Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Radličkový podmítač Pöttinger TERRIA a čelní zásobník Pöttinger AMICO F pro zpracování půdy, hnojení a setí při jednom přejezdu

Zveřejněno: 29. 9. 2022

Firma Pöttinger spojila radličkový podmítač Pöttinger TERRIA s čelním zásobníkem Pöttinger AMICO F. Během jednoho přejezdu je možné provádět zpracování půdy, hnojení a setí plodin.

Radličkový podmítač Pöttinger TERRIA a čelní zásobník Pöttinger AMICO F zpracovávají půdu, hnojí a sejí při jednom přejezdu

Cílem kombinace radličkového podmítače Pöttinger TERRIA s čelním zásobníkem Pöttinger AMICO F je spojit kypření půdy a aplikaci hnojiv do jednoho přejezdu. Hnojivo zapravené do půdy je pro rostliny více dostupné. Tímto postupem lze přesně vyrovnat nedostatek živin v různých vrstvách půdy a vytvořit ideální podmínky pro růst kořenového systému.

Pöttinger TERRIA lze využít k mělké podmítce a hlubokému kypření. Uspořádání radliček zajišťuje spolehlivý provoz podmítače i při velkém množství organické hmoty na poli. Zapracování posklizňových zbytků a krycích plodin se provádí pomocí různých typů radliček. Podle potřeby lze volit tři různé hloubky ukládání hnojiv. Hnojivo je možné uložit do horní vrstvy půdy do hloubky přibližně 0 až 5 cm. Další možností je hnojivo rozprostřít po celé pracovní hloubce. Tato metoda je vhodná pro primární zpracování půdy na podzim s pracovní hloubkou od 15 cm. Třetí možností je uložit hnojivo až do hloubky 35 cm.

Podle potřeby lze volit tři různé hloubky ukládání hnojiv.
Podle potřeby lze volit tři různé hloubky ukládání hnojiv.

Aby bylo možné hnojení provádět, je traktor vybaven novým čelním zásobníkem Pöttinger AMICO F o objem 1 700 nebo 2 400 litrů (rozdělení 60:40). Pro pohodlné ovládání je zásobník ISOBUS kompatibilní.

Čelní zásobník Pöttinger AMICO F nabízí možnost aplikovat hnojivo a zároveň zasít krycí plodinu. Zásobník je k dispozici s jednou nebo dvěma dávkovacími jednotkami pro míchání různých složek. Dávkovací jednotky jsou snadno přístupné zepředu. Kalibraci lze provádět pohodlně ze země pomocí kalibračního tlačítka. Zásobník je k dispozici s tlakovým systémem, který umožňuje míchat a přepravovat velké objemy osiva a hnojiv.