TECNOMA - Ultimátní přesnost postřiku
Dnes je 29.1. – svátek slaví Zdislava

Třetina českých farmářů má automatizovaný chov skotu. V budoucnu jich bude daleko více

Zveřejněno: 20. 1. 2023

Automatizace chovu skotu je v Česku na vzestupu. Třetina farem již automatizaci zavedla a dalších 12 % o ní aktuálně uvažuje. Odráží to mimo jiné trend, že se lidé do živočišné výroby příliš nehrnou a na farmách chybí pracovníci. Tyto skutečnosti vyplývají z nejnovějšího průzkumu, který pro společnost AGRO-partner s.r.o. realizovala výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o.

Třetina českých farmářů má automatizovaný chov skotu. V budoucnu jich bude daleko více.

Podle výsledků průzkumu má 33 % farem alespoň částečně automatizovaný či robotizovaný chov skotu. Nejčastěji jsou robotizované procesy dojení a přihrnování, relativně časté je i automatizované krmení či kejdové hospodářství. Jistý je také další rozvoj automatizace a robotizace v chovu skotu. Aktuálně o zavedení těchto technologií uvažuje 12 % farem a 13 % prozatím automatizaci odložilo, ale už o ní uvažovali. Nejčastějším motivem pro automatizaci je úspora, resp. náhrada lidských pracovníků. Nedostatek personálu a neustále rostoucí náklady na pracovní sílu jsou dlouhodobým problémem a robotizace může v tomto ohledu výrazně pomoci.

„Poptávka po robotizaci a automatizaci chovu skotu se každoročně zvyšuje, a i do budoucna očekáváme další nárůst. Farmáři se již přestali těchto procesů obávat, a kdo jednou s automatizací začal, rozšiřuje ji postupně na řadu dalších činností,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Hrůša ze společnosti AGRO-partner.

Hlavní bariérou pro automatizaci je stále její pořizovací cena, která farmáře od tohoto kroku často odrazuje. „Řada farmářů se dívá pouze na vstupní náklady, protože nemají podklady pro výpočet návratnosti této investice. Z výzkumu ale vyplývá, že ti, kteří již automatizují, zavádějí tyto technologie postupně, a vidí i rychlou návratnost těchto investic,“ dodává Tomáš Hrůša.

O průzkumu

Průzkum realizovala na přelomu srpna a září 2022 výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o. Dotázáni byli chovatelé skotu, kteří mají více než 200 dojnic. Na dotazník odpovídali zejména majitelé stájí, předsedové družstev či zootechnici. Průzkum je reprezentativní a díky vysoké míře návratnosti dotazníků (response rate dosáhla vysokých 98 %) velmi spolehlivý a relevantní.