdraper.

Pásový adaptér MacDon funguje tak, že kosa nejprve odřízne stéblo plodiny a položí jej na pás. Boční pás dopraví materiál do středu, kde se nachází středový pás. Materiál tak plynule a rovnoměrně putuje směrem do mlátičky, a ta je díky tomu méně zatěžována – rovnoměrně plněna. Adaptér MacDon je rozdělen na dvě části: lištu a kombajnový adaptér připojený k šikmému dopravníku mlátičky. Obě části jsou vzájemně odděleny, na sobě zavěšeny. Rám nemění svoji polohu a lišta má vůči němu rozsah výkyvu 18 cm svislého pohybu a bočního náklonu. Lišta je na rámu zavěšena pomocí vinutých pružin, lištu odlehčují. Pohybuje se nahoru a dolů / doleva a doprava nezávisle na rámu. V horní části rámu adaptéru je umístěn třetí hydraulický bod, díky němuž může obsluha lištu během sklizně naklápět na patu / špičku. Dle sklízeného porostu může být lišta postavena na špičku nebo na patu libovolně, za jízdy bez omezení. V přední dolní části za kosou se nachází 6 splazů. Díky jejich umístění a mechanickému kopírování celá lišta reaguje na nerovnosti na poli bez časové prodlevy.

Pásový adaptér MacDon FD230 Flexdraper agregován na sklízecí mlátičce Case IH 7250 Axial-Flow.
Pásový adaptér MacDon FD230 Flexdraper agregován na sklízecí mlátičce Case IH 7250 Axial-Flow.

MacDon FD230 Flexdraper nabízí dva senzory na hlídání přítlaku – každý na jedné straně. Díky tomu má lišta vertikální a horizontální rozsah vůči rámu, přičemž dosáhne-li limitu (například u horizontálního rozsahu), stroj automaticky vyrovná šikmý dopravník do vodorovné polohy (na rozdíl od předchozí generace, u níž bylo zapotřebí manuálního nastavování náklonu dopravníku doprava/doleva).

Jelikož je žací adaptér MacDon FD230 Flexdraper schopný sekat velmi nízko při zemi, vyvstává otázka, jak bude reagovat při sklizni v kamenitých podmínkách. Splazy jsou schopné překonat velké kameny, díky odlehčení lišty až o 97 %. Může se však stát, že kosa nabere kámen a ten na ní zůstane. Po pásu se takový kámen sveze na žlab (umístěný mezi kosou a středovým pásem, který zachytává kameny).

97 % hmotnosti stroje je přitom díky předpětí pružin (umístěných na každé straně adaptéru) „odebráno“. Žací lišta MacDon FD230 Flexdraper tlačí na zem hmotností méně než 0,5 tuny a zbytek hmotnosti je přenesen na sklízecí mlátičku. Výhodou tohoto řešení je, že při sklizni téměř nedochází k hrnutí hlíny. Na každé straně adaptéru se nachází kolo, které plní funkci kopírovacího kola, nebo je lišta vybavena kolečky ContourMax – nastavení výšky strniště z kabiny.

Libovolně nastavovat lze dráhu přiháněče, která je rovněž speciálního tvaru, jež přiháněči umožňuje optimálně pojmout sklízenou plodinu. Mechanicky lze zvolit jednu ze čtyř drah pohybu přiháněče podle toho, zda je sklízen stojatý nebo ležatý porost. Přiháňky mají speciální rotační pohyb, který eliminuje namotávání porostu na přiháněč sklízecího adaptéru MacDon FD230 Flexdraper.

Přiháňky mají speciální rotační pohyb, který eliminuje namotávání porostu na přiháněč sklízecího adaptéru MacDon FD230 Flexdraper.
Přiháňky mají speciální rotační pohyb, který eliminuje namotávání porostu na přiháněč sklízecího adaptéru MacDon FD230 Flexdraper.