50 let Kubota v Evropě. Akční nabídka modelů řad M5 a M5N.
Dnes je 12.4. – svátek slaví Julius

CLAAS: Výkonné stroje zatím nelze mít na bateriový pohon. Jezdit však mohou na udržitelné biopalivo

Zveřejněno: 5. 10. 2023

Od 1. října 2023 jsou všechny zemědělské stroje CLAAS, které splňují nejnovější emisní normu, schváleny pro provoz s hydrogenovanými rostlinnými oleji (HVO). Kromě toho budou stroje plněny udržitelným biopalivem ještě předtím, než opustí brány továren v Harsewinkelu a Le Mans.

Od 1. října 2023 jsou všechny zemědělské stroje CLAAS, které splňují nejnovější emisní normu, schváleny pro provoz s hydrogenovanými rostlinnými oleji (HVO).

Ochrana klimatu a snižování emisí CO2 škodlivých pro životní prostředí hrají v zemědělství stále důležitější roli. Společnost CLAAS si je této odpovědnosti vědoma a pečlivě zkoumá řadu různých technologií udržitelného pohonu. Schválení hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO) pro všechny zemědělské stroje, které splňují nejnovější emisní normu (Stage V), představuje významný krok tímto směrem. To znamená, že stroje budou moci v budoucnu jezdit na toto udržitelné kapalné biopalivo. „V dohledné budoucnosti neexistují žádné skutečné alternativy ke spalovacímu motoru pro vysoce výkonné zemědělské stroje. Potřebujeme tedy řešení, která sníží emise fosilních paliv spojené s tímto typem pohonu, ale zároveň nebudou mít výrazný negativní vliv na výrobní náklady, spotřebu, hmotnost a životnost. Hydrogenované rostlinné oleje jsou ideální volbou, protože již existují a jejich pozitivní dopady na životní prostředí jsou okamžitě zřejmé,“ uvedl Dr. Martin von Hoyningen-Huene.

Udržitelný argument ve prospěch spalovacího motoru

V zemědělství je motorová nafta hlavním zdrojem energie pro mobilní zemědělské stroje. Klimatické cíle zároveň vyžadují, abychom hledali alternativy k fosilním palivům. Postupná defosilizace zemědělských výrobních procesů a zemědělských strojů je nutná v několika ohledech, a to bude určovat vývoj budoucích pohonných systémů.

Pohon na baterie sice nabízí výhody pro nízké výkony motorů, ale s rostoucími požadavky na výkon a energii tato technologie naráží na své limity. Řezačka CLAAS JAGUAR s pohonem na baterie by musela být nejméně dvakrát větší a dvakrát těžší než současný model se spalovacím motorem, aby dosáhla srovnatelného výkonu a dojezdu. Plynná paliva, jako je metan nebo vodík, mají také značné nevýhody z hlediska hustoty energie, a tedy i požadavků na skladování. „V budoucnu nabídnou bateriové pohony vhodnou alternativu pro komunální práce, lehké polní práce a aplikace kolem zemědělského podniku. Pro sklízecí stroje a velké traktory s výkonem nad 150 koní však dlouhodobě neexistuje žádná reálná a ekonomická alternativa k udržitelným kapalným palivům,“ uvedl Patrick Ahlbrand, produktový stratég společnosti CLAAS.

Od 1. října 2023 jsou traktory a sklízecí mlátičky CLAAS z Harsewinkelu a Le Mans, které splňují nejnovější emisní normu Stage V, schváleny pro použití s HVO (hydrogenovaný rostlinný olej). Kromě toho jsou všechny stroje před opuštěním továrny naplněny tímto palivem, které je až z 90 % klimaticky neutrální. Toto opatření ušetří 2 500 tun CO2 ročně, což oběma továrnám umožní aktivně přispět k boji proti klimatickým změnám již nyní.

Použití HVO nabízí ve srovnání s jinými technologiemi a palivy několik výhod. Není třeba modernizovat nebo vyměňovat stroje vyhovující emisní normě Stage V. Lze je jednoduše naplnit HVO a poté používat úplně stejně jako dříve, a to i s naftou, bez jakýchkoli omezení. Současně lze stále používat stávající zemědělské palivové nádrže, aniž by bylo nutné je upravovat. Vzhledem k tomu, že vlastnosti paliva jsou srovnatelné s fosilními palivy, nedochází k žádným znatelným ztrátám z hlediska výkonu, provozní životnosti, opotřebení nebo životnosti. HVO lze používat v čisté formě (HVO100) nebo jako kapalné palivo smíchané v libovolném poměru s konvenční naftou. Při použití HVO100 lze snížit emise CO2 až o 90 % během celého životního cyklu ve srovnání s fosilní naftou. Zároveň se při spalování uvolňuje méně oxidů dusíku a pevných částic.

V mnoha zemích je toto palivo již běžně dostupné na čerpacích stanicích, a to buď ve formě čistého HVO100, nebo ve směsi s běžnou motorovou naftou. Naopak v některých zemích lze HVO100 prodávat pouze prostřednictvím uzavřených skupin uživatelů, jako jsou podnikové čerpací stanice. Mezinárodní snahy však naznačují, že HVO100 bude brzy k dispozici nadnárodně podle normy DIN EN 15940.

Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) je vyrobený z hydrogenovaných olejů rostlinného původu a odpadních olejů a tuků. Jelikož tento proces využívá vodík místo metanolu, hydrogenovaný rostlinný olej je alternativou motorové nafty, která je přívětivější k životnímu prostředí.