KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 23.9. – svátek slaví Berta

Za třiadvacet let přes dvacet strojů Pöttinger

Zveřejněno: 20. 3. 2023

Společnost ZEMSPOL a.s. Sloup na Blanensku jsme navštívili již několikrát, je to dlouholetý uživatel techniky Pöttinger. Od roku 2001 pořídila více než dvacet strojů, z nichž některé postupně nahrazuje výkonnějšími a modernějšími typy s osvědčenými pracovními záběry.

ZEMSPOL a.s. Sloup je mimo jiné uživatelem samosběracích vozů Pöttinger.

V současné době společnost hospodaří zhruba na 1 800 ha, z toho je 1 200 ha orné půdy a na zbývající výměře jsou trvalé travní porosty. Na orné půdě pěstuje 500 ha ozimé pšenice, 100 ha ozimého ječmene, na menší ploše jarní ječmen a oves, 130 ha ozimé řepky a 170 ha silážní kukuřice. Z pícnin na orné půdě je 120 ha jetelovin, z toho 30 ha sklízí na produkci osiva, dále 120 ha jetele v podsevu, trávy na množení 40 ha (kostřava) a peluška na množení 20 ha.

„Většina produkce je určena na výrobu krmiv pro poměrně silnou živočišnou výrobu. Chováme přibližně 500 dojnic plemene český strakatý skot s průměrnou roční užitkovostí kolem 8 000 kg mléka. K tomu 200 býků a 200 jalovic. Máme také 130 až 150 ovcí na údržbu krajiny ve spolupráci s CHKO, kde převažuje plemeno romanovská ovce,“ uvedl Ing. Josef Sedlák, člen představenstva akciové společnosti ZEMSPOL Sloup a vedoucí mechanizace.

ZEMSPOL má pozemky v oblasti Drahanské vrchoviny, kde jsou vyšší náklady na obdělávání půdy, protože hospodaří v patnácti katastrech a zhruba 35 % půdy se nachází v CHKO Moravský Kras. Omezením je také velké zatravnění orné půdy, většina parcel je do 10 ha se svažitostí do 4 %, ale jsou i pozemky nad 7 %.

Zleva Aleš Smutný, Ing. Jiří Hanzl, Martin Šamalík, Marek Klíč, Petr Mrázek a Tomáš Pernica.
Zleva Aleš Smutný, Ing. Jiří Hanzl, Martin Šamalík, Marek Klíč, Petr Mrázek a Tomáš Pernica.

Techniku Pöttinger začali ve společnosti ZEMSPOL využívat v roce 2001 a přelomový byl rok 2009, od kterého až do dneška nakoupili celkem devatenáct strojů na sklizeň pícnin a zpracování půdy. Stroje Pöttinger umožňují technologii sklizně, kterou si zdejší pěstitelé zvolili v roce 2006, mají ji vyzkoušenou a splňuje veškeré jejich požadavky na ekonomiku a výsledky hospodaření.

Nesenou diskovou žací kombinaci s prstovým kondicionérem tvoří lišta Pöttinger NOVACAT 302 ED se středovým uchycením a čelní žací lišta Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO. Pracovní záběr je 6 metrů, traktor má výkon 180 koní.
Nesenou diskovou žací kombinaci s prstovým kondicionérem tvoří lišta Pöttinger NOVACAT 302 ED se středovým uchycením a čelní žací lišta Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO. Pracovní záběr je 6 metrů, traktor má výkon 180 koní.

„Vzhledem k velké výměře, a také starší stroje mají už něco za sebou, jsme v minulém roce linku na sklizeň pícnin výrazně posílili,“ přiblížil poslední vývoj agronom Ing. Jiří Hanzl a představil nejnovější přírůstky značky Pöttinger. „Koupili jsme čelní žací lištu Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO a zadní lištu Pöttinger NOVACAT 302 ED, obě vybavené prstovým kondicionérem, které pracují jako žací kombinace se záběrem 6 metrů. Potom osmirotorový obraceč Pöttinger HIT 8.81 s pracovním záběrem 7,70 metru. Na shrnování jsme opět vybrali dvourotorový stranový shrnovač Pöttinger TOP 662, u kterého nám vyhovuje záběr 7,30 metru a obsluha má výborné zkušenosti s prvním strojem z roku 2016. Posledním novým strojem je třetí samosběrací vůz, tentokrát Pöttinger JUMBO 6610 L s menší kapacitou 39 m3. V podstatě nechceme jít do větších pracovních záběrů, na malých parcelách pro ně není dostatečný prostor,“ vysvětlil agronom.

Nesený osmirotorový obraceč Pöttinger HIT 8.81 se záběrem 7,70 metru si poradí s rozhozem v každém terénu.
Nesený osmirotorový obraceč Pöttinger HIT 8.81 se záběrem 7,70 metru si poradí s rozhozem v každém terénu.

Jak podotkl Ing. Hanzl, šli do osvědčené a léty prověřené techniky. Posílení a modernizace linky mělo splnit hlavní předpoklad, to je sklizeň všech ploch rychle a v optimálním čase. Minulý rok počasí v jejich podmínkách pícninám přálo, přesto nový vůz Pöttinger JUMBO 6610 L postup prací, podle slov agronoma, ještě výrazně zproduktivnil. Tento třetí a nejmenší vůz chtějí využívat ve sklizni podle potřeby, velikosti parcel a náročnosti terénu. Spolehlivě pracuje v agregaci se slabším traktorem o výkonu 160 nebo 200 koní. Velké vozy Pöttinger JUMBO jezdí v agregaci s traktory o výkonu 230 a 290 koní. Průměrná plocha parcel u trvalých travních porostů je 2,8 ha, některé mají jen 0,5 ha a horší přístupnost. Sklizeň zahajují tři žací kombinace, každá se záběrem 6 metrů. Tři velkoobjemové senážní vozy Pöttinger JUMBO sklízejí veškerou senáž, odvezou část silážní kukuřice, asi třetinu slámy a veškeré seno do seníků.

Velkoobjemový samosběrací vůz Pöttinger JUMBO 8000 L je z roku 2008, druhý vůz Pöttinger JUMBO 8010 L je z roku 2011 a nejnovější vůz Pöttinger JUMBO 6610 L pořídili v ZEMSPOL a.s. Sloup minulý rok. Pravidelné řádky píce vozům připravují dva dvourotorové stranové shrnovače Pöttinger TOP 662.
Velkoobjemový samosběrací vůz Pöttinger JUMBO 8000 L je z roku 2008, druhý vůz Pöttinger JUMBO 8010 L je z roku 2011 a nejnovější vůz Pöttinger JUMBO 6610 L pořídili v ZEMSPOL a.s. Sloup minulý rok. Pravidelné řádky píce vozům připravují dva dvourotorové stranové shrnovače Pöttinger TOP 662.

Lis na kulaté balíky Pöttinger IMPRESS 155 V PRO s variabilní komorou sklízí slámu. V agregaci s traktorem o výkonu 180 koní zvládne celkem asi 4 000 balíků. Je to provozně spolehlivý a výkonný stroj, nepřetržitě nasazený po sklizni obilovin. Mezi jeho přednosti patří systém automatického mazání a komfort pro obsluhu, která ovládá všechny funkce z terminálu v kabině traktoru.

Požadavkům na zpracování a přípravu půdy vyhovují dva diskové podmítače, šestimetrový polonesený Pöttinger TERRADISC 6000 T a novější pětimetrový polonesený Pöttinger TERRADISC 5001 T, který nahradil starší čtyřmetrový Pöttinger TERRADISC 4000 K. Podmítače po sklizni rychle a kvalitně promíchají půdu s posklizňovými zbytky.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou Pöttinger IMPRESS 155 V PRO má maximální počet 32 nožů.
Lis na kulaté balíky s variabilní komorou Pöttinger IMPRESS 155 V PRO má maximální počet 32 nožů.

Pětimetrový třířadý radličkový podmítač Pöttinger SYNKRO 5030 T NOVA se osvědčil na první podmítky a výborně si poradí na tvrdých, suchých nebo písčitých půdách. Dokáže perfektně připravit předseťové lůžko, vybavený je univerzálním gumovým mačkacím válcem, který půdu po zpracování zpětně utuží. Na podzim pracuje jen s dláty bez křidélek na zapravení hnoje. Jeho výkonnost je podmíněna pracovní rychlostí. Aby byla dodržena požadovaná hloubka, drolící a míchací efekt, pracuje v agregaci s traktory o výkonu 240 a 290 koní. Na podzim zpracuje asi 500 ha orné půdy sedmiradličný pluh Pöttinger SERVO 6.50 NOVA s hydropneumatickým nonstop jištěním proti kamení.

Stroje Pöttinger v ZEMSPOL Sloup a rok jejich pořízení

 1. Žací stroj Pöttinger CAT NOVA 310 T ED – rok 2001

 2. Senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 L – rok 2006

 3. Podmítač Pöttinger TERRADISC 4000 K – rok 2009

 4. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 306 F ED ALPHA – rok 2009

 5. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 305 H ED – rok 2009

 6. Obraceč Pöttinger EUROHIT 810 N – rok 2010

 7. Podmítač Pöttinger TERRADISC 6000 T – rok 2010

 8. Senážní vůz Pöttinger JUMBO 8010 L – rok 2011

 9. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 302 ED – rok 2014

 10. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 F ED ALPHA – rok 2014

 11. Pluh Pöttinger SERVO 6.50 NOVA – rok 2014

 12. Podmítač Pöttinger SYNKRO 5030 T NOVA – rok 2015

 13. Shrnovač Pöttinger TOP 662 – rok 2016

 14. Lis Pöttinger IMPRESS 155 V PRO – rok 2017

 15. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 F ED ALPHA – rok 2018

 16. Podmítač Pöttinger TERRADISC 5001 T – rok 2020

 17. Shrnovač Pöttinger TOP 662 – rok 2022

 18. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA ED PRO – rok 2022

 19. Žací stroj Pöttinger NOVACAT 302 ED – rok 2022

 20. Obraceč Pöttinger HIT 8.81 – rok 2022

 21. Senážní vůz Pöttinger JUMBO 6610 L – rok 2022