Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Case IH Axial-Flow® je správnou volbou pro kvalitní sklizeň s nízkými náklady

Zveřejněno: 28. 4. 2023

Sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow® nabízí veškeré výhody axiálního systému oddělování zrna: kvalitní nepoškozené zrno, jednodušší a levnější údržba, nižší sklizňové ztráty a vyšší průchodnost materiálu, se kterou úzce souvisí vyšší plošná výkonnost. V tomto článku si výhody blíže představíme.

Jedním z předních výrobců axiálních sklízecích mlátiček je Case IH.

Při pořizování sklízecí mlátičky je nutné si hlavně uvědomit, že se jedná o stroj, který sklízí vaši celoroční práci, na které je výrazně závislá ekonomika hospodaření. Správná volba začíná při pohledu na sklízené plodiny, parametry pozemků a celkové organizaci práci v místě, kde bude sklizeň prováděna. Od těchto faktorů se odvíjí výběr stroje, a to především velikost, výkonnost, typ mláticího ústrojí, záběr a typ adaptérů, příslušenství a specifické výbavy.

U sklízecích mlátiček se hodnotí především kvalita práce (poškození a čistota zrna, míra ztrát), provozní náklady a denní výkonnost stroje při sklizni. Vzhledem k dnešním požadavkům na vysokou výkonnost a zejména kvalitně sklizené zrno, ve kterém se ukrývá většina peněz farmářů. Minimální náklady na celkový provoz doplňují hlavní důvody, že axiální mlátičky mají v současné době velmi vysoké uplatnění u zemědělských podniků, soukromě hospodařících zemědělců a poskytovatelů služeb.

Jedním z předních výrobců axiálních sklízecích mlátiček je Case IH. Jeho kombajny Case IH Axial-Flow® jsou snadno přenastavitelné, a tak naleznou uplatnění při sklizni kterékoliv plodiny (obilí, řepka, kukuřice, sójo, trávy apod.). Stroj je tak možné využívat během roku na maximum. Celou řadu nastavení lze provést pohodlně přímo z kabiny stroje a pokud je zapotřebí pokročilé seřízení, velkou výhodou je jeho mechanická jednoduchost. Reverz rotoru přímo z kabiny jako hlavní benefit při ucpání stroje.

Náklady na provoz mlátiček Case IH Axial-Flow® jsou ze všech nejnižší

Jednoduchá konstrukce jde ruku v ruce se snadnou a rychlou přípravou stroje na sklizňovou sezónu. Case IH Axial-Flow® má minimální počet mechanických a pohybujících se součástek, pravidelné měření specializovanými společnostmi jako např. DLG ukazují, že Case IH Axial-Flow® pravidelně dosahuje nejnižších nákladů na sklizenou tunu zrna. Koncepce axiálního kombajnu Case IH disponuje pouze malým množstvím mazacích míst, na rozdíl od konvenčního řešení. Jde o výhodu, jež vyplývá z faktu, že stroj je osazen pouze jedním rotorem namísto několika mláticích bubnů a vytřasadel, z nichž každá takto pohyblivá část vyžaduje vlastní ložiska. Na základě kratší a zejména jednodušší údržby se snižují náklady na údržbu i mzdu pracovníků.

Stačí velice málo času na celkovou přípravu sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow®  před sklizní.
Stačí velice málo času na celkovou přípravu sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow® před sklizní.

Kombajn Case IH Axial-Flow® na rozdíl od tangenciálních sklízecích mlátiček, které používají k oddělování zrna od klasu rázy a údery do materiálu, k tomu využívá proces vytírání zrna a separaci zrna odstředivou silou. Tento proces zajišťuje jeden podélně umístěný rotor. Během proudění hmoty do rotoru také nedochází ke změnám v jejím toku, díky čemuž je rovněž eliminováno riziko poškozování zrn. Nespornou výhodou axiálního provedení je také vysoká průchodnost a výkonnost.

Vysoká průchodnost a výkonnost kombajnu Case IH Axial-Flow®

Case IH Axial-Flow® je k zrnu šetrnější než ostatní mlátičky. Šetrnost k zrnu by měl zemědělec brát při výběru mlátičky v úvahu, protože poškozené zrno zejména při sklizni osiv nebo sladů výrazně snižuje ziskovost. Je také lehké a při čištění dochází k jeho snadnému odfouknutí. Až třetina poškozeného zrna je proto při sklizni mlátičkami vyfouknuta ven, což představuje další významné ekonomické ztráty. Díky použité technologii vkládání/separace nedochází k poškození. Šetrný, a přesto účinný proces výmlatu dokáže v krátkém čase zpracovat velké množství materiálu. Tuto funkci zajišťuje vkládací kužel se šnekovicí, který na začátku rotoru změní plynule směr toku materiálu. O čisté zrno v zásobníku a minimální ztráty na sítech se stará patentovaný ventilátor zajištující rovnoměrný proud vzduchu uvnitř celé síťové skříně.

Jedno-rotorová koncepce sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® přináší minimum pohyblivých částí a není zapotřebí velkých generálních oprav před nadcházející sezónou.
Jedno-rotorová koncepce sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® přináší minimum pohyblivých částí a není zapotřebí velkých generálních oprav před nadcházející sezónou.

Sklízecí mlátička Case IH Axial-Flow® disponuje velkou plochou sít a svahovým vyrovnáváním celé sítové skříně. Ventilátor rovnoměrně fouká vzduch na síta a je hydraulicky poháněný, přičemž otáčky je možné snížit na 280 ot/min. To je výhodné při sklizni speciálních plodin – mlátička Case IH Axial-Flow® je schopna sklízet, aniž by se ucpávaly nasávací otvory stroje. Naklápěcí koncovka výložníku usnadňuje plnění menších návěsů, které jsou v českém zemědělství stále hojně zastoupené.

Šest modelů sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow®

Kombajny Case IH Axial-Flow® jsou rozděleny do dvou modelových řad s celkem šesti modely. Modely Case IH Axial-Flow® 150 patří mezi střední výkonovou kategorii mlátiček, v níž málokdy najdeme stroj s jedním rotorem. Jsou určeny pro menší farmáře uplatňující v provozu menší stroje, avšak s vlastnostmi charakteristickými spíše pro větší techniku a benefity kombajnů Case IH.

Největší modely sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® disponují dvěma řadami mláticích košů a dvěma separačními koši.
Největší modely sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® disponují dvěma řadami mláticích košů a dvěma separačními koši.

Největší modely sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® disponují dvěma řadami mláticích košů (z kabiny se nastavuje mezera koše) a dvěma separačními koši (pevná vzdálenost mezi košem a mláticím bubnem). Všechny koše jsou uchyceny jen na dvou šroubech a ve spodní části navlečené na pouzdra. Koše tak lze snadno vyměnit za jiné během pár minut (třeba během ranní údržby kombajnu). To zajištuje kvalitu sklizně (nepoškozené zrno) při jakékoliv plodině, v jakýkoliv podmínkách se stále nízkými ztrátami. Majitelé těchto kombajnů také oceňují nově elektronicky nastavitelné vodicí lišty sloužící k regulaci posouvání hmoty v rotoru.

Šikmý dopravník sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® umožňuje hydraulicky podélně naklápět připojený adaptér. To se hodí například při sklizni pohledných porostů nebo slunečnice či kukuřice. Díky délce šikmého dopravníku je lépe vidět do adaptéru.

Modely Case IH Axial-Flow® 150 patří mezi střední výkonovou kategorii mlátiček, v níž málokdy najdeme stroj s jedním rotorem.
Modely Case IH Axial-Flow® 150 patří mezi střední výkonovou kategorii mlátiček, v níž málokdy najdeme stroj s jedním rotorem.

Každý z modelů sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow® je vybaven uzávěrkou diferenciálu, je možné také zvolit pohon všech kol. Do náročnějších podmínek je možné jej opatřit polopásovým podvozkem eliminujícím i utužování půdy. Pásové jednotky nabízí prostřednictvím čtyř odpružených rolen maximální komfort, ať už při jízdě po poli, nebo po silnici. Kombajn vyvine rychlost až 40 km/h, což ocení především podniky služeb při přesunech na delší vzdálenosti.

Chytře se slámou: řádkování nebo drcení prémiovým drtičem X-tra

Kombajny Case IH Axial-Flow® při řádkování slámy produkují hmotu s podélně narušenými stébly. Materiál má vyšší slisovatelnost a lépe nasává například močůvku, následně pak i lépe vrací organickou hmotu zpět na pole. Taková sláma nachází využití jako hluboká podestýlka ve stáji. Pro české obsluhy těchto kombajnů je dokonce k dispozici manuál, jak nastavit stroj v případě, že jsou vysoké požadavky na kvalitu slámy.

Kombajny Case IH Axial-Flow® při řádkování slámy produkují hmotu s podélně narušenými stébly. Materiál má vyšší slisovatelnost a lépe nasává například močůvku, následně pak i lépe vrací organickou hmotu zpět na pole.
Kombajny Case IH Axial-Flow® při řádkování slámy produkují hmotu s podélně narušenými stébly. Materiál má vyšší slisovatelnost a lépe nasává například močůvku, následně pak i lépe vrací organickou hmotu zpět na pole.

Axiální stroje Case IH Axial-Flow® jsou standardně dodávány s dlouhodobě osvědčeným drtičem Magnacut jednoduché konstrukce. Zemědělci však kladou stále větší důraz na kvalitu drcení slámy. Kombajny tak lze vybavit prémiovým drtičem X-tra, který dokáže jemně nadrcenou slámu rovnoměrně rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr). To je důležité zejména tehdy, pokud zemědělec na poli uplatňuje no-till technologii. V tomto případě je nežádoucí, aby byly na poli shluky slámy. Rovnoměrně rozprostřená sláma se lépe rozkládá na organickou hmotu, odebírá na celé ploše stejné množství vody a dusíku. Na krajích rotoru drtiče jsou upevněny lopatky produkující intenzivní proud větru, díky němuž je směs řezanky slámy a plev rozhozena na strniště v celém pracovním záběru žacího ústrojí. Tento drtič své přednosti prokazuje zejména u velkých záběrů sklízecích adaptérů, především při nedozrálé mokré slámě. Drtič X-tra lze snadno a rychle dodatečně namontovat na modelové řady Case IH Axial-Flow® 230 a 240.

Axiální kombajny Case IH Axial-Flow® lze vybavit prémiovým drtičem X-tra, který dokáže jemně nadrcenou slámu rovnoměrně rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr).
Axiální kombajny Case IH Axial-Flow® lze vybavit prémiovým drtičem X-tra, který dokáže jemně nadrcenou slámu rovnoměrně rozptýlit do šířky až 12 metrů (bere v úvahu i boční vítr).

Automatické nastavování a telematika mlátičky Case IH Axial-Flow®

Stroje řady Case IH Axial-Flow® 250 jsou standardně vybaveny systémem automatického nastavování mlátičky Case IH AFS Harvest CommandTM, který se již uplatňuje od roku 2019 v českých podmínkách. Slouží k automatickému nastavování parametrů mlátičky v závislosti na aktuálních sklizňových podmínkách. Systém neustále monitoruje řadu parametrů, porovnává je s požadavky obsluhy a na základě toho pak provádí jednotlivé kroky pro optimalizaci nastavení. Součástí je také zrnová kamera (snímá zrna proudící do zásobníku a indikuje vzniklá poškození či přítomné nečistoty) a také tlakové snímače na sítech, které dokážou rozpoznat, zda se jedná o ztráty zrna velkým proudem vzduchu nebo přetížením sít . Na obsluze je pouze to, aby zadala druh sklízené plodiny, případně vybrala některou ze sklizňových strategií (důraz na kvalitu zrna nebo maximální výkonnost). Systém pak při sklizni nastavuje síta, rotor i pojezdovou rychlost automaticky. Jde o významného pomocníka zkušených i nezkušených pracovníků obsluhy mlátiček.

Case IH AFS Harvest CommandTM  slouží k automatickému nastavování parametrů mlátičky v závislosti na aktuálních sklizňových podmínkách.
Case IH AFS Harvest CommandTM slouží k automatickému nastavování parametrů mlátičky v závislosti na aktuálních sklizňových podmínkách.

Kombajny Case IH Axial-Flow® 250 jsou také v základu vybaveny telematickou jednotkou, která je velkým přínosem pro rychlou práci s daty. Současné technologie umožňují vzdálený přenos dat přes internetovou síť. Vzdáleně mohu sledovat všechny provozní parametry, údaje o sklízeném materiálu, jaké nastavení obsluha používá, kde se nachází a zda nehlásí nějakou provozní chybu. Zvládne také vzdálené nahrávání pozemků z LPIS, vytváření linií pro navigaci nebo práci z výnosovými mapami. Obsahuje spoustu funkcí, lze například zapnout i sledování některého parametru a v případě jeho dosažení je obsluha automaticky upozorněna. Kombajn se po poli může pohybovat díky GPS satelitní navigaci nebo laser pilotu.