Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

Stroje Pöttinger pro mechanickou likvidaci plevele dostaly novou výbavu

Zveřejněno: 13. 12. 2023

Stroje pro mechanickou likvidaci plevele firmy Pöttinger obdržely novou výbavu. Na rotační plečky Pöttinger ROTOCARE V 6600 a V 8000 je možné umístit zařízení Pöttinger TEGOSEM. Meziřádkové plečky Pöttinger FLEXCARE s pracovním záběrem 4,7 až 9,2 metru lze vybavit systémem Section Control pro automatické ovládání kypřicích jednotek. Možnosti výbavy výrobce prezentoval na Tiskových dnech v Rakousku.

Zásobník Pöttinger TEGOSEM je upevněn na rámu plečky a je k němu snadný přístup.

Rotační plečka narušuje půdní krustu, provzdušňuje půdu a také hubí plevel až do stadia jednoho listu. Rotační plečka také dokáže mělce zpracovávat strniště po sklizni. Lze ji využít také pro aplikaci osiva či hnojiva. Plečky Pöttinger ROTOCARE mají pracovní rychlost 10 až 30 km/h v závislosti na půdních podmínkách. Nově lze rotační plečky vybavit zařízením Pöttinger TEGOSEM pro výsev krycích plodin, podsevu nebo pro aplikaci mikrogranulí. Pöttinger TEGOSEM se montuje na hlavní rám plečky. Pro bezpečné plnění zásobníku o objemu 200 až 500 litrů slouží plošina.

Rotační plečka Pöttinger ROTOCARE se vyznačuje kultivační pracovní metodou nezávislou na počtu řádků. „Rotační plečka zajišťuje mechanické drobení ornice prostřednictvím selektivního propichování. To provzdušňuje půdu, zlepšuje absorpci vody a podporuje mineralizaci. Další funkcí plečky je vytrhávání, obnažování, zametání: plevel se vytrhne ze země spolu s kořenovým systémem a uloží na povrch – plevel uschne. Třetí funkcí je zasypání: plevel je pokryt zeminou. Fotosyntéze brání nedostatek slunečního záření – plevel hyne,“ uvádí Pöttinger.

Rotační plečky Pöttinger ROTOCARE disponují velkými hvězdicemi (průměr 540 mm), které vyžadují malou tažnou sílu traktoru. Jednotlivě zavěšené hvězdice jsou uložené v přesných pouzdrech, což zabezpečuje přesné podélné vedení. Díky samostatnému zavěšení každé hvězdice a pružině o průměru 8,5 mm se stroj dokáže přizpůsobit i velmi nerovnému terénu. Díky kolečkům připevněným v blízkosti pracovních orgánů kopíruje stroj optimálně půdní nerovnosti. Výška kol je nastavitelná pomocí nástrčných čepů a je přizpůsobena poloze horního ramene závěsu. Samoostřící hroty lopatek o šířce 18 mm zajišťují rovnoměrnou a čistou práci. Optimální úhel náběhu chrání porost a vytrhává jemný plevel. Půda se zpracovává do maximální hloubky 40 mm. Kovaná ramena jsou uložená v přesných pouzdrech, čímž je trvale zachována rozteč hvězdic 89 mm, což zaručuje vysokou provozní spolehlivost i při zpracování půdy s velkým množstvím organické hmoty.

Rotační plečka Pöttinger ROTOCARE
Rotační plečka Pöttinger ROTOCARE

Plečka Pöttinger je postavena na robustní rámové konstrukci rozměru 180 x 180 mm s tloušťkou stěny mezi 5 a 8 mm. Vnější hydraulické válce jsou integrované do rámu a jsou tak chráněné před nečistotami a poškozením. Pro bezpečný provoz je stroj standardně vybavený mřížkou proti kamenům.

Meziřádková plečka Pöttinger FLEXCARE se systémem Section Control

U meziřádkových pleček Pöttinger FLEXCARE lze pomocí excentrických svorek, upínacích čepů a děrované lišty na hlavním rámu radličkové sekce přizpůsobit různým šířkám řádků bez nutnosti použití nářadí. Pracovní nástroje lze také nastavovat v požadované poloze bez použití nářadí. Díky děrované nastavovací liště není potřeba časově náročné kalibrace všech pracovních nástrojů. Integrovaný hydraulicky posuvný rám v kombinaci s volitelně dostupným kamerovým řízením dokáže kompenzovat i ty nejmenší nepřesnosti setí.

Prezentovaná plečka Pöttinger FLEXCARE na Tiskových dnech byla vybavena kamerovým naváděním.
Prezentovaná plečka Pöttinger FLEXCARE na Tiskových dnech byla vybavena kamerovým naváděním.

Volitelný systém Section Control zvedá a spouští jednotky pomocí GPS. K tomu dochází automaticky při dosažení hranice souvratí. V konečném důsledku chrání plodiny v rozích pole, na a podél okrajů pole. Každá jednotka pleček Pöttinger s nářadím má dvojčinný hydraulický válec, který zvedá a spouští jednotku podle signálů GPS.